How to spännram till mjölbatik

Spännram Till Mjölbatik

66
STEPS
TOOLS

S\u00e5ga till dina fyra bitar s\u00e5 l\u00e5nga som du best\u00e4mt att de ska vara.

Såga till dina fyra bitar så långa som du bestämt att de ska vara.

Ta de l\u00e5nga bitarna.

Ta de långa bitarna.

Ta fram ett strykm\u00e5tt och st\u00e4ll in det p\u00e5 1 cm

Ta fram ett strykmått och ställ in det på 1 cm

Rita streck.

Rita streck.

Sp\u00e4nn fast i pelarborren och borra h\u00e5l i krysset.

Spänn fast i pelarborren och borra hål i krysset.

Borra vid alla fyra markeringar.

Borra vid alla fyra markeringar.

Ta fram en f\u00f6rs\u00e4nkare.

Ta fram en försänkare.

F\u00f6rs\u00e4nk h\u00e5len.

Försänk hålen.

Sp\u00e4nn fast en av de korta bitarna i b\u00e4nken.

Spänn fast en av de korta bitarna i bänken.

Ta fram fyra skruv, 5,0 x 50.

Ta fram fyra skruv, 5,0 x 50.

L\u00e4gg p\u00e5 den l\u00e5nga biten med h\u00e5let, se till s\u00e5 att den ligger kant i kant. Tryck i skruven genom h\u00e5let.

Lägg på den långa biten med hålet, se till så att den ligger kant i kant. Tryck i skruven genom hålet.

Ta fram en skruvmejsel.

Ta fram en skruvmejsel.

En s\u00e5n h\u00e4r ska du ha, T25. Be en kompis h\u00e5lla medan du skruvar i skruven.

En sån här ska du ha, T25. Be en kompis hålla medan du skruvar i skruven.

Nu är den klar!

  • Geringssåg
  • Pelarborr
  • Skruv
  • Skruvmejsel
  • Trälim