How to sy en gympapåse

Sy en Gympapåse

177
STEPS
TOOLS

Rita upp en rektangel med din v\u00e4skas h\u00f6jd och bredd. (H\u00e4r 50x35 cm) Anv\u00e4nd en skr\u00e4ddarlinjal n\u00e4r du ritar och anv\u00e4nd den 90gradiga vinkeln p\u00e5 linjalen s\u00e5 att h\u00f6rnen p\u00e5 din v\u00e4ska blir r\u00e4tvinkliga.

Rita upp en rektangel med din väskas höjd och bredd. (Här 50x35 cm) Använd en skräddarlinjal när du ritar och använd den 90gradiga vinkeln på linjalen så att hörnen på din väska blir rätvinkliga.

Klipp ut ditt m\u00f6nster och n\u00e5la fast det p\u00e5 tyget. Tyget ska vara dubbelt s\u00e5 att du f\u00e5r bak och framsida en g\u00e5ng. T\u00e4nk p\u00e5 att l\u00e4gga m\u00f6nstret i kanten s\u00e5 att du inte sl\u00f6sar material. VISA L\u00c4RAREN!

Klipp ut ditt mönster och nåla fast det på tyget. Tyget ska vara dubbelt så att du får bak och framsida en gång. Tänk på att lägga mönstret i kanten så att du inte slösar material. VISA LÄRAREN!

Rita 1 cm s\u00f6msm\u00e5n p\u00e5 b\u00e5da l\u00e5ngsidorna och en kortsida, den som ska bli botten p\u00e5 v\u00e4skan. Anv\u00e4nd m\u00e5tt-Lisa f\u00f6r att s\u00f6msm\u00e5nen ska bli exakt 1 cm.

Rita 1 cm sömsmån på båda långsidorna och en kortsida, den som ska bli botten på väskan. Använd mått-Lisa för att sömsmånen ska bli exakt 1 cm.

Det som ska bli \u00f6ppningen p\u00e5 v\u00e4skan beh\u00f6ver ha 3 cm s\u00f6msm\u00e5n f\u00f6r att man ska kunna g\u00f6ra en tunnel d\u00e4r snoddarna ska g\u00e5 sedan. Anv\u00e4nd m\u00e5tt-lisan f\u00f6r att s\u00f6msm\u00e5nen ska bli 3 cm.

Det som ska bli öppningen på väskan behöver ha 3 cm sömsmån för att man ska kunna göra en tunnel där snoddarna ska gå sedan. Använd mått-lisan för att sömsmånen ska bli 3 cm.

VISA L\u00c4RAREN! Klipp ut tyget efter din ritade s\u00f6msm\u00e5n och dela p\u00e5 dina b\u00e5da tygstycken.

VISA LÄRAREN! Klipp ut tyget efter din ritade sömsmån och dela på dina båda tygstycken.

Tr\u00e4 maskinen med \u00f6vertr\u00e5d och undertr\u00e5d och st\u00e4ll in maskinen p\u00e5 vanlig zick-zack. (P\u00e5 denna maskinen s\u00f6m nr. 8)

Trä maskinen med övertråd och undertråd och ställ in maskinen på vanlig zick-zack. (På denna maskinen söm nr. 8)

Zick-zacka alla kanter p\u00e5 dina b\u00e5da tyger. Zick-zacken ska sitta s\u00e5 l\u00e4ngst ut p\u00e5 kanten. S\u00e5 l\u00e5ngt ut att n\u00e5len \u00e4r utanf\u00f6r tygets kant n\u00e4r den \u00e4r till h\u00f6ger.

Zick-zacka alla kanter på dina båda tyger. Zick-zacken ska sitta så längst ut på kanten. Så långt ut att nålen är utanför tygets kant när den är till höger.

Tv\u00e4rn\u00e5la ihop dina b\u00e5da delar l\u00e4ngs ena kortsidan och b\u00e5da l\u00e5ngsidorna.

