Brit + Co Guides Logo

How to sy en kasse!

Sy en Kasse!

125
STEPS
TOOLS

Klipp till tyg till din kasse. En del tyger g\u00e5r bra att riva, klipp ett jack och riv, se bara till att b\u00e5da kanterna \u00e4r rivna. Jag m\u00e4tte 50 cm till min kasse.

Klipp till tyg till din kasse. En del tyger går bra att riva, klipp ett jack och riv, se bara till att båda kanterna är rivna. Jag mätte 50 cm till min kasse.

Att anv\u00e4nda hela tygets bredd blir f\u00f6r l\u00e5ngt, s\u00e5 vik ut tyget och klipp eller riv tyget vid ca 110 cm. Spara biten som blir \u00f6ver!

Att använda hela tygets bredd blir för långt, så vik ut tyget och klipp eller riv tyget vid ca 110 cm. Spara biten som blir över!

Sy sicksack runt tygets kanter. Om du ska dekorera din p\u00e5se med broderi eller applikation kan det vara l\u00e4mpligt att g\u00f6ra det nu.

Sy sicksack runt tygets kanter. Om du ska dekorera din påse med broderi eller applikation kan det vara lämpligt att göra det nu.

L\u00e4gg tyget r\u00e4ta mot r\u00e4ta och tv\u00e4rn\u00e5la ihop sidorna.

Lägg tyget räta mot räta och tvärnåla ihop sidorna.

Sy ihop p\u00e5sen med 1cm s\u00f6msm\u00e5n.

Sy ihop påsen med 1cm sömsmån.

Pressa is\u00e4r s\u00f6msm\u00e5nerna. Gl\u00f6m inte att st\u00e4lla in strykj\u00e4rnet p\u00e5 r\u00e4tt material!

Pressa isär sömsmånerna. Glöm inte att ställa in strykjärnet på rätt material!

Vik ner \u00f6verkanten ca 5cm och n\u00e5la. Se till att du inte n\u00e5lar ihop \u00f6ppningen! Sy n\u00e5gon s\u00f6m du tycker passar, det kan vara en dekorativ s\u00f6m.

Vik ner överkanten ca 5cm och nåla. Se till att du inte nålar ihop öppningen! Sy någon söm du tycker passar, det kan vara en dekorativ söm.

Nu ska du sy av en botten p\u00e5 kassen. L\u00e4gg kassen som bilden visar med s\u00f6mmen mitt p\u00e5 botten. Rita en linje vinkelr\u00e4tt med s\u00f6mmen och sy av s\u00e5 stor botten du vill ha.

Nu ska du sy av en botten på kassen. Lägg kassen som bilden visar med sömmen mitt på botten. Rita en linje vinkelrätt med sömmen och sy av så stor botten du vill ha.

Ta fram tygbiten som blev \u00f6ver n\u00e4r du klippte till kassen. M\u00e4t och klipp ut tv\u00e5 remsor som \u00e4r 10 cm breda.

Ta fram tygbiten som blev över när du klippte till kassen. Mät och klipp ut två remsor som är 10 cm breda.

Du kan sy handtag p\u00e5 tv\u00e5 s\u00e4tt.  Variant 1 L\u00e4gg tyget r\u00e4ta mot r\u00e4ta och tv\u00e4rn\u00e5la.

Du kan sy handtag på två sätt. Variant 1 Lägg tyget räta mot räta och tvärnåla.

Variant 2 Om du har ett kraftigt tyg kan det vara b\u00e4ttre att vika in kanterna som p\u00e5 bilden. Sy fr\u00e5n r\u00e4tsidan.

Variant 2 Om du har ett kraftigt tyg kan det vara bättre att vika in kanterna som på bilden. Sy från rätsidan.

Variant 1 Sy ihop handtaget med 1 cm s\u00f6msm\u00e5n, l\u00e4mna bara \u00f6ppning i en kortsida.

Variant 1 Sy ihop handtaget med 1 cm sömsmån, lämna bara öppning i en kortsida.

V\u00e4nd sedan ut och in p\u00e5 handtaget b\u00f6rja i den sydda kortsidan och skjut ut den genom h\u00e5let.

Vänd sedan ut och in på handtaget börja i den sydda kortsidan och skjut ut den genom hålet.

Pressa handtagen och se till att s\u00f6mmen kommer p\u00e5 sidan!

Pressa handtagen och se till att sömmen kommer på sidan!

M\u00e4t ut var handtagen ska sitta, se till att det blir j\u00e4mt!

Mät ut var handtagen ska sitta, se till att det blir jämt!

Sy fast med en fyrkant, sy en sida tv\u00e5 g\u00e5nger. Du kan sy ett kryss i rutan ocks\u00e5 s\u00e5 h\u00e5ller det \u00e4nnu b\u00e4ttre.

Sy fast med en fyrkant, sy en sida två gånger. Du kan sy ett kryss i rutan också så håller det ännu bättre.

Nu kan du g\u00f6ra ett tryck p\u00e5 din kasse om du inte har dekorerat den tidigare!

Nu kan du göra ett tryck på din kasse om du inte har dekorerat den tidigare!

The creator of this guide has not included tools