How to spola undertråden

Spola Undertråden

17
STEPS
TOOLS

Tr\u00e4 maskinen som vanligt.

Trä maskinen som vanligt.

Genom n\u00e5len och under pressarfoten.

Genom nålen och under pressarfoten.

S\u00e4tt spolen p\u00e5 den svarta spolarmen, H:et ska vara ut\u00e5t. L\u00e4gg tr\u00e5den genom metallgafflen p\u00e5 maskinen.

Sätt spolen på den svarta spolarmen, H:et ska vara utåt. Lägg tråden genom metallgafflen på maskinen.

Snurra tr\u00e5den runt spolen, ca 10g\u00e5nger.

Snurra tråden runt spolen, ca 10gånger.

Dra spolen \u00e5t h\u00f6ger s\u00e5 aktiveras spoll\u00e4ge p\u00e5 maskinen.

Dra spolen åt höger så aktiveras spolläge på maskinen.

Trampa p\u00e5 gasen.

Trampa på gasen.

N\u00e4r spolen \u00e4r full s\u00e5 stannar maskinen.

När spolen är full så stannar maskinen.

Dra tillbaka spolen och ta loss den.

Dra tillbaka spolen och ta loss den.

Sk\u00e4r av tr\u00e5den och tr\u00e4 undertr\u00e5den som vanligt.

Skär av tråden och trä undertråden som vanligt.

The creator of this guide has not included tools