How to sy en kasse med ficka

Sy en Kasse Med Ficka

230
STEPS
TOOLS

Ta fram m\u00f6nstret.

Ta fram mönstret.

Ta en bit m\u00f6nsterpapper .

Ta en bit mönsterpapper .

Rita av m\u00f6nstret l\u00e4gg till 1 com s\u00f6msm\u00e5n,kolla n\u00e4sta bild..

Rita av mönstret lägg till 1 com sömsmån,kolla nästa bild..

L\u00e4gg linjalen s\u00e5 att siffrorna st\u00e5r p\u00e5 kanten p\u00e5 m\u00f6nstret och rita l\u00e4ngs linjalen, d\u00e5 f\u00e5r du ett streck som \u00e4r en cm fr\u00e5n linjen p\u00e5 m\u00f6nstret.

Lägg linjalen så att siffrorna står på kanten på mönstret och rita längs linjalen, då får du ett streck som är en cm från linjen på mönstret.

Rita av alla linjer! L\u00e4mna plats f\u00f6r en del av v\u00e4skan till bredvid.Rita \u00e4ven av m\u00f6nstret p\u00e5 fickan och toppremsan. Gl\u00f6m inte s\u00f6msm\u00e5n!

Rita av alla linjer! Lämna plats för en del av väskan till bredvid.Rita även av mönstret på fickan och toppremsan. Glöm inte sömsmån!

Vik m\u00f6nstret till v\u00e4skan precis p\u00e5 mitten och klipp ut m\u00f6nstret dubbelt.

Vik mönstret till väskan precis på mitten och klipp ut mönstret dubbelt.

Vik ut och du har hela v\u00e4skm\u00f6nstret.

Vik ut och du har hela väskmönstret.

V\u00e4lj vilket tyg du vill ha p\u00e5 v\u00e4skan och p\u00e5 fickan och toppremsan.

Välj vilket tyg du vill ha på väskan och på fickan och toppremsan.

Vik tyget dubbelt med avigsidan ut.

Vik tyget dubbelt med avigsidan ut.

L\u00e4gg m\u00f6nstret i kanten p\u00e5 tyget, n\u00e5la fast och klipp ut.

Lägg mönstret i kanten på tyget, nåla fast och klipp ut.

Klipp noga vid kanten.

Klipp noga vid kanten.

Du ska nu ha tv\u00e5 likadan bitar n\u00e4r du tar bort n\u00e5larna.

Du ska nu ha två likadan bitar när du tar bort nålarna.

G\u00f6r samma sak med fickan och med toppremsan.

Gör samma sak med fickan och med toppremsan.

Klipp ut.

Klipp ut.

St\u00e4ll in maskinen p\u00e5 sicksack.

Ställ in maskinen på sicksack.

Sicksacka alla bitar i kanten, t\u00e4nk p\u00e5 att l\u00e5ta ena t\u00e5n p\u00e5 pressarfoten vara utanf\u00f6r tyget.

Sicksacka alla bitar i kanten, tänk på att låta ena tån på pressarfoten vara utanför tyget.

Vik ihop toppremsorna p\u00e5 mitten r\u00e4ta mot r\u00e4ta.tv\u00e4rn\u00e5la kortsidorna.

Vik ihop toppremsorna på mitten räta mot räta.tvärnåla kortsidorna.

Stryk l\u00e4ngs hela remsan.

Stryk längs hela remsan.

Sicksacka igen \u00f6ppningen p\u00e5 kortsidan.

Sicksacka igen öppningen på kortsidan.

Ta fram fickan och vik ner 2 cm i kanten p\u00e5 l\u00e5ngsidan ner mot avigsidan . Stryk.

Ta fram fickan och vik ner 2 cm i kanten på långsidan ner mot avigsidan . Stryk.

Kanten ska du sy med dekorationss\u00f6m.

Kanten ska du sy med dekorationssöm.

Hela pressarfoten ska vara p\u00e5 kanten.

Hela pressarfoten ska vara på kanten.

Nu kan du dekorer din ficka med text vinyl eller valfri applikation eller textiltryck.

Nu kan du dekorer din ficka med text vinyl eller valfri applikation eller textiltryck.

Nu ska du sporra fram linjerna d\u00e4r fickan ska f\u00e4stas p\u00e5 v\u00e4skdelen . Ta fram sporre och \u00f6verf\u00f6ringspapper.

Nu ska du sporra fram linjerna där fickan ska fästas på väskdelen . Ta fram sporre och överföringspapper.

