Brit + Co Guides Logo

How to sy en eko-kasse

Sy en Eko-Kasse

1
STEPS
TOOLS

M\u00e4t 50cm fr\u00e5n kanten p\u00e5 tyget, s\u00e4tt markeringar l\u00e4ngs hela tygets bredd som bilden visar. Man m\u00e4ter och markerar flera g\u00e5nger f\u00f6r att det ska bli rakt n\u00e4r man sedan klipper.

Mät 50cm från kanten på tyget, sätt markeringar längs hela tygets bredd som bilden visar. Man mäter och markerar flera gånger för att det ska bli rakt när man sedan klipper.

Klipp tyget efter dina markeringar, klipp igenom b\u00e5da tyglagren.  Vik ut tyget till en l\u00e5ng remsa, m\u00e4t och markera 100cm fr\u00e5n ena kortsidan. Klipp.

Klipp tyget efter dina markeringar, klipp igenom båda tyglagren. Vik ut tyget till en lång remsa, mät och markera 100cm från ena kortsidan. Klipp.

Av den lilla biten som blir \u00f6ver ska du klippa tv\u00e5 handtag. M\u00e4t 10cm fr\u00e5n kanten och klipp en remsa som \u00e4r lika l\u00e5ng som tygbiten. G\u00f6r en likadan till.

Av den lilla biten som blir över ska du klippa två handtag. Mät 10cm från kanten och klipp en remsa som är lika lång som tygbiten. Gör en likadan till.

Sy med trestegssicksack runt alla bitar. Se till att s\u00f6mmen g\u00e5r \u00e4nda ut till kanten p\u00e5 tyget.

Sy med trestegssicksack runt alla bitar. Se till att sömmen går ända ut till kanten på tyget.

Vik den stora tygbiten f\u00f6r att se var du ska s\u00e4tta din dekoration. Du kan g\u00f6ra en applikation, maskinbroderi, m\u00e5la med textilpennor eller liknande.

Vik den stora tygbiten för att se var du ska sätta din dekoration. Du kan göra en applikation, maskinbroderi, måla med textilpennor eller liknande.

G\u00f6r din dekoration

Gör din dekoration

Vik kassen med r\u00e4tsidan, den sidan d\u00e4r du har din dekor, in\u00e5t. Tv\u00e4rn\u00e5la.

Vik kassen med rätsidan, den sidan där du har din dekor, inåt. Tvärnåla.

Sy raks\u00f6m en cm fr\u00e5n kanten p\u00e5 de b\u00e5da sidorna. Sy inte ihop l\u00e4ngst upp. Anv\u00e4nd linjalen p\u00e5 stygnpl\u00e5ten att m\u00e4ta emot s\u00e5 att du f\u00e5r s\u00f6mmen 1cm fr\u00e5n kanten.

Sy raksöm en cm från kanten på de båda sidorna. Sy inte ihop längst upp. Använd linjalen på stygnplåten att mäta emot så att du får sömmen 1cm från kanten.

Anv\u00e4nd den lilla \u00e4rmstrykbr\u00e4dan och stryk is\u00e4r s\u00f6msm\u00e5nerna.

Använd den lilla ärmstrykbrädan och stryk isär sömsmånerna.

Sy med raks\u00f6m p\u00e5 linjen, som bilden visar.

Sy med raksöm på linjen, som bilden visar.

M\u00e4t och vik in l\u00e5ngsidorna p\u00e5 handtagen 1cm, stryk. Vik sedan p\u00e5 mitten, stryk och tv\u00e4rn\u00e5la.

Mät och vik in långsidorna på handtagen 1cm, stryk. Vik sedan på mitten, stryk och tvärnåla.

Tv\u00e4rn\u00e5la och sy l\u00e4ngs kanterna med raks\u00f6m som bilden visar.

Tvärnåla och sy längs kanterna med raksöm som bilden visar.

Vik ner \u00f6verkanten runtom 5cm. Tv\u00e4rn\u00e5la. Sy med raks\u00f6m, fyra cm fr\u00e5n kanten.

Vik ner överkanten runtom 5cm. Tvärnåla. Sy med raksöm, fyra cm från kanten.

N\u00e5la fast handtagen p\u00e5 insidan av \u00f6verkanten som bilden visar.

Nåla fast handtagen på insidan av överkanten som bilden visar.

Sy fast handtagen som bilden visar. Sy fram och tillbaka ett par g\u00e5nger s\u00e5 det sitter ordentligt.

Sy fast handtagen som bilden visar. Sy fram och tillbaka ett par gånger så det sitter ordentligt.

Din kasse är klar!

The creator of this guide has not included tools