Brit + Co Guides Logo

How to สมัคร apple id แบบไม่ง้อบัตรเครดิต

สมัคร Apple ID แบบไม่ง้อบัตรเครดิต

3
STEPS
TOOLS

\u0e40\u0e23\u0e34\u0e48\u0e21\u0e15\u0e49\u0e19\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e27\u0e48\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e23\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e25\u0e07\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d Apple ID \u0e44\u0e27\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e23\u0e36\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e48\u0e32 \u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e2d\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e19 "Setting"

เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบก่อนว่าที่เครื่องของเราได้ลงชื่อ Apple ID ไว้อยู่รึเปล่า ด้วยการกดที่ไอค่อน "Setting"

\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e48\u0e32\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e46 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d\u0e25\u0e07\u0e21\u0e32\u0e08\u0e30\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e04\u0e33\u0e27\u0e48\u0e32 "Store"  \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e23\u0e32\u0e01\u0e14\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e25\u0e22\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a

เมื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่าต่างๆ ของตัวเครื่องแล้ว ให้เลื่อนหน้าจอลงมาจะเจอคำว่า "Store" ให้เรากดเข้าไปเลยครับ

\u0e16\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e43\u0e19\u0e23\u0e39\u0e1b \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e01\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2d\u0e35\u0e40\u0e21\u0e25\u0e4c \u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01 "Sign Out" \u0e41\u0e15\u0e48\u0e16\u0e49\u0e32\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e2d\u0e35\u0e40\u0e21\u0e25\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e01\u0e0f\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e23\u0e32\u0e02\u0e49\u0e32\u0e21\u0e44\u0e1b\u0e17\u0e35\u0e48\u0e02\u0e31\u0e49\u0e19\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 5 \u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e25\u0e22\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a

ถ้าหน้าจอเป็นแบบในรูป ให้กดที่เป็นอีเมล์ แล้วเลือก "Sign Out" แต่ถ้าไม่มีอีเมล์ปรากฏอยู่ ให้เราข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 5 ได้เลยครับ

\u0e01\u0e14\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01 "Sign Out" \u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e25\u0e22\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a  \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e01\u0e14\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e21 home \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e25\u0e22\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a

กดเลือก "Sign Out" ได้เลยครับ หลังจากนั้นกดปุ่ม home เพื่อกลับมาสู่หน้าจอหลักได้เลยครับ

\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e2d\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e19 "App Store" \u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e25\u0e22\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a

เลือกที่ไอค่อน "App Store" ได้เลยครับ

หลังจากนั้นเราเลือก app ใดก็ได้ที่เป็น app ฟรีเลยครับ กดคำว่าฟรี, กดอีกครั้งที่คำว่า "Install App" จะมีหน้าต้างคำถามขึ้นมาให้เราเลือกที่คำว่า "Create New Apple ID"

\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e23\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e25\u0e22\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a \u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e43\u0e19\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e1c\u0e21\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22

เลือกประเทศที่เราใช้งานได้เลยครับ อย่างในภาพ ผมเลือกเป็นประเทศไทย

\u0e08\u0e30\u0e21\u0e35\u0e23\u0e32\u0e22\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e46\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a \u0e01\u0e14"Accept" \u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e25\u0e22\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a

จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆครับ กด"Accept" ได้เลยครับ

\u0e02\u0e31\u0e49\u0e19\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e23\u0e32\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e01\u0e23\u0e32\u0e22\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e46 \u0e40\u0e23\u0e34\u0e48\u0e21\u0e08\u0e32\u0e01 - \u0e2d\u0e35\u0e40\u0e21\u0e25\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e23\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33 - \u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e23\u0e2b\u0e31\u0e2a\u0e02\u0e2d\u0e07 Apple ID \u0e42\u0e14\u0e22\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e44\u0e1b\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 \u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23\u0e15\u0e31\u0e27\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48 \u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e25\u0e02 \u0e23\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e19\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e14\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22 8 \u0e15\u0e31\u0e27\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a

ขั้นตอนนี้เราต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ เริ่มจาก - อีเมล์ที่เราใช้งานเป็นประจำ - สร้างรหัสของ Apple ID โดยต้องประกอบไปด้วย ตัวอักษรตัวใหญ่ ตัวอักษรตัวเล็ก และตัวเลข รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 8 ตัวครับ

