Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS

Planera hur stor din ficka ska vara och rita ut p\u00e5 m\u00f6nsterpapper. Anpassa fickan till det du vill f\u00f6rvara i den. G\u00f6r fickan st\u00f6rre \u00e4n du tror, den h\u00f6gra fickan blev f\u00f6r liten till telefonen!

Planera hur stor din ficka ska vara och rita ut på mönsterpapper. Anpassa fickan till det du vill förvara i den. Gör fickan större än du tror, den högra fickan blev för liten till telefonen!

L\u00e4gg till s\u00f6msm\u00e5n, 3 cm i ovankanten och 1 cm p\u00e5 de \u00f6vriga sidorna. Klipp ut med papperssax.

Lägg till sömsmån, 3 cm i ovankanten och 1 cm på de övriga sidorna. Klipp ut med papperssax.

N\u00e5la fast mallen tr\u00e5drakt p\u00e5 tyget och klipp ut.

Nåla fast mallen trådrakt på tyget och klipp ut.

Sicksacka runt fickan.

Sicksacka runt fickan.

Vik ner ovankanten 3cm och stryk. Tv\u00e4rn\u00e5la.

Vik ner ovankanten 3cm och stryk. Tvärnåla.

Sy fast med raks\u00f6m, l\u00e5t ytterkanten p\u00e5 pressarfoten f\u00f6lja sicksack-kanten.

Sy fast med raksöm, låt ytterkanten på pressarfoten följa sicksack-kanten.

Vik in 1cm p\u00e5 de \u00f6vriga tre sidor och stryk.

Vik in 1cm på de övriga tre sidor och stryk.

Ska du sy p\u00e5 n\u00e5gon dekoration p\u00e5 fickan s\u00e5 \u00e4r det sista chansen nu!

Ska du sy på någon dekoration på fickan så är det sista chansen nu!

Placera ut fickan/fickorna d\u00e4r du vill dem.

Placera ut fickan/fickorna där du vill dem.

Tv\u00e4rn\u00e5la fast fickan.

Tvärnåla fast fickan.

Sy fast fickan med raksöm. Extra noga är det med fästningen i början och slutet.

The creator of this guide has not included tools