Snapguide
STEPS
TOOLS
N\u00e4r du har valt storlek ritar du av m\u00f6nsterdelarna p\u00e5 m\u00f6nsterpapper.

När du har valt storlek ritar du av mönsterdelarna på mönsterpapper.

Anv\u00e4nd linjal till raka linjer och var noga med att skriva i det som st\u00e5r p\u00e5 m\u00f6nsterdelarna.

Använd linjal till raka linjer och var noga med att skriva i det som står på mönsterdelarna.

Du ska rita av framstycke, bakstycke, luva, 2 \u00e4rmdelar och \u00e4rmmudd.

Du ska rita av framstycke, bakstycke, luva, 2 ärmdelar och ärmmudd.

Klipp ut delarna med en papperssax.

Klipp ut delarna med en papperssax.

Tejpa ihop de 2 \u00e4rmdelarna till en bit.

Tejpa ihop de 2 ärmdelarna till en bit.

Anv\u00e4nd dig av en m\u00e4tsticka och en tygpenna och rita ut 1 cm eller 3 cm s\u00f6msm\u00e5n runt alla m\u00f6nsterdelarna. Titta p\u00e5 n\u00e4sta bild.

Använd dig av en mätsticka och en tygpenna och rita ut 1 cm eller 3 cm sömsmån runt alla mönsterdelarna. Titta på nästa bild.

Se till att tyget ligger dubbelt och l\u00e4gg ut m\u00f6nsterdelarna, alla utom \u00e4rmmudden. Fram- och bakstyckena ska ligga MOT VIKT KANT P\u00c5 TYGET. Visa Marie n\u00e4r du n\u00e5lat fast m\u00f6nsterdelarna p\u00e5 tyget.

Se till att tyget ligger dubbelt och lägg ut mönsterdelarna, alla utom ärmmudden. Fram- och bakstyckena ska ligga MOT VIKT KANT PÅ TYGET. Visa Marie när du nålat fast mönsterdelarna på tyget.

L\u00e4gg ihop bakstycket och framstycket r\u00e4ta mot r\u00e4ta (de fina sidorna mot varandra) Tv\u00e4rn\u00e5la ihop axels\u00f6mmarna. Se n\u00e4sta bild f\u00f6r att se b\u00e4ttre.

Lägg ihop bakstycket och framstycket räta mot räta (de fina sidorna mot varandra) Tvärnåla ihop axelsömmarna. Se nästa bild för att se bättre.

H\u00e4r har du \u00e4nnu en bild p\u00e5 detta moment med axels\u00f6mmarna.

Här har du ännu en bild på detta moment med axelsömmarna.

St\u00e4ll in symaskinen p\u00e5 elastiskt kraftigt tyg (knapp F) och p\u00e5 s\u00f6m nummer 10. ( denna s\u00f6m anv\u00e4nder du f\u00f6r trik\u00e5/stretchiga tyger.

Ställ in symaskinen på elastiskt kraftigt tyg (knapp F) och på söm nummer 10. ( denna söm använder du för trikå/stretchiga tyger.

Sy axels\u00f6mmarna med 1 cm s\u00f6msm\u00e5n, fixa s\u00f6mmen i b\u00f6rjan och slutet. F\u00f6rs\u00f6k att undvika backen med denna s\u00f6mmen. Tyget k\u00f6r l\u00e4tt fast i maskinen d\u00e5.

Sy axelsömmarna med 1 cm sömsmån, fixa sömmen i början och slutet. Försök att undvika backen med denna sömmen. Tyget kör lätt fast i maskinen då.

V\u00e4lj muddtyg till \u00e4rmmudden och n\u00e5la fast ditt m\u00f6nster p\u00e5 dubbelt tyg. Se till att  strechen i tyget \u00e4r p\u00e5 r\u00e4tt h\u00e5ll. Det g\u00e5r att \u00e4ndra bredden p\u00e5 mudden innan du klipper.

Välj muddtyg till ärmmudden och nåla fast ditt mönster på dubbelt tyg. Se till att strechen i tyget är på rätt håll. Det går att ändra bredden på mudden innan du klipper.

M\u00e4t och rita ut 1 cm s\u00f6msm\u00e5n innan du klipper.

Mät och rita ut 1 cm sömsmån innan du klipper.

Nu beh\u00f6ver du dina \u00e4rmdelar och \u00e4rmmuddar.

Nu behöver du dina ärmdelar och ärmmuddar.

Vik mudden dubbel med r\u00e4tsidan ut\u00e5t. N\u00e5la ihop \u00e4rm och mudd, du beh\u00f6ver str\u00e4cka ut mudden lite f\u00f6r att den ska passa med \u00e4rmen.

Vik mudden dubbel med rätsidan utåt. Nåla ihop ärm och mudd, du behöver sträcka ut mudden lite för att den ska passa med ärmen.

Sy fast med s\u00f6m nr 10 och med 1 cm s\u00f6msm\u00e5n.

Sy fast med söm nr 10 och med 1 cm sömsmån.

Nu ska du sy fast \u00e4rmarna p\u00e5 fram/bakdelen.

