How to sy en dyna av din paperpiecing

Sy en Dyna Av Din Paperpiecing

62
STEPS
TOOLS

Du ska tillverka en sittdyna till din pall som du ska/ har tillverkat i träslöjden. Dynan ska färdig ha måtten 39 x 39 cm. Din paperpiecing ska sitta i mitten av dynan.

Paperpiecing är en lappteknik,nu ska du prova en annan lappteknik som heter blockruta. I blockruta utgår man från en mittbit och i denna mittbiten är din paperpiecing.

M\u00e4t din paperpiecing p\u00e5 baksidan mellan linjerna. \u00c4r det 15 cm emellan s\u00e5 forts\u00e4tter du annars ber du om hj\u00e4lp.

Mät din paperpiecing på baksidan mellan linjerna. Är det 15 cm emellan så fortsätter du annars ber du om hjälp.

Klipp ut ett m\u00f6nster som \u00e4r 17 cm h\u00f6gt och 14 cm brett. D\u00e5 har du med  1 cm s\u00f6msm\u00e5n p\u00e5 varje sida, h\u00e4r m\u00e5lat rosa och avklippt f\u00f6r att visa.

Klipp ut ett mönster som är 17 cm högt och 14 cm brett. Då har du med 1 cm sömsmån på varje sida, här målat rosa och avklippt för att visa.

L\u00e4gg mallen p\u00e5 dubbelt tyg och rita runt.

Lägg mallen på dubbelt tyg och rita runt.

Klipp ut s\u00e5 att det blir 2 likadana bitar.

Klipp ut så att det blir 2 likadana bitar.

St\u00e4ll in maskinen p\u00e5 sicksack. Nr 4

Ställ in maskinen på sicksack. Nr 4

Sy sicksack runt alla kanter p\u00e5 b\u00e5da bitarna. L\u00e5t ena t\u00e5n p\u00e5 pressarfoten g\u00e5 utanf\u00f6r tyget. Du sicksackar kanten f\u00f6r att tyget inte ska fransa sig.

Sy sicksack runt alla kanter på båda bitarna. Låt ena tån på pressarfoten gå utanför tyget. Du sicksackar kanten för att tyget inte ska fransa sig.

L\u00e4gg tyget kant ikant med paperpiecingen.

Lägg tyget kant ikant med paperpiecingen.

Lik \u00f6ver tyget s\u00e5 det ligger r\u00e4ta mot r\u00e4ta och tv\u00e4rn\u00e5la med knappn\u00e5larna.

Lik över tyget så det ligger räta mot räta och tvärnåla med knappnålarna.

St\u00e4ll in maskinen p\u00e5 raks\u00f6m.

Ställ in maskinen på raksöm.

V\u00e4nd p\u00e5  tyget s\u00e5 du f\u00e5r pappret upp och sy i en linje p\u00e5 kanten, f\u00e4st i b\u00f6rjan och i slutet.

Vänd på tyget så du får pappret upp och sy i en linje på kanten, fäst i början och i slutet.

V\u00e4nd och stryk s\u00f6mmen du just sytt.

Vänd och stryk sömmen du just sytt.

G\u00f6r likadant p\u00e5 andra sidan. Ta bort alla n\u00e5lar och riv bort pappret.

Gör likadant på andra sidan. Ta bort alla nålar och riv bort pappret.

M\u00e4t hur l\u00e5nga sidorna nu \u00e4r och klipp till 2 bitar som \u00e4r lika breda som alla bitarna tillsammans och 14 cm h\u00f6ga.

Mät hur långa sidorna nu är och klipp till 2 bitar som är lika breda som alla bitarna tillsammans och 14 cm höga.

Kolla s\u00e5 m\u00e5tten st\u00e4mmer.

Kolla så måtten stämmer.

St\u00e4ll maskinen p\u00e5 sicksack och sicksacka runt b\u00e5da tygerna.

Ställ maskinen på sicksack och sicksacka runt båda tygerna.

L\u00e4gg ena tyget kant i kant och v\u00e4nd r\u00e4ta mot r\u00e4ta.

Lägg ena tyget kant i kant och vänd räta mot räta.

Tv\u00e4rn\u00e5la.

Tvärnåla.

St\u00e4ll in maskinen p\u00e5 raks\u00f6m.

Ställ in maskinen på raksöm.

Sy fast sidan, f\u00e4st i b\u00f6rjan och i slutet.

Sy fast sidan, fäst i början och i slutet.

Klyvpressa s\u00f6mmarna och g\u00f6r likadant med den sista tygbiten.

Klyvpressa sömmarna och gör likadant med den sista tygbiten.

Stryk hela framsidan.

Stryk hela framsidan.

V\u00e4lj tyg till undersidan av dynan.

Välj tyg till undersidan av dynan.

N\u00e5la fast framsidan av dynan r\u00e4ta mot r\u00e4ta med baksidan, rita runt. Klipp ut.

Nåla fast framsidan av dynan räta mot räta med baksidan, rita runt. Klipp ut.

Sy sicksack runt hela tygbaksidan.

L\u00e4gg tygen r\u00e4ta mot r\u00e4ta och tv\u00e4rn\u00e5la ihop, L\u00e4mna en \u00f6ppning p\u00e5 sidan, ca 15 cm. St\u00e4ll in maskinen p\u00e5 raks\u00f6m. Sy fast,  ha hela pressarfoten p\u00e5 tyget, f\u00e4st i b\u00f6rjan och i slutet.

Lägg tygen räta mot räta och tvärnåla ihop, Lämna en öppning på sidan, ca 15 cm. Ställ in maskinen på raksöm. Sy fast, ha hela pressarfoten på tyget, fäst i början och i slutet.

V\u00e4nd dynan utoch in.

Vänd dynan utoch in.

Ta hj\u00e4lp av en penna och peta ut h\u00f6rnen ordentligt.

Ta hjälp av en penna och peta ut hörnen ordentligt.

Ta fram vadden och...

Ta fram vadden och...

Be om hj\u00e4lp att f\u00e5 den tillskuren.

Be om hjälp att få den tillskuren.

Stryk hela dynan .

Stryk hela dynan .

Rulla ihop vadden och stoppa in i \u00f6ppningen, rulla ut och r\u00e4tta till.

Rulla ihop vadden och stoppa in i öppningen, rulla ut och rätta till.

N\u00e5la ihop \u00f6ppningen, var noggrann med att vika in kanterna.

Nåla ihop öppningen, var noggrann med att vika in kanterna.

Ta fram syn\u00e5l och sytr\u00e5d.

Ta fram synål och sytråd.

Tr\u00e4 tr\u00e5den genom n\u00e5ls\u00f6gat och dra s\u00e5 tr\u00e5den blir dubbel.

Trä tråden genom nålsögat och dra så tråden blir dubbel.

Sy sm\u00e5 fina kaststygn eller smygs\u00f6m l\u00e4ngs med hela \u00f6ppningen.

Sy små fina kaststygn eller smygsöm längs med hela öppningen.

Klart, skriv utvärdering.

The creator of this guide has not included tools