Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS

Skruva p\u00e5 nn mitt p\u00e5 det som kommer att bli \u00f6ppningen i sk\u00e5len.  F\u00e4st p\u00e5 skruvf\u00e4stet p\u00e5 svarven.

Skruva på nn mitt på det som kommer att bli öppningen i skålen. Fäst på skruvfästet på svarven.

St\u00e4ll in nn snett p\u00e5 sidan av tr\u00e4stycket i h\u00f6jd med mitten och med cirka ett fingers avst\u00e5nd.

Ställ in nn snett på sidan av trästycket i höjd med mitten och med cirka ett fingers avstånd.

Anv\u00e4nd ett h\u00e5lj\u00e4rn och svarva utsidan i \u00f6nskad form.

Använd ett håljärn och svarva utsidan i önskad form.

Ta lite i taget. L\u00e5t j\u00e4rnets fas stryka l\u00e4ngs tr\u00e4et.

Ta lite i taget. Låt järnets fas stryka längs träet.

H\u00e4r ser ni vinkeln.

Här ser ni vinkeln.

Skapa antingen en fot eller en f\u00f6rdjupning. Detta ska anv\u00e4ndas f\u00f6r att s\u00e4tta fast tr\u00e4stycket i svarvens chuck.

Skapa antingen en fot eller en fördjupning. Detta ska användas för att sätta fast trästycket i svarvens chuck.

Fasa foten s\u00e5 att den \u00e4r bredare l\u00e4ngst ner eller f\u00f6rdjupningen s\u00e5 att den \u00e4r bredast l\u00e4ngst in. Detta f\u00f6r att chucken ska f\u00e4sta bra.

Fasa foten så att den är bredare längst ner eller fördjupningen så att den är bredast längst in. Detta för att chucken ska fästa bra.

Om du g\u00f6r en fot: g\u00f6r en liten f\u00f6rdjupning i mitten av foten. Detta f\u00f6r att det ska bli l\u00e4ttare att f\u00e5 sk\u00e5len att st\u00e5 rakt.

Om du gör en fot: gör en liten fördjupning i mitten av foten. Detta för att det ska bli lättare att få skålen att stå rakt.

Fixa till hela undersidan.  Slipa med sandpapper om sl\u00e4t yta \u00f6nskas. Viktigt! H\u00e5ll slippapperet p\u00e5 undersidan av sk\u00e5len.

Fixa till hela undersidan. Slipa med sandpapper om slät yta önskas. Viktigt! Håll slippapperet på undersidan av skålen.

Byt till chuck och sp\u00e4nn fast sk\u00e5len med hj\u00e4lp av chucknyckeln. Dra inte f\u00f6r h\u00e5rt, men heller inte f\u00f6r l\u00f6st. Montera l\u00f6s h\u00e5llaren.

Byt till chuck och spänn fast skålen med hjälp av chucknyckeln. Dra inte för hårt, men heller inte för löst. Montera lös hållaren.

St\u00e4ll nn som bilden visar med cirka ett finger fr\u00e5n tr\u00e4stycket.

Ställ nn som bilden visar med cirka ett finger från trästycket.

B\u00f6rja vid yttre kanten. Fixa f\u00f6rst till kanten.

Börja vid yttre kanten. Fixa först till kanten.

Arbeta sedan utifr\u00e5n och in och ner.

Arbeta sedan utifrån och in och ner.

Stanna och kontrollera tjockleken d\u00e5 och d\u00e5. N\u00e4r du \u00e4r n\u00f6jd med form och tjocklek - slipa om sl\u00e4t yta \u00f6nskas.

Stanna och kontrollera tjockleken då och då. När du är nöjd med form och tjocklek - slipa om slät yta önskas.

Montera av. Klar!

Montera av. Klar!

  • Torrt trä av t ex
  • Svarv
  • Svarvjärn
  • Eventuellt slippapper
  • Skyddsglasögon