Nu ska du sy fast ärmarna på fram/bakdelen.

Innan du tar av m\u00f6nsterpappret s\u00e5 klipp ett jack  (2-3mm) precis d\u00e4r du tejpat uppe p\u00e5 \u00e4rmkullen.

Innan du tar av mönsterpappret så klipp ett jack (2-3mm) precis där du tejpat uppe på ärmkullen.

L\u00e4gg ut delarna som p\u00e5 bilden.

Lägg ut delarna som på bilden.

Vik nu \u00f6ver \u00e4rmen s\u00e5 att delarna ligger r\u00e4ta mot r\u00e4ta och s\u00e4tt fast en n\u00e5l precis uppe vid jacket som m\u00f6ter s\u00f6mmen mellan fram/bakstycket.

Vik nu över ärmen så att delarna ligger räta mot räta och sätt fast en nål precis uppe vid jacket som möter sömmen mellan fram/bakstycket.

Tv\u00e4rn\u00e5la nu fast resten av \u00e4rmkullen.

Tvärnåla nu fast resten av ärmkullen.

Sy med trik\u00e5s\u00f6mmen (nr 10) med 1 cm s\u00f6msm\u00e5n.

Sy med trikåsömmen (nr 10) med 1 cm sömsmån.

Tv\u00e4rn\u00e5la ihop tr\u00f6jans \u00e4rm-och sids\u00f6mmar r\u00e4ta mot r\u00e4ta. B\u00f6rja med att s\u00e4tta en n\u00e5l i \u00e4rmh\u00e5let och l\u00e4ngst ner p\u00e5 \u00e4rmen/ en l\u00e4ngst ner vid midjan. Tv\u00e4rn\u00e5la sedan ihop resten.

Tvärnåla ihop tröjans ärm-och sidsömmar räta mot räta. Börja med att sätta en nål i ärmhålet och längst ner på ärmen/ en längst ner vid midjan. Tvärnåla sedan ihop resten.

Sy med trik\u00e5s\u00f6m och med 1 cm s\u00f6msm\u00e5n.

Sy med trikåsöm och med 1 cm sömsmån.

Vik och n\u00e5la upp tr\u00f6jans nederkant mot avigsidan med 3 cm.

Vik och nåla upp tröjans nederkant mot avigsidan med 3 cm.

Ta fram den lilla skruvmejseln som ligger i l\u00e5dan bak p\u00e5 din symaskin och lossa symaskinsn\u00e5len.

Ta fram den lilla skruvmejseln som ligger i lådan bak på din symaskin och lossa symaskinsnålen.

Skruva fast en tvillingn\u00e5l, se till att den platta sidan p\u00e5 n\u00e5larna sitter bak\u00e5t.

Skruva fast en tvillingnål, se till att den platta sidan på nålarna sitter bakåt.

Tr\u00e4 \u00f6vertr\u00e5den med en extra tr\u00e5drulle. En tr\u00e5d ska in i varsin n\u00e5l.

Trä övertråden med en extra trådrulle. En tråd ska in i varsin nål.

Plocka bort l\u00e5dan p\u00e5 symaskinen.

Plocka bort lådan på symaskinen.

Ha nu tr\u00f6jan med r\u00e4tsidan ut\u00e5t. Tr\u00e4 in nederdelen p\u00e5 tr\u00f6jan \u00f6ver symaskinsarmen och sy fr\u00e5n r\u00e4tsidan med RAKS\u00d6M 2 cm fr\u00e5n kanten. ( 2 cm f\u00e5ll)

Ha nu tröjan med rätsidan utåt. Trä in nederdelen på tröjan över symaskinsarmen och sy från rätsidan med RAKSÖM 2 cm från kanten. ( 2 cm fåll)

Tv\u00e4rn\u00e5la ihop luvans delar r\u00e4ta mot r\u00e4ta. Observera bilden s\u00e5 att du inte syr runtom hela luvan.

Tvärnåla ihop luvans delar räta mot räta. Observera bilden så att du inte syr runtom hela luvan.

Sy ihop d\u00e4r du har n\u00e5lat med trik\u00e5s\u00f6m och 1 cm s\u00f6msm\u00e5n.

Sy ihop där du har nålat med trikåsöm och 1 cm sömsmån.

H\u00e4r har du samma moment p\u00e5 luvan.

Här har du samma moment på luvan.

D\u00e5 ser luvan ut s\u00e5h\u00e4r. Vill du ha luvan i dubbelt tyg klipper du ut en luva till och f\u00f6ljer sedan steg 39-40 igen.

Då ser luvan ut såhär. Vill du ha luvan i dubbelt tyg klipper du ut en luva till och följer sedan steg 39-40 igen.

Vik och n\u00e5la in 3 cm av luvans framkant mot avigsidan (baksidan)

Vik och nåla in 3 cm av luvans framkant mot avigsidan (baksidan)

Pressa (stryk) p\u00e5 den vikta kanten.

Pressa (stryk) på den vikta kanten.

M\u00e4t in 4 cm p\u00e5 b\u00e5da sidorna och s\u00e4tt en markering med tygpenna.

