How to sy din slöjdpåse

Sy Din Slöjdpåse

142
STEPS
TOOLS

Ta fram rutigt tyg i valfri f\u00e4rg , m\u00e5ttband och en blyertspenna

Ta fram rutigt tyg i valfri färg , måttband och en blyertspenna

g\u00f6r en markering p\u00e5 tyget 45 cm in fr\u00e5n kanten.

gör en markering på tyget 45 cm in från kanten.

ta fram en tygsax och klipp rakt efter tygets rutor, \u00e4nda upp till kanten.

ta fram en tygsax och klipp rakt efter tygets rutor, ända upp till kanten.

Ta fram symaskinen och tr\u00e4 den med en tr\u00e5d som passar tyget.

Ta fram symaskinen och trä den med en tråd som passar tyget.

St\u00e4ll in maskinen p\u00e5 sicksack. Man sicksackar kanten f\u00f6r att tyget inte ska fransa sig.

Ställ in maskinen på sicksack. Man sicksackar kanten för att tyget inte ska fransa sig.

Sy sicksack runt kanten p\u00e5 tyget. Ena t\u00e5n p\u00e5 pressarfoten ska g\u00e5 utanf\u00f6r tyget.

Sy sicksack runt kanten på tyget. Ena tån på pressarfoten ska gå utanför tyget.

Nu ska du g\u00f6ra dina initialer. Be om en lagom bit vliseofix.

Nu ska du göra dina initialer. Be om en lagom bit vliseofix.

Ta fram bokst\u00e4verna som \u00e4r din initialer. L\u00e4gg dem spegelv\u00e4nt p\u00e5 den sl\u00e4ta sidan av vliseofixet.

Ta fram bokstäverna som är din initialer. Lägg dem spegelvänt på den släta sidan av vliseofixet.

Fyll i med en blyertspenna.

Fyll i med en blyertspenna.

V\u00e4lj tyg ifr\u00e5n l\u00e5dan med tygresterna. du kan ha olika p\u00e5 tyger p\u00e5 dina bokst\u00e4ver.

Välj tyg ifrån lådan med tygresterna. du kan ha olika på tyger på dina bokstäver.

S\u00e4tt ig\u00e5ng strykj\u00e4rnet.

Sätt igång strykjärnet.

L\u00e4gg tyget du valt med avigsidan upp.

Lägg tyget du valt med avigsidan upp.

L\u00e4gg dit dina initialer med den sl\u00e4ta sidan upp.

Lägg dit dina initialer med den släta sidan upp.

Stryk, st\u00e4ll in strykj\u00e4rnet p\u00e5 3 prickars v\u00e4rme. R\u00e4kna till 7 l\u00e5ngsamt.

Stryk, ställ in strykjärnet på 3 prickars värme. Räkna till 7 långsamt.

Klipp ut dina bokst\u00e4ver p\u00e5 linjerna.

Klipp ut dina bokstäver på linjerna.

Ta bort pappret p\u00e5 avigsidan. Se till s\u00e5 klistret sitter kvar p\u00e5 tyget.

Ta bort pappret på avigsidan. Se till så klistret sitter kvar på tyget.

Vik ihop p\u00e5sen och placera bokst\u00e4verna p\u00e5 mitten av p\u00e5sen. Den vikta kanten \u00e4r botten.

Vik ihop påsen och placera bokstäverna på mitten av påsen. Den vikta kanten är botten.

Stryk fast, r\u00e4kna till 7 l\u00e5ngsamt.

Stryk fast, räkna till 7 långsamt.

St\u00e4ll in maskinen p\u00e5 sicksack. \u00c4ndra s\u00e5 sicksacken blir t\u00e4t, 1,0 p\u00e5 stygnl\u00e4ngden och 2,0 p\u00e5 stygnh\u00f6jden.

Ställ in maskinen på sicksack. Ändra så sicksacken blir tät, 1,0 på stygnlängden och 2,0 på stygnhöjden.

VIK UPP P\u00c5SEN! Sy i kanten p\u00e5 bokst\u00e4verna med t\u00e4t sicksack. Se till s\u00e5 n\u00e5len \u00e4r nere i h\u00f6rnen n\u00e4r du sv\u00e4nger.

VIK UPP PÅSEN! Sy i kanten på bokstäverna med tät sicksack. Se till så nålen är nere i hörnen när du svänger.

L\u00e4gg tyget med avigsidan upp. Vik in tre rutor i kanten p\u00e5 l\u00e5ngsidorna. Tv\u00e4rn\u00e5la.

Lägg tyget med avigsidan upp. Vik in tre rutor i kanten på långsidorna. Tvärnåla.

G\u00f6r likadant p\u00e5 andra l\u00e5ngsidan. STRYK l\u00e4gg tyget med n\u00e5larna ned\u00e5t mot strykbordet.

Gör likadant på andra långsidan. STRYK lägg tyget med nålarna nedåt mot strykbordet.

St\u00e4ll in symaskinen p\u00e5 raks\u00f6m.

Ställ in symaskinen på raksöm.

Sy i kanten p\u00e5 l\u00e5ngsidorna med 1 cm s\u00f6msm\u00e5n. F\u00e4st i b\u00f6rjan och slutet.S\u00f6msm\u00e5n \u00e4r tyget som \u00e4r mellan s\u00f6mmen och ytterkanten. L\u00e5t pressarfoten f\u00f6lja kanten p\u00e5 vikningen s\u00e5 blir det lagom.

