How to sy en kockmössa

Sy en Kockmössa

951
STEPS
TOOLS

Plocka fram m\u00f6nstret.

Plocka fram mönstret.

Ta fram tyget du vill anv\u00e4nda och vik det dubbelt, precis lagom f\u00f6r att m\u00f6nstret ska passa.

Ta fram tyget du vill använda och vik det dubbelt, precis lagom för att mönstret ska passa.

N\u00e5la fast m\u00f6nstret, var noga och l\u00e4gg det r\u00e4tt! Visa innan du g\u00e5r vidare.

Nåla fast mönstret, var noga och lägg det rätt! Visa innan du går vidare.

Har du f\u00e5tt godk\u00e4nt s\u00e5 forts\u00e4tter du med att rita av m\u00f6nstret med en penna.

Har du fått godkänt så fortsätter du med att rita av mönstret med en penna.

Klipp ut p\u00e5 linjen.

Klipp ut på linjen.

Ta bort m\u00f6nstret och alla n\u00e5lar och vik ut cirkeln.

Ta bort mönstret och alla nålar och vik ut cirkeln.

Sy nu sicksack runt hela kanten s\u00e5 det blir en stadkant. Nu kan tyget inte fransa s\u00f6nder.

Sy nu sicksack runt hela kanten så det blir en stadkant. Nu kan tyget inte fransa sönder.

Vik nu cirkeln p\u00e5 mitten.

Vik nu cirkeln på mitten.

Stoppa in en penna precis i vikningen och dra ett streck, g\u00f6r samma sak i andra kanten.

Stoppa in en penna precis i vikningen och dra ett streck, gör samma sak i andra kanten.

Vik upp.

Vik upp.

Och vik igen med strecken mot varandra. Dra tv\u00e5 nya streck i kanten.

Och vik igen med strecken mot varandra. Dra två nya streck i kanten.

Ta nu det ena nya strecket och vik mot det du gjorde f\u00f6rst...

Ta nu det ena nya strecket och vik mot det du gjorde först...

L\u00e4gg dem p\u00e5 varandra.

Lägg dem på varandra.

G\u00f6r en markering i vikningen.

Gör en markering i vikningen.

Ta nu strecket du vek till och vik det till det nya strecket och g\u00f6r en markering.

Ta nu strecket du vek till och vik det till det nya strecket och gör en markering.

G\u00f6r s\u00e5 runt hela cirkeln tills du har 12 streck.

Gör så runt hela cirkeln tills du har 12 streck.

Vid ett av strecken viker du ett annat streck s\u00e5 det blir en dubbel vikning.

Vid ett av strecken viker du ett annat streck så det blir en dubbel vikning.

Vik n\u00e4sta streck till kanten p\u00e5 f\u00f6rsta vikningen och forts\u00e4tt runt om.

Vik nästa streck till kanten på första vikningen och fortsätt runt om.

S\u00e4tt n\u00e5larna s\u00e5 de sitter igenom \u00e5ka tyglagren.

Sätt nålarna så de sitter igenom åka tyglagren.

N\u00e4r du kommit runt hela cirkeln...

När du kommit runt hela cirkeln...

S\u00e5 sl\u00e4pper loss f\u00f6rsta n\u00e5len och....

Så släpper loss första nålen och....

M\u00e4t 5 cm upp och g\u00f6r en liten markering. VISA. Klipp upp ett jack .

Mät 5 cm upp och gör en liten markering. VISA. Klipp upp ett jack .

Sy sicksack runt kanten.

Sy sicksack runt kanten.

Vik in kanterna i jacket (som bildar ett sprund,) Sy runt med raks\u00f6m.

Vik in kanterna i jacket (som bildar ett sprund,) Sy runt med raksöm.

Sy nu runt hela kanten p\u00e5 m\u00f6ssan. Var f\u00f6rsiktig vid n\u00e5larna, plocka g\u00e4rna ur dem innan du k\u00f6r \u00f6ver vikningen.

Sy nu runt hela kanten på mössan. Var försiktig vid nålarna, plocka gärna ur dem innan du kör över vikningen.

Stryk kanten.

Stryk kanten.

M\u00e4t ut en it till kantremsan. Den ska vara 26 cm bred och 62 cm l\u00e5ng.

Mät ut en it till kantremsan. Den ska vara 26 cm bred och 62 cm lång.

Visa!

Visa!

N\u00e4r du f\u00e5tt godk\u00e4nt, g\u00f6r sm\u00e5 jack och riv tyget.

