Snapguide
STEPS
TOOLS

N\u00e4r du f\u00e5tt ditt undertyg till kudden ska du m\u00e4ta ut mitten. Ta en stor linjal och l\u00e4gg diagonalt \u00f6vertaget. Rita med tygpenna.

När du fått ditt undertyg till kudden ska du mäta ut mitten. Ta en stor linjal och lägg diagonalt övertaget. Rita med tygpenna.

G\u00f6r samma sak p\u00e5 andra sidan.

Gör samma sak på andra sidan.

Klipp nu ut en kvadrat p\u00e5 6x6cm och n\u00e5la fast den mitt p\u00e5 tyget.

Klipp nu ut en kvadrat på 6x6cm och nåla fast den mitt på tyget.

Fundera ut vilka tyger du vill ha, se till att du tycker de matchar och passar med varandra. Riv tygerna 6 cm breda genom att f\u00f6rst klippa ett jack i tyget och sedan dra med b\u00e5da h\u00e4nderna.

Fundera ut vilka tyger du vill ha, se till att du tycker de matchar och passar med varandra. Riv tygerna 6 cm breda genom att först klippa ett jack i tyget och sedan dra med båda händerna.

Sy runt om med raks\u00f6m, l\u00e5ngt ut p\u00e5 kanterna.

Sy runt om med raksöm, långt ut på kanterna.

L\u00e4gg det tyg du vill b\u00f6rja med r\u00e4ta mot r\u00e4ta mot din fyrkant som du redan har sytt fast, n\u00e5la.

Lägg det tyg du vill börja med räta mot räta mot din fyrkant som du redan har sytt fast, nåla.

Klipp av tyget s\u00e5 det blir lika l\u00e5ngt som kvadraten.

Klipp av tyget så det blir lika långt som kvadraten.

Sy med raks\u00f6m, l\u00e5t kanten p\u00e5 pressarfoten f\u00f6lja kanten p\u00e5 tyget. Gl\u00f6m inte att f\u00e4sta tr\u00e5den genom fix eller backen.

Sy med raksöm, låt kanten på pressarfoten följa kanten på tyget. Glöm inte att fästa tråden genom fix eller backen.

Pressa p\u00e5 s\u00f6mmen med strykj\u00e4rnet.

Pressa på sömmen med strykjärnet.

N\u00e5la fast n\u00e4sta tygremsa r\u00e4ta mot r\u00e4ta p\u00e5 n\u00e4sta sida.

Nåla fast nästa tygremsa räta mot räta på nästa sida.

Klipp av.........

Klipp av.........

Och sy fast med raks\u00f6m p\u00e5 samma s\u00e4tt som f\u00f6rsta biten.

Och sy fast med raksöm på samma sätt som första biten.

Pressa igen p\u00e5 s\u00f6mmen.

Pressa igen på sömmen.

Forts\u00e4tt nu p\u00e5 samma s\u00e4tt hela tiden och t\u00e4nk p\u00e5 i vilken ordning du vill ha dina tyger.

Fortsätt nu på samma sätt hela tiden och tänk på i vilken ordning du vill ha dina tyger.

Forts\u00e4tt att bl\u00e4ddra fram i bilderna .........

Fortsätt att bläddra fram i bilderna .........

Till slut har du sytt fast 4 remsor p\u00e5 var sida och d\u00e5 \u00e4r framsidan p\u00e5 din kudde klar, GRATTIS \ud83d\ude00

Till slut har du sytt fast 4 remsor på var sida och då är framsidan på din kudde klar, GRATTIS 😀

V\u00e4lj nu ut ett tyg till baksidan. L\u00e4gg din lappteknik p\u00e5 tyget du valt med r\u00e4tsidan ner\u00e5t och n\u00e5la fast tygerna med varandra, en n\u00e5l i varje h\u00f6rn. Klipp sedan ut.

Välj nu ut ett tyg till baksidan. Lägg din lappteknik på tyget du valt med rätsidan neråt och nåla fast tygerna med varandra, en nål i varje hörn. Klipp sedan ut.

P\u00e5 en av sidorna markerar du ut med en tygpenna 2 sm\u00e5 streck med ca 14 cm mellanrum.

På en av sidorna markerar du ut med en tygpenna 2 små streck med ca 14 cm mellanrum.

Sy nu ihop kudden med raks\u00f6m och 1 cm s\u00f6msm\u00e5n. Gl\u00f6m inte att f\u00e4sta tr\u00e5darna. Sy INTE f\u00f6r h\u00e5let mellan strecken.

Sy nu ihop kudden med raksöm och 1 cm sömsmån. Glöm inte att fästa trådarna. Sy INTE för hålet mellan strecken.

V\u00e4nd nu din kudde ut och in s\u00e5 du f\u00e5r den fina r\u00e4tsidan ut.

Vänd nu din kudde ut och in så du får den fina rätsidan ut.

Stryk din kudde sl\u00e4t och fin.

Stryk din kudde slät och fin.

Stoppa den lagom h\u00e5rt med vadd (kallas \u00e4ven f\u00f6r stoppning) Se till att den blir j\u00e4mn och att vadden kommer ut \u00e4ven i h\u00f6rnen.

Stoppa den lagom hårt med vadd (kallas även för stoppning) Se till att den blir jämn och att vadden kommer ut även i hörnen.

Se till att kanterna på tyget är invikta och nåla för hålet. Sy för med synål och tråd för hand med kaststygn.

The creator of this guide has not included tools