How to sy byxa i trikå

Sy Byxa I Trikå

373
STEPS
TOOLS

N\u00e4r du klippt ut ditt m\u00f6nster, gl\u00f6m inte kontrollera innerbenl\u00e4ngden, \u00e4r det dags att n\u00e5la fast m\u00f6nstret p\u00e5 tyget. Vik in tyget p\u00e5 bredden s\u00e5 att du f\u00e5r plats med ditt ena byxm\u00f6nster.

När du klippt ut ditt mönster, glöm inte kontrollera innerbenlängden, är det dags att nåla fast mönstret på tyget. Vik in tyget på bredden så att du får plats med ditt ena byxmönster.

Kontrollera att du m\u00e4tt rakt. M\u00e4t b\u00e5de upptill och nertill, h\u00e4r ska du ha samma m\u00e5tt.

Kontrollera att du mätt rakt. Mät både upptill och nertill, här ska du ha samma mått.

L\u00e4gg p\u00e5 ditt m\u00f6nster. Nu ska vi anv\u00e4nda oss av den l\u00e5nga pilen nu ritat. Pilen kallas f\u00f6r tr\u00e5drak, och den \u00e4r till f\u00f6r att du ska f\u00e5 m\u00f6nstret rakt p\u00e5 tyget. M\u00e4t fr\u00e5n pilen och ut till tygkanten.

Lägg på ditt mönster. Nu ska vi använda oss av den långa pilen nu ritat. Pilen kallas för trådrak, och den är till för att du ska få mönstret rakt på tyget. Mät från pilen och ut till tygkanten.

N\u00e4r du m\u00e4ter p\u00e5 samma s\u00e4tt fr\u00e5n andra sidan av pilen ska du f\u00e5r samma m\u00e5tt. Det spelar ingen roll vilket m\u00e5tt, bara det \u00e4r samma m\u00e5tt p\u00e5 b\u00e5da sidorna och m\u00f6nstret f\u00e5r plats.

När du mäter på samma sätt från andra sidan av pilen ska du får samma mått. Det spelar ingen roll vilket mått, bara det är samma mått på båda sidorna och mönstret får plats.

n\u00e5la fast

nåla fast

Forts\u00e4tt n\u00e5la runt hela. Se till att n\u00e5len \u00e4r p\u00e5 pappret.

Fortsätt nåla runt hela. Se till att nålen är på pappret.

G\u00f6r sedan precis samma sak med din andra del. Ta fram en markeringskrita och en m\u00e4tsticka.

Gör sedan precis samma sak med din andra del. Ta fram en markeringskrita och en mätsticka.

Markeringskrita och m\u00e4tsticka

Markeringskrita och mätsticka

Rita ut 1 cm s\u00f6msm\u00e5n runt hela m\u00f6nstret. (Om vi inte best\u00e4mt n\u00e5got annat m\u00e5tt) Nertill l\u00e4gger ni till 3 cm.

Rita ut 1 cm sömsmån runt hela mönstret. (Om vi inte bestämt något annat mått) Nertill lägger ni till 3 cm.

Rita streck som du sedan kan klippa efter.

Rita streck som du sedan kan klippa efter.

Klipp ut dina delar. Men l\u00e5t m\u00f6nstret sitta kvar s\u00e5 l\u00e4nge.

Klipp ut dina delar. Men låt mönstret sitta kvar så länge.

Om du vill ha ficka ska du \u00e4ven klippa ut s\u00e5 du har fyra stycken s\u00e5dana h\u00e4r delar. L\u00e4gger du tyget dubbelt beh\u00f6ver du bara klippa tv\u00e5 g\u00e5nger.

Om du vill ha ficka ska du även klippa ut så du har fyra stycken sådana här delar. Lägger du tyget dubbelt behöver du bara klippa två gånger.

Fickdelarna.

Fickdelarna.

Klipp till en liten provbit av ditt tyg som blev \u00f6ver. Vik biten dubbel.

Klipp till en liten provbit av ditt tyg som blev över. Vik biten dubbel.

St\u00e4ll in maskinen p\u00e5 s\u00f6m nr 8. Notera stygnl\u00e4ngd  (8,3) och stygnbredd (5,5). Tr\u00e4 maskinen med en tr\u00e5d som \u00e4r s\u00e5 lik i f\u00e4rgen som ditt tyg.

Ställ in maskinen på söm nr 8. Notera stygnlängd (8,3) och stygnbredd (5,5). Trä maskinen med en tråd som är så lik i färgen som ditt tyg.

Provsy! Maskinen kommer sy fram och tillbaka och i sidled. Var noga med att inte dra i tyget utan bara styra.

Provsy! Maskinen kommer sy fram och tillbaka och i sidled. Var noga med att inte dra i tyget utan bara styra.

S\u00e5 h\u00e4r ska s\u00f6mmen se ut.

Så här ska sömmen se ut.

Ta bort m\u00f6nstret. Om du har ett tyg som ser likadant ut p\u00e5 b\u00e5de avigsidan och r\u00e4tsidan f\u00e5r du markera vilka som \u00e4r avigsida. G\u00f6r ett kryss med markeringskrita p\u00e5 avigsidan.

Ta bort mönstret. Om du har ett tyg som ser likadant ut på både avigsidan och rätsidan får du markera vilka som är avigsida. Gör ett kryss med markeringskrita på avigsidan.

