How to sy en del till gemensam vimpel

Sy en Del Till Gemensam Vimpel

232
STEPS
TOOLS

Ta ett rutigt papper (sm\u00e5rutigt \u00e4r l\u00e4ttast). Nu ska du rita basen till din triangel. M\u00e4t upp 15 cm och rita ett streck med en blyertspenna.

Ta ett rutigt papper (smårutigt är lättast). Nu ska du rita basen till din triangel. Mät upp 15 cm och rita ett streck med en blyertspenna.

Markera ut mitten p\u00e5 basen. 15 cm /2 = 7,5 cm

Markera ut mitten på basen. 15 cm /2 = 7,5 cm

Rita h\u00f6jden p\u00e5 din triangel. Den ska vara 19 cm.

Rita höjden på din triangel. Den ska vara 19 cm.

Rita ett streck fr\u00e5n h\u00f6jden ner p\u00e5 varje sida till basen.

Rita ett streck från höjden ner på varje sida till basen.

Nu har du en triangel som \u00e4r 19 cm h\u00f6g och 15 cm bred.

Nu har du en triangel som är 19 cm hög och 15 cm bred.

Klipp ut med en papperssax. (Papperssaxen har gr\u00e5tt handtag.)

Klipp ut med en papperssax. (Papperssaxen har grått handtag.)

Dags att v\u00e4lja tyg!

Dags att välja tyg!

Ta fram tyget du vill ha och knappn\u00e5lar.

Ta fram tyget du vill ha och knappnålar.

L\u00e4gg m\u00f6nstret i kanten p\u00e5 tyget. T\u00e4nk p\u00e5 milj\u00f6n!

Lägg mönstret i kanten på tyget. Tänk på miljön!

N\u00e5la fast med knappn\u00e5lar. L\u00e5t alla n\u00e5lar sitta inne p\u00e5 m\u00f6nstret, d\u00e5 blir det l\u00e4ttare att klippa i n\u00e4sta steg.

Nåla fast med knappnålar. Låt alla nålar sitta inne på mönstret, då blir det lättare att klippa i nästa steg.

Klipp ut med en tygsax.

Klipp ut med en tygsax.

S\u00e5 h\u00e4r ser det ut n\u00e4r du klippt. Ta bort n\u00e5larna.

Så här ser det ut när du klippt. Ta bort nålarna.

Ta fram tyget du vill ha p\u00e5 andra sidan. L\u00e4gg din tygbit i kanten, n\u00e5la fast och klipp ut.

Ta fram tyget du vill ha på andra sidan. Lägg din tygbit i kanten, nåla fast och klipp ut.

Klipp ut med en papperssax.

Klipp ut med en papperssax.

Nu har du tv\u00e5 lika stora bitar.

Nu har du två lika stora bitar.

L\u00e4gg ihop dina tv\u00e5 bitar r\u00e4ta mot r\u00e4ta. (R\u00e4tsidan \u00e4r den fina sidan som ska vara ut\u00e5t sen)

Lägg ihop dina två bitar räta mot räta. (Rätsidan är den fina sidan som ska vara utåt sen)

Tv\u00e4rn\u00e5la b\u00e5da sidorna med knappn\u00e5lar. L\u00e4mna basen \u00f6ppen.

Tvärnåla båda sidorna med knappnålar. Lämna basen öppen.

St\u00e4ll in symaskinen p\u00e5 raks\u00f6m (s\u00f6m nr 1) Tr\u00e4 maskinen med sytr\u00e5d som st\u00e4mmer ihop med tygerna du valt.

Ställ in symaskinen på raksöm (söm nr 1) Trä maskinen med sytråd som stämmer ihop med tygerna du valt.

Nu ska du sy ihop de tv\u00e5 l\u00e5ngsidorna. L\u00e4gg arbetet i symaskinen, du ska sy med 1 cm s\u00f6msm\u00e5n. (tyget ska f\u00f6lja 10 strecket till h\u00f6ger om pressarfoten) B\u00f6rja med att sy 5 stygn fram\u00e5t.

Nu ska du sy ihop de två långsidorna. Lägg arbetet i symaskinen, du ska sy med 1 cm sömsmån. (tyget ska följa 10 strecket till höger om pressarfoten) Börja med att sy 5 stygn framåt.

Tryck p\u00e5 "back-knappen" Och sy fem stygn bak\u00e5t. Klicka p\u00e5 "back-knappen" igen och sy hela v\u00e4gen till toppen.

Tryck på "back-knappen" Och sy fem stygn bakåt. Klicka på "back-knappen" igen och sy hela vägen till toppen.

Stanna en bit fr\u00e5n kanten. Ta ner n\u00e5len i arbetet.

Stanna en bit från kanten. Ta ner nålen i arbetet.

Lyft pressarfoten genom att trycka p\u00e5 den h\u00e4r knappen.

Lyft pressarfoten genom att trycka på den här knappen.

Vrid arbetet s\u00e5 du kan sy den andra l\u00e5ngsidan.

Vrid arbetet så du kan sy den andra långsidan.

Sy med 1cm s\u00f6msm\u00e5n.

Sy med 1cm sömsmån.

N\u00e4r du kommer ner till basen f\u00e4ster du genom att sy fem stygn bak\u00e5t.

När du kommer ner till basen fäster du genom att sy fem stygn bakåt.

H\u00f6g pressarfoten och dra ut arbetet ur maskinen. Klipp av tr\u00e5darna.

Hög pressarfoten och dra ut arbetet ur maskinen. Klipp av trådarna.

Nu \u00e4r det dags att vr\u00e4nga arbetet. Det betyder att du ska v\u00e4nda ditt arbete s\u00e5 r\u00e4tsidan kommer ut\u00e5t.

Nu är det dags att vränga arbetet. Det betyder att du ska vända ditt arbete så rätsidan kommer utåt.

Du kan hj\u00e4lpa till att f\u00e5 ut toppen p\u00e5 vimpeln genom att trycka f\u00f6rsiktigt med baksidan av en penna.

Du kan hjälpa till att få ut toppen på vimpeln genom att trycka försiktigt med baksidan av en penna.

Stryk till ditt arbete med strykjärnet.

The creator of this guide has not included tools