Snapguide
STEPS
TOOLS
Du beh\u00f6ver: dina tr\u00e4bitar, hammare, dyckert, strykm\u00e5tt, lim och en v\u00e5t trasa.

Du behöver: dina träbitar, hammare, dyckert, strykmått, lim och en våt trasa.

B\u00f6rja med att m\u00e4ta ut mitten p\u00e5 den biten som ska vara underst.

Börja med att mäta ut mitten på den biten som ska vara underst.

Dra strykm\u00e5ttet p\u00e5 ovansidan av den \u00f6versta biten.

Dra strykmåttet på ovansidan av den översta biten.

Stryk lim p\u00e5 b\u00e5da ytorna.

Stryk lim på båda ytorna.

Spika fast dyckerten l\u00e4tt och vinkla den sedan. Spika ned den helt.

Spika fast dyckerten lätt och vinkla den sedan. Spika ned den helt.

Den andra dyckerten vinklar du \u00e5t motsatt h\u00e5ll, s\u00e5 att de bildar en "V"-form. Om du ska sl\u00e5 i fler dyckerts s\u00e5 vinklar du dem som det passar.

Den andra dyckerten vinklar du åt motsatt håll, så att de bildar en "V"-form. Om du ska slå i fler dyckerts så vinklar du dem som det passar.

Torka bort limrester p\u00e5 hyvelb\u00e4nk och tr\u00e4bit med den v\u00e5ta trasan!

Torka bort limrester på hyvelbänk och träbit med den våta trasan!

The creator of this guide has not included tools