L\u00e4gg pappret med f\u00e4rgsidan ner mot tyget och n\u00e5la fast m\u00f6nstret p\u00e5 r\u00e4tt st\u00e4lle igen.

Lägg pappret med färgsidan ner mot tyget och nåla fast mönstret på rätt ställe igen.

Ta fram linjalen och l\u00e4gg utmed linjen. Ta sporren och rulla den l\u00e4ngs linjalen.

Ta fram linjalen och lägg utmed linjen. Ta sporren och rulla den längs linjalen.

Du f\u00e5r nu en prickig linje p\u00e5 ditt tyg d\u00e4r du ska l\u00e4gga fickan.

Du får nu en prickig linje på ditt tyg där du ska lägga fickan.

L\u00e4gg fickan kanti kant med linjen och tv\u00e4rn\u00e5la.

Lägg fickan kanti kant med linjen och tvärnåla.

St\u00e4ll in maskinen p\u00e5 raks\u00f6m.

Ställ in maskinen på raksöm.

Sy utmed kanten p\u00e5 tyget rakt fram. Gl\u00f6m inte f\u00e4sta i b\u00f6rjan och slutet.

Sy utmed kanten på tyget rakt fram. Glöm inte fästa i början och slutet.

Ta bort n\u00e5larna och vik fickan upp\u00e5t.

Ta bort nålarna och vik fickan uppåt.

Stryk, n\u00e5la fast kanterna se bild.

Stryk, nåla fast kanterna se bild.

Sy fast fickan i kanten.G\u00f6r samma ska med den andra fickan.

Sy fast fickan i kanten.Gör samma ska med den andra fickan.

Ta fram toppremsan och l\u00e4gg den r\u00e4ta mot r\u00e4ta med \u00f6verkanten p\u00e5 v\u00e4skan.

Ta fram toppremsan och lägg den räta mot räta med överkanten på väskan.

Tv\u00e4rn\u00e5la fast.

Tvärnåla fast.

Sy fast kanten med en cm s\u00f6msm\u00e5n.

Sy fast kanten med en cm sömsmån.

Vik upp toppremsan och stryk allt.

Vik upp toppremsan och stryk allt.

Stryk p\u00e5 avigsidan s\u00e5 s\u00f6mmen v\u00e4nds ned mot fickan.

Stryk på avigsidan så sömmen vänds ned mot fickan.

Sy en stickning precis i kanten mellan v\u00e4skan och toppremsan.

Sy en stickning precis i kanten mellan väskan och toppremsan.

Klipp till 2 remsor av ripsband som \u00e4r 120 cm l\u00e5nga.

Klipp till 2 remsor av ripsband som är 120 cm långa.

Be fr\u00f6ken om hj\u00e4lp att br\u00e4nna \u00e4ndarna.

Be fröken om hjälp att bränna ändarna.

N\u00e5la fast handtagen \u00f6ver kanterna p\u00e5 fickan.

Nåla fast handtagen över kanterna på fickan.

Sy fast med en s\u00f6m p\u00e5 vardera kant och sy som en fyrkant.

Sy fast med en söm på vardera kant och sy som en fyrkant.

Sy en stickning l\u00e4ngst ner p\u00e5 ficka och sy fast andra bandet p\u00e5 samma s\u00e4tt.

Sy en stickning längst ner på ficka och sy fast andra bandet på samma sätt.

G\u00f6r likadant p\u00e5 b\u00e5da sidorna.

Gör likadant på båda sidorna.

L\u00e4gg nu v\u00e4skdelarna r\u00e4ta mot r\u00e4ta och n\u00e5la ihop sidorna och botten.

Lägg nu väskdelarna räta mot räta och nåla ihop sidorna och botten.

Sy ihop med 1cm s\u00f6msm\u00e5n. F\u00e4st i b\u00f6rjan och slutet. Sy inte i h\u00f6rnen.

Sy ihop med 1cm sömsmån. Fäst i början och slutet. Sy inte i hörnen.

Nu ska du sy h\u00f6rnen. L\u00e4gg s\u00f6mmen mot s\u00f6mmen och sy rakt \u00f6ver med 1 cm s\u00f6msm\u00e5n.

Nu ska du sy hörnen. Lägg sömmen mot sömmen och sy rakt över med 1 cm sömsmån.

L\u00e5t pressarfoten f\u00f6lja kanten.

Låt pressarfoten följa kanten.

Färdig! Skriv utvärdering.

The creator of this guide has not included tools