När du fått godkänt, gör små jack och riv tyget.

Stanna vid markeringen.

Stanna vid markeringen.

Klipp och riv igen.

Klipp och riv igen.

Stryk tyget.

Stryk tyget.

Sicksacka kanterna.

Sicksacka kanterna.

Vik ner 3 cm l\u00e4ngs hela l\u00e5ngsidan. Stryk.

Vik ner 3 cm längs hela långsidan. Stryk.

G\u00f6r samma p\u00e5 sidan mittemot.

Gör samma på sidan mittemot.

Vik tyget dubbelt med de tre cm p\u00e5 utsidan. Tv\u00e4rn\u00e5la kortsidorna

Vik tyget dubbelt med de tre cm på utsidan. Tvärnåla kortsidorna

S\u00e5 h\u00e4r.

Så här.

Sy med raks\u00f6m, en cm in p\u00e5 kanten.

Sy med raksöm, en cm in på kanten.

V\u00e4nd kanten ut och in s\u00e5 s\u00f6mmen hamnar p\u00e5 insidan. Tryck ut h\u00f6rnen och stryk.nu \u00e4r det dags att dekorera p\u00e5 valfritt s\u00e4tt, kolla in guiden med det s\u00e4tt du vill dekorera din m\u00f6ssa.

Vänd kanten ut och in så sömmen hamnar på insidan. Tryck ut hörnen och stryk.nu är det dags att dekorera på valfritt sätt, kolla in guiden med det sätt du vill dekorera din mössa.

N\u00e4r du dekorerat ska du s\u00e4tta fast kardborrebanden. Ta fram kardborrebanden. Kolla s\u00e5 du har b\u00e5da sidorna som passar ska passa ihop.

När du dekorerat ska du sätta fast kardborrebanden. Ta fram kardborrebanden. Kolla så du har båda sidorna som passar ska passa ihop.

Klipp av 10cm l\u00e5ngt kardborreband ett av varje sort ..

Klipp av 10cm långt kardborreband ett av varje sort ..

Ta fram din dekorerade pannremsa och l\u00e4ngden med r\u00e4tsidan upp.

Ta fram din dekorerade pannremsa och längden med rätsidan upp.

N\u00e5la fast ena delen av kardborrebandet p\u00e5 r\u00e4tsidan.

Nåla fast ena delen av kardborrebandet på rätsidan.

V\u00e4nd p\u00e5 remsan och n\u00e5la fast det andra kardborre i andra \u00e4nden.

Vänd på remsan och nåla fast det andra kardborre i andra änden.

Sy fast med raks\u00f6m, f\u00e4st i b\u00f6rjan och slutet. Ta loss n\u00e5larna innan du syr \u00f6ver dem.

Sy fast med raksöm, fäst i början och slutet. Ta loss nålarna innan du syr över dem.

G\u00f6r likadant i b\u00e5da \u00e4ndarna.

Gör likadant i båda ändarna.

Vi nu m\u00f6ssan p\u00e5 mitten och markera mitt fram med en n\u00e5l.

Vi nu mössan på mitten och markera mitt fram med en nål.

Vik upp kanten p\u00e5 pannremsan och l\u00e4gg in kanten p\u00e5 m\u00f6ssan med n\u00e5len mitt fram.

Vik upp kanten på pannremsan och lägg in kanten på mössan med nålen mitt fram.

Flytta n\u00e5len s\u00e5 den sitter igenom alla tyglagren.

Flytta nålen så den sitter igenom alla tyglagren.

N\u00e5la nu fast kanten runt om halva v\u00e4gen i taget.

Nåla nu fast kanten runt om halva vägen i taget.

Om du f\u00e5tt n\u00e5larna p\u00e5 insidan s\u00e5 s\u00e4tt nya p\u00e5 utsidan och plocka loss de p\u00e5 insidan.

Om du fått nålarna på insidan så sätt nya på utsidan och plocka loss de på insidan.

Sy nu med raks\u00f6m fr\u00e5n r\u00e4tsidan. Plocka loss n\u00e5larna allt eftersom. Gl\u00f6m inte f\u00e4sta i b\u00f6rjan och slutet.

Sy nu med raksöm från rätsidan. Plocka loss nålarna allt eftersom. Glöm inte fästa i början och slutet.

Klar att använda,Lycka till i köket!

 • Vävt bomullstyg
 • Måttband
 • Tygsax
 • Symaskin
 • Symaskinstråd
 • Knappnålar
 • Kardborreband
 • Dekoration