How to sy en blockhusruta

Sy en Blockhusruta

68
STEPS
TOOLS

Stryk tygbiten, 50x50 cm (bild 1). Vik den p\u00e5 diagonalen och pressa (bild 2). Vik upp och vik p\u00e5 andra diagonalen och pressa (bild3). Nu ska ditt tyg ha ett pressat kryss som markerar mitten (bild4).

Stryk tygbiten, 50x50 cm (bild 1). Vik den på diagonalen och pressa (bild 2). Vik upp och vik på andra diagonalen och pressa (bild3). Nu ska ditt tyg ha ett pressat kryss som markerar mitten (bild4).

M\u00e4t noga och rita upp en kvadrat, 10x10 cm, p\u00e5 rutat papper. Detta blir nu mallen f\u00f6r din f\u00f6rsta bit som ska placeras i mitten. Klipp ut med papperssax.

Mät noga och rita upp en kvadrat, 10x10 cm, på rutat papper. Detta blir nu mallen för din första bit som ska placeras i mitten. Klipp ut med papperssax.

Stryk tyget. Lägg mallen på avigsidan (baksidan) av ditt tyg, nåla fast och klipp ut med tygsax. Om tyget är enfärgat och ser likadant ut på båda sidor kan du välja sida.

L\u00e4gg din f\u00f6rsta lapp (10x10 cm) med r\u00e4tsidan (den fina sidan) upp p\u00e5 mitten av det stora tyget (50x50 cm), ta hj\u00e4lp av dina pressade linjer p\u00e5 din stora tygbit f\u00f6r att f\u00e5 lappen centrerad. Tv\u00e4rn\u00e5la.

Lägg din första lapp (10x10 cm) med rätsidan (den fina sidan) upp på mitten av det stora tyget (50x50 cm), ta hjälp av dina pressade linjer på din stora tygbit för att få lappen centrerad. Tvärnåla.

Sicksack nr 2

Sicksack nr 2

Sy med sicksack. Stanna i kanten av tyget, se till att n\u00e5len \u00e4r nere i tyget...

Sy med sicksack. Stanna i kanten av tyget, se till att nålen är nere i tyget...

... h\u00f6j pressarfoten och vrid tyget, s\u00e4nk pressarfoten.

... höj pressarfoten och vrid tyget, sänk pressarfoten.

Forts\u00e4tt sy runt hela lappen.

Fortsätt sy runt hela lappen.

Rita m\u00f6nster till lapp nr 2 (se steg 2). Den ska vara 10 l\u00e5ng och 7 cm bred. L\u00e4gg p\u00e5 tyget och n\u00e5la fast (se steg 3). Testa att rita runt mallen med blyertspenna om det var sv\u00e5rt att klippa sist.

Rita mönster till lapp nr 2 (se steg 2). Den ska vara 10 lång och 7 cm bred. Lägg på tyget och nåla fast (se steg 3). Testa att rita runt mallen med blyertspenna om det var svårt att klippa sist.

Tv\u00e4rn\u00e5la fast lapp nr 2 kant i kant med den f\u00f6rsta lappen. R\u00e4tsida mot r\u00e4tsida.

Tvärnåla fast lapp nr 2 kant i kant med den första lappen. Rätsida mot rätsida.

Raks\u00f6m nr 1

Raksöm nr 1

Sy raks\u00f6m nr 1 med pressarfotens kant mot tygets kant. Sy 1 cm utanf\u00f6r tyget i b\u00f6rjan och slutet.

Sy raksöm nr 1 med pressarfotens kant mot tygets kant. Sy 1 cm utanför tyget i början och slutet.

Nu ska det se ut s\u00e5 h\u00e4r.

Nu ska det se ut så här.

Pressa.

Pressa.

Lapp nr 3 ska vara 7 cm bred.  M\u00e4t sidan d\u00e4r den ska sitta f\u00f6r att f\u00e5 fram hur l\u00e5ng den ska vara. Rita en pappersmall (se steg 2).

Lapp nr 3 ska vara 7 cm bred. Mät sidan där den ska sitta för att få fram hur lång den ska vara. Rita en pappersmall (se steg 2).

Tv\u00e4rn\u00e5la fast.

Tvärnåla fast.

Sy med raks\u00f6m

Sy med raksöm

M\u00e4t n\u00e4sta lapp.

Mät nästa lapp.

  • Undertyg 50x50 cm
  • Tyg från lapplådan
  • Symaskin med passande tråd
  • Tyg- och papperssax
  • Knappnålar
  • Rutat papper, blyertspenna och linjal