\u00c4ven delen under beh\u00f6ver markeras. Du ska ha tv\u00e5 framstycken som \u00e4r spegelv\u00e4nda och tv\u00e5 bakstycken som \u00e4r spegelv\u00e4nda.

Även delen under behöver markeras. Du ska ha två framstycken som är spegelvända och två bakstycken som är spegelvända.

Nu kommer jag visa hur man g\u00f6r f\u00f6r att sy i fickor i sids\u00f6mmen. Vill du inte ha fickor g\u00e5r du bara vidare.L\u00e4gg ut fickorna r\u00e4ta mot r\u00e4ta mellan fickmarkeringarna (fickmarkeringarna har du p\u00e5 m\u00f6nstret)

Nu kommer jag visa hur man gör för att sy i fickor i sidsömmen. Vill du inte ha fickor går du bara vidare.Lägg ut fickorna räta mot räta mellan fickmarkeringarna (fickmarkeringarna har du på mönstret)

N\u00e5la fast och sy fast fickorna med s\u00f6m nr 8. Sy med 1 cm s\u00f6msm\u00e5n, tyget f\u00f6ljer d\u00e5 10 strecket till h\u00f6ger om pressarfoten. Se till att ta bort n\u00e5larna s\u00e5 du inte r\u00e5kar sy \u00f6ver dem.

Nåla fast och sy fast fickorna med söm nr 8. Sy med 1 cm sömsmån, tyget följer då 10 strecket till höger om pressarfoten. Se till att ta bort nålarna så du inte råkar sy över dem.

S\u00e5 h\u00e4r ser det ut n\u00e4r fickorna \u00e4r p\u00e5sydda p\u00e5 fram/bakstyckena.

Så här ser det ut när fickorna är påsydda på fram/bakstyckena.

Vik ut fickp\u00e5sen s\u00e5h\u00e4r.

Vik ut fickpåsen såhär.

L\u00e4gg ihop ett framstycke och ett bakstycke r\u00e4ta mot r\u00e4ta. Passa \u00e4ven in s\u00e5 att fickp\u00e5sarna kommer mot varandra. Framstycket och bakstycket \u00e4r olika stora, det ska vara s\u00e5.

Lägg ihop ett framstycke och ett bakstycke räta mot räta. Passa även in så att fickpåsarna kommer mot varandra. Framstycket och bakstycket är olika stora, det ska vara så.

Tv\u00e4rn\u00e5la sids\u00f6mmen p\u00e5 b\u00e5da byxbenen. \u00c4ven fickp\u00e5sen tv\u00e4rn\u00e5las och sys i samma s\u00f6m.

Tvärnåla sidsömmen på båda byxbenen. Även fickpåsen tvärnålas och sys i samma söm.

Om du inte har ficka tv\u00e4rn\u00e5lar du hela v\u00e4gen ner.

Om du inte har ficka tvärnålar du hela vägen ner.

S\u00e5h\u00e4r :-)

Såhär :-)

B\u00f6rja l\u00e4ngst upp och sy hela v\u00e4gen ner till foten.

Börja längst upp och sy hela vägen ner till foten.

Grens\u00f6mmen. Fler bilder kommer s\u00e5 titta vidare.

Grensömmen. Fler bilder kommer så titta vidare.

Vik ut benet och l\u00e4gg det s\u00e5h\u00e4r. Ta det andra benet och l\u00e4gg r\u00e4ta mot r\u00e4ta.

Vik ut benet och lägg det såhär. Ta det andra benet och lägg räta mot räta.

Kontrollera att delarna ligger r\u00e4ta mot r\u00e4ta.

Kontrollera att delarna ligger räta mot räta.

Tv\u00e4rn\u00e5la grens\u00f6mmarna. Sy ihop med s\u00f6m nr 8.

Tvärnåla grensömmarna. Sy ihop med söm nr 8.

Nu ser det ut s\u00e5h\u00e4r!

Nu ser det ut såhär!

Hela byxan.

Hela byxan.

Nu \u00e4r det dags f\u00f6r innerbens\u00f6mmen. Titta vidare p\u00e5 bilderna.

Nu är det dags för innerbensömmen. Titta vidare på bilderna.

Vik om s\u00e5 att byxan ser ut s\u00e5h\u00e4r. Du ska fortfarande ha avigsidan ut\u00e5t.

Vik om så att byxan ser ut såhär. Du ska fortfarande ha avigsidan utåt.

Passa ihop s\u00f6mmarna i grenen och n\u00e5la ihop.

Passa ihop sömmarna i grenen och nåla ihop.

S\u00e5h\u00e4r.

Såhär.

Tv\u00e4rn\u00e5la sedan hela benen ner. P\u00e5 b\u00e5da sidorna om grenen.

Tvärnåla sedan hela benen ner. På båda sidorna om grenen.

Du syr sedan hela den h\u00e4r str\u00e4ckan p\u00e5 en g\u00e5ng. B\u00f6rja l\u00e4ngst ner vid foten, sy upp mot grenen och forts\u00e4tt ner.

Du syr sedan hela den här sträckan på en gång. Börja längst ner vid foten, sy upp mot grenen och fortsätt ner.

Tada! Nu b\u00f6rjar det likna en byxa.

Tada! Nu börjar det likna en byxa.

The creator of this guide has not included tools