Mät in 4 cm på båda sidorna och sätt en markering med tygpenna.

M\u00e4t och klipp ut 2 st bitar vlieselin 3*3 cm stora.

Mät och klipp ut 2 st bitar vlieselin 3*3 cm stora.

Nu \u00e4r det dags att markera knapph\u00e5len till bandet p\u00e5 luvan.  M\u00e4t in 4 cm p\u00e5 b\u00e5da sidorna av luvans nederkant och s\u00e4tt en markering med tygpenna.

Nu är det dags att markera knapphålen till bandet på luvan. Mät in 4 cm på båda sidorna av luvans nederkant och sätt en markering med tygpenna.

Stryk fast vlieselinet p\u00e5 baksidan av tyget d\u00e4r du har din tygmarkering.

Stryk fast vlieselinet på baksidan av tyget där du har din tygmarkering.

M\u00e4t och rita upp ett knapph\u00e5l som \u00e4r 1,5 cm l\u00e5ngt.

Mät och rita upp ett knapphål som är 1,5 cm långt.

Tag en liten tygbit i lappl\u00e5dan f\u00f6r att provdykare ett knapph\u00e5l. Tag g\u00e4rna tyg i en avvikande f\u00e4rg f\u00f6r att l\u00e4ttare kunna se hur det blir nu n\u00e4r du provsyr.

Tag en liten tygbit i lapplådan för att provdykare ett knapphål. Tag gärna tyg i en avvikande färg för att lättare kunna se hur det blir nu när du provsyr.

Byta pressarfoten till C.

Byta pressarfoten till C.

Tryck p\u00e5 knapp nr 7 allra l\u00e4ngst ner i h\u00f6gra h\u00f6rnet p\u00e5 symaskinen f\u00f6r att st\u00e4lla in r\u00e4tt knapph\u00e5l.

Tryck på knapp nr 7 allra längst ner i högra hörnet på symaskinen för att ställa in rätt knapphål.

S\u00e5h\u00e4r ser knapph\u00e5let ut n\u00e4r det \u00e4r f\u00e4rdigsytt.

Såhär ser knapphålet ut när det är färdigsytt.

Spr\u00e4tta f\u00f6rsiktigt upp h\u00e5let med en spr\u00e4ttkniv.

Sprätta försiktigt upp hålet med en sprättkniv.

Tr\u00e4 maskinen, byt till tvillingn\u00e5len och st\u00e4ll in symaskinen p\u00e5 raks\u00f6m.

Trä maskinen, byt till tvillingnålen och ställ in symaskinen på raksöm.

Sy framkanten p\u00e5 luvan med 2 cm s\u00f6msm\u00e5n fr\u00e5n R\u00c4TSIDAN av tyget.

Sy framkanten på luvan med 2 cm sömsmån från RÄTSIDAN av tyget.

L\u00e4gg luvans framdelar lite omlott och f\u00e4st med en knappn\u00e5l.

Lägg luvans framdelar lite omlott och fäst med en knappnål.

Vik halsringningen p\u00e5 tr\u00f6jan s\u00e5 att axels\u00f6mmarna m\u00f6ter varandra. S\u00e4tt en n\u00e5l p\u00e5 varje sida i vinkningen som bilden visar.

Vik halsringningen på tröjan så att axelsömmarna möter varandra. Sätt en nål på varje sida i vinkningen som bilden visar.

Nu har du en n\u00e5l mitt fram och en mitt bak i halsringningen .

Nu har du en nål mitt fram och en mitt bak i halsringningen .

Stoppa ner luvan i halsringningen s\u00e5 att tygerna ligger r\u00e4ta mot r\u00e4ta. N\u00e5la och se till att mittbaks\u00f6mmen m\u00f6ter n\u00e5len bak och omlottn\u00e5len n\u00e5len fram i halsringningen.

Stoppa ner luvan i halsringningen så att tygerna ligger räta mot räta. Nåla och se till att mittbaksömmen möter nålen bak och omlottnålen nålen fram i halsringningen.

Sy runt om med trik\u00e5s\u00f6m med 1 cm s\u00f6msm\u00e5n.

Sy runt om med trikåsöm med 1 cm sömsmån.

Sy runt om med trik\u00e5s\u00f6m med 1 cm s\u00f6msm\u00e5n. Om du tr\u00e4r in halsringningen i symaskinens arm  g\u00e5r det l\u00e4ttare att sy runt.

Sy runt om med trikåsöm med 1 cm sömsmån. Om du trär in halsringningen i symaskinens arm går det lättare att sy runt.

M\u00e4t och klipp av 120cm snodd till luvan. Anv\u00e4nd dig av en s\u00e4kerhetsn\u00e5l.

Mät och klipp av 120cm snodd till luvan. Använd dig av en säkerhetsnål.

Tr\u00e4 den igenom kanalen p\u00e5 luvan. Knyt en knut i b\u00e5da \u00e4ndarna av snodden n\u00e4r du \u00e4r klar.

Trä den igenom kanalen på luvan. Knyt en knut i båda ändarna av snodden när du är klar.

The creator of this guide has not included tools