Snapguide
STEPS
INGREDIENTS
V\u00e4lj garn till din boll. G\u00e4rna tv\u00e5 f\u00e4rger. Ta fram stickor. Fr\u00e5ga din l\u00e4rare vilken tjocklek p\u00e5 stickorna.

Välj garn till din boll. Gärna två färger. Ta fram stickor. Fråga din lärare vilken tjocklek på stickorna.

L\u00e4gg upp 15 m (maskor).

Lägg upp 15 m (maskor).

Sticka rm (r\u00e4ta maskor). Sticka tills l\u00e4ngden \u00e4r lika med 3 x bredden p\u00e5 din stickning.

Sticka rm (räta maskor). Sticka tills längden är lika med 3 x bredden på din stickning.

Sticka tv\u00e5 lika l\u00e5nga bitar.

Sticka två lika långa bitar.

M\u00e4t ut var du har mitten p\u00e5 den ena l\u00e4ngden och n\u00e5la dit den andra. Sy fast.

Mät ut var du har mitten på den ena längden och nåla dit den andra. Sy fast.

Sy med efterstygn en maska fr\u00e5n kanten.

Sy med efterstygn en maska från kanten.

Sy sedan ihop sidan mittemot.

Sy sedan ihop sidan mittemot.

Fors\u00e4tt s\u00e5 tills du bara har en sida \u00f6ppen.

Forsätt så tills du bara har en sida öppen.

V\u00e4nd nu bollen s\u00e5 att du f\u00e5r r\u00e4tsidan ut. Fyll med vadd. Sy igen med kaststygn.

Vänd nu bollen så att du får rätsidan ut. Fyll med vadd. Sy igen med kaststygn.

Nu är bollen klar. Så fin den blev.

The creator of this guide has not included ingredients