- \u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e04\u0e33\u0e16\u0e32\u0e21\u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e33\u0e15\u0e2d\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e23\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e19\u0e36\u0e01\u0e16\u0e36\u0e07\u0e23\u0e2b\u0e31\u0e2a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e23\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49 - \u0e27\u0e31\u0e19 \u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e1b\u0e35\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e23\u0e32 - \u0e08\u0e32\u0e01\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e01\u0e14 next \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e02\u0e31\u0e49\u0e19\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b

- สร้างคำถามและคำตอบที่ทำให้เราสามารถนึกถึงรหัสของเราได้ - วัน เดือน ปีเกิดของเรา - จากนั้นกด next เพื่อไปสู่ขั้นตอนต่อไป

\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19 "None" \u0e16\u0e49\u0e32\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23 Apple ID \u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e40\u0e09\u0e1e\u0e32\u0e30\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1f\u0e23\u0e35\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19

เลือกเป็น "None" ถ้าต้องการสมัคร Apple ID ที่ดาวน์โหลดเฉพาะโปรแกรมที่ฟรีเท่านั้น

\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e01\u0e23\u0e32\u0e22\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14\u0e41\u0e25\u0e30\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e23\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e0a\u0e31\u0e14\u0e40\u0e08\u0e19 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a

กรอกรายละเอียดและข้อมูลของเราให้ชัดเจน และต้อเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นครับ

\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e25\u0e37\u0e21\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e01\u0e23\u0e2b\u0e31\u0e2a\u0e44\u0e1b\u0e23\u0e29\u0e13\u0e35\u0e22\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07 "Postcode" \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e40\u0e25\u0e02\u0e42\u0e17\u0e23\u0e28\u0e31\u0e1e\u0e17\u0e4c\u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19 08x - xxxxxxx  \u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07 \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e16\u0e39\u0e01\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e16\u0e49\u0e27\u0e19\u0e01\u0e14 "next" \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e02\u0e31\u0e49\u0e19\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b

อย่าลืมกรอกรหัสไปรษณีย์ที่ช่อง "Postcode" และหมายเลขโทรศัพท์เช่น 08x - xxxxxxx ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง เมื่อถูกต้องและครบถ้วนกด "next" เพื่อไปสู่ขั้นตอนต่อไป

\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07 Apple \u0e08\u0e30\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e2d\u0e35\u0e40\u0e21\u0e25\u0e4c\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e21\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2d\u0e35\u0e40\u0e21\u0e25\u0e4c\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e23\u0e32 \u0e43\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e02\u0e49\u0e2d "Please verify the contact email address for your Apple ID"   \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e23\u0e32\u0e04\u0e25\u0e34\u0e01 "Verify Now"

หลักจากนั้น ระบบของ Apple จะส่งอีเมล์เข้ามาที่อีเมล์ของเรา ในหัวข้อ "Please verify the contact email address for your Apple ID" ให้เราคลิก "Verify Now"

\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e08\u0e30\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e22\u0e37\u0e19\u0e22\u0e31\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23 Apple ID \u0e42\u0e14\u0e22 - \u0e43\u0e2a\u0e48\u0e2d\u0e35\u0e40\u0e21\u0e25\u0e4c\u0e41\u0e2d\u0e14\u0e40\u0e14\u0e23\u0e2a - \u0e23\u0e2b\u0e31\u0e2a\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e23\u0e32\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e21\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 (\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e21\u0e35\u0e15\u0e31\u0e27\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48 \u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01 \u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e25\u0e02)  - \u0e04\u0e25\u0e34\u0e01\u0e17\u0e35\u0e48 Verify Adress - \u0e40\u0e23\u0e32\u0e01\u0e47\u0e08\u0e30\u0e21\u0e35 Apple ID \u0e44\u0e27\u0e49\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14 app \u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a

ระบบจะเข้าสู่หน้าทำการยืนยันการสมัคร Apple ID โดย - ใส่อีเมล์แอดเดรส - รหัสที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ (ที่จะมีตัวใหญ่ ตัวเล็ก ตัวเลข) - คลิกที่ Verify Adress - เราก็จะมี Apple ID ไว้ใช้โหลด app แล้วครับ

  • Internet
  • iPhone, iPad, iPod หรือโปรแกรม iTunes บนคอมพิวเตอร
  • อีเมล์ที่เข้าใช้งานเป็นประจำ และไม่เคยใช้สมัคร
  • ถ้าจะแอบเอากระดาษกับปากกามาใช้บันทึกก็ไม่ว่ากัน