Tvärnåla ihop dina båda delar längs ena kortsidan och båda långsidorna.

För ett man senare ska kunna trä in snoddarna i väskan måste man lämna lite öppningar i sidorna. Dessa öppningar ska markeras innan man syr sidorna så att de hamnar på rätt ställe.

P\u00e5 ena l\u00e5ngsidan: m\u00e4t 3 cm ner fr\u00e5n zick-zacken med en m\u00e5tt-Lisa och g\u00f6r en tv\u00e4rmarkering.

På ena långsidan: mät 3 cm ner från zick-zacken med en mått-Lisa och gör en tvärmarkering.

M\u00e4t 1 cm ner fr\u00e5n denna tv\u00e4rmarkering och g\u00f6r en tv\u00e4rmarkering till.

Mät 1 cm ner från denna tvärmarkering och gör en tvärmarkering till.

M\u00e4t 1 cm upp fr\u00e5n "botten" p\u00e5 v\u00e4skan och g\u00f6r en tv\u00e4rmarkering.

Mät 1 cm upp från "botten" på väskan och gör en tvärmarkering.

M\u00e4t 1 cm upp fr\u00e5n denna markering och g\u00f6r en till tv\u00e4rmarkering.

Mät 1 cm upp från denna markering och gör en till tvärmarkering.

P\u00e5 symaskinerna finns en knapp som det st\u00e5r "fix" p\u00e5. N\u00e4r man trycker p\u00e5 den och sen gasar kommer symaskinen att sy 4-5 stygn p\u00e5 samma plats. Detta f\u00e4ster tr\u00e5den s\u00e5 att den inte kan g\u00e5 upp.

På symaskinerna finns en knapp som det står "fix" på. När man trycker på den och sen gasar kommer symaskinen att sy 4-5 stygn på samma plats. Detta fäster tråden så att den inte kan gå upp.

S\u00f6mmen ska sys 1cm fr\u00e5n kanten. L\u00e5t tygets kant f\u00f6lja "10 mm" p\u00e5 stygnpl\u00e5ten.  B\u00f6rja med att sy ett "fix" i b\u00f6rjan av l\u00e5ngsidan. N\u00e4r du kommer till f\u00f6rsta markeringen syr du "fix" igen och stannar.

Sömmen ska sys 1cm från kanten. Låt tygets kant följa "10 mm" på stygnplåten. Börja med att sy ett "fix" i början av långsidan. När du kommer till första markeringen syr du "fix" igen och stannar.

Flytta fram tyget till n\u00e4sta tv\u00e4rstr\u00e4ck och b\u00f6rja med ett "fix". Sy sedan \u00e4nda ner till n\u00e4sta tv\u00e4rstr\u00e4ck.

Flytta fram tyget till nästa tvärsträck och börja med ett "fix". Sy sedan ända ner till nästa tvärsträck.

Sy "fix" d\u00e4r, stanna maskinen och flytta fram till n\u00e4sta markering d\u00e4r du ocks\u00e5 syr fix och sedan forts\u00e4tter du ner till botten. Botten sur du med "fix" bara i b\u00f6rjan och slutet.

Sy "fix" där, stanna maskinen och flytta fram till nästa markering där du också syr fix och sedan fortsätter du ner till botten. Botten sur du med "fix" bara i början och slutet.

Andra långsidan sys likadant som den första med "fix" på alla markeringar och en öppning vid överkanten och en vid nederkanten.

Vik ner \u00f6verkanten runtom hela v\u00e4skan 3 cm (kontrollm\u00e4tning med m\u00e5tt-Lisa hela tiden). Tv\u00e4rn\u00e5la med ca 4 fingrars mellanrum mellan varje n\u00e5l. Detta ska bli tunneln d\u00e4r snoddarna ska g\u00e5 sen.