Sy i kanten på långsidorna med 1 cm sömsmån. Fäst i början och slutet.Sömsmån är tyget som är mellan sömmen och ytterkanten. Låt pressarfoten följa kanten på vikningen så blir det lagom.

Vik ned kortsidorna 7 rutor, tv\u00e4rn\u00e5la och stryk. Likadant p\u00e5 b\u00e5da sidorna. MEN du ska sy tv\u00e5 s\u00f6mmar. Kolla n\u00e4sta bild.

Vik ned kortsidorna 7 rutor, tvärnåla och stryk. Likadant på båda sidorna. MEN du ska sy två sömmar. Kolla nästa bild.

F\u00f6rsta s\u00f6mmen syr du med ena t\u00e5n utanf\u00f6r kanten, gl\u00f6m inte att f\u00e4sta i b\u00f6rjan  och i slutet.

Första sömmen syr du med ena tån utanför kanten, glöm inte att fästa i början och i slutet.

Andra s\u00f6mmen syr du vid nederkanten. l\u00e5t pressarfoten f\u00f6lja din sicksackskant. Du har nu sytt en kanal d\u00e4r du ska tr\u00e4 igenom din virkade snodd senare.

Andra sömmen syr du vid nederkanten. låt pressarfoten följa din sicksackskant. Du har nu sytt en kanal där du ska trä igenom din virkade snodd senare.

Vik ihop p\u00e5sen med r\u00e4tsidan ut\u00e5t.

Vik ihop påsen med rätsidan utåt.

Se till s\u00e5 att kanterna ligger kant i kant och att \u00f6verkanterna ligger j\u00e4mt ihop. Tv\u00e4rn\u00e5la och visa, n\u00e5la inte vid kanalen.

Se till så att kanterna ligger kant i kant och att överkanterna ligger jämt ihop. Tvärnåla och visa, nåla inte vid kanalen.

St\u00e4ll in maskinen p\u00e5 raks\u00f6m.

Ställ in maskinen på raksöm.

Sy ihop, gl\u00f6m inte f\u00e4sta i b\u00f6rjan och slutet, MEN sy inte \u00f6ver kanalen.

Sy ihop, glöm inte fästa i början och slutet, MEN sy inte över kanalen.

Nu ska du sy en m\u00f6nsters\u00f6m i kanten, v\u00e4lj vilken du vill ha...

Nu ska du sy en mönstersöm i kanten, välj vilken du vill ha...

Du st\u00e4ller in m\u00f6nsters\u00f6mmar genom att trycka p\u00e5 knappen som jag visar p\u00e5 fotot. Denna meny \u00f6ppnar sig d\u00e5 och...

Du ställer in mönstersömmar genom att trycka på knappen som jag visar på fotot. Denna meny öppnar sig då och...

  du v\u00e4ljer/byter  rad med pilarna. V\u00e4lj r\u00e4tt rad och tryck ok. Kolla vilket nummer din s\u00f6m har och tryck in nummret.

du väljer/byter rad med pilarna. Välj rätt rad och tryck ok. Kolla vilket nummer din söm har och tryck in nummret.

Sy i kanten p\u00e5 p\u00e5sen, sy inte hop kanalen!

Sy i kanten på påsen, sy inte hop kanalen!

G\u00f6r likadant p\u00e5 b\u00e5da sidorna.

Gör likadant på båda sidorna.

Nu \u00e4r p\u00e5sen klar, s\u00e5 nu ska vi virka snodden s\u00e5 att vi kan st\u00e4nga den. V\u00e4lj f\u00e4rg p\u00e5 garnet.

Nu är påsen klar, så nu ska vi virka snodden så att vi kan stänga den. Välj färg på garnet.

Ta fram en virkn\u00e5l med en storlek 5.

Ta fram en virknål med en storlek 5.

Virka 2 snoddar som \u00e4r  1 meter var.

Virka 2 snoddar som är 1 meter var.

Ta fram en ryan\u00e5l.

Ta fram en ryanål.

Det \u00e4r en stor trubbig n\u00e5l som ska hj\u00e4lpa dig att tr\u00e4 snoddarna genom kanalen.

Det är en stor trubbig nål som ska hjälpa dig att trä snoddarna genom kanalen.

Tr\u00e4 den virkade snodden genom \u00f6gat p\u00e5 ryan\u00e5len.

Trä den virkade snodden genom ögat på ryanålen.

Tr\u00e4 n\u00e5len med snodden genom kanelen. tr\u00e4 genom p\u00e5 kanalen p\u00e5 b\u00e5da sidorna  med b\u00e5da snoddarna.

Trä nålen med snodden genom kanelen. trä genom på kanalen på båda sidorna med båda snoddarna.

Det ska se ut s\u00e5 h\u00e4r p\u00e5 b\u00e5da sidorna.

Det ska se ut så här på båda sidorna.

Prova s\u00e5 att den g\u00e5r att st\u00e4nga.

Prova så att den går att stänga.

Knyt ihop \u00e4ndarna med varandra.

Knyt ihop ändarna med varandra.

Klipp bort garnet som inte \u00e4r virkat.

Klipp bort garnet som inte är virkat.

Klart! Skriv utvärdering.

The creator of this guide has not included tools