Vik ner överkanten runtom hela väskan 3 cm (kontrollmätning med mått-Lisa hela tiden). Tvärnåla med ca 4 fingrars mellanrum mellan varje nål. Detta ska bli tunneln där snoddarna ska gå sen.

Sy med raks\u00f6m runt om hela \u00f6verkanten. S\u00f6mmen ska sys med pressarfotens kant l\u00e4ngs zick-zacken (ca 2,5 cm fr\u00e5n \u00f6verkanten). Kontrollera s\u00e5 att du inte r\u00f6r ihop hela \u00f6ppningen av misstag.

Sy med raksöm runt om hela överkanten. Sömmen ska sys med pressarfotens kant längs zick-zacken (ca 2,5 cm från överkanten). Kontrollera så att du inte rör ihop hela öppningen av misstag.

Klipp till tv\u00e5 snoddar \u00e0 2 meter. Om du \u00e4r l\u00e5ng kanske de ska bara lite mer \u00e4n 2 meter, om du \u00e4r kort lite kortare. G\u00f6r knutar i alla \u00e4ndar s\u00e5 att inte snoddarna fransar upp sig.

Klipp till två snoddar à 2 meter. Om du är lång kanske de ska bara lite mer än 2 meter, om du är kort lite kortare. Gör knutar i alla ändar så att inte snoddarna fransar upp sig.

S\u00e4tt fast en s\u00e4kerhetsn\u00e5l bakom knuten p\u00e5 ena snodden.

Sätt fast en säkerhetsnål bakom knuten på ena snodden.

Tr\u00e4 in s\u00e4kerhetsn\u00e5len med snodden i \u00f6ppningen p\u00e5 ena sidan \u00f6verkanten. Tr\u00e4 den sedan runt hela tunneln s\u00e5 att den kommer ut igen ur samma \u00f6ppning som du tr\u00e4dde in den i.

Trä in säkerhetsnålen med snodden i öppningen på ena sidan överkanten. Trä den sedan runt hela tunneln så att den kommer ut igen ur samma öppning som du trädde in den i.

Ta loss s\u00e4kerhetsn\u00e5len och upprepa samma sak men p\u00e5 andra sidan v\u00e4skan.

Ta loss säkerhetsnålen och upprepa samma sak men på andra sidan väskan.

Tr\u00e4 in knut\u00e4ndarna i h\u00e5len l\u00e4ngst ner vid botten p\u00e5 v\u00e4skan.

Trä in knutändarna i hålen längst ner vid botten på väskan.

N\u00e4r du tr\u00e4tt in alla knutar v\u00e4nder du f\u00f6rsiktigt v\u00e4skan ut-och-in och drar f\u00f6rsiktigt i snoddarna s\u00e5 att bara knutarna sticker ut p\u00e5 insidan.

När du trätt in alla knutar vänder du försiktigt väskan ut-och-in och drar försiktigt i snoddarna så att bara knutarna sticker ut på insidan.

S\u00e4tt ner pressarfoten d\u00e4r sidos\u00f6mmen slutar. B\u00f6rja med "fix" och sy sedan f\u00f6rsiktigt fram och tillbaka \u00f6ver snoddarna ca 4 g\u00e5nger. Avsluta med "fix".

Sätt ner pressarfoten där sidosömmen slutar. Börja med "fix" och sy sedan försiktigt fram och tillbaka över snoddarna ca 4 gånger. Avsluta med "fix".

S\u00e5h\u00e4r ska det se ut n\u00e4r du sytt fast snoddens \u00e4ndar.

Såhär ska det se ut när du sytt fast snoddens ändar.

Vänd väskan. Nu är den färdig och kan dekoreras med tex textiltryck.

 • Skräddarlinjal i vinkel
 • Mönsterpapper
 • Blyertspenna
 • Knappnålar
 • Mått-Lisa
 • Markeringspenna för tyg
 • Tygsax
 • Papperssax
 • Symaskin
 • Sytråd
 • Vävt tyg
 • Snoddar ca 4 meter.