How to slöjdpåse

Slöjdpåse

48
STEPS
TOOLS

V\u00e4lj f\u00e4rg p\u00e5 tyget till sl\u00f6jdp\u00e5sen. L\u00e4gg p\u00e5 mallen och n\u00e5la fast den med knappn\u00e5lar. Om du inte har en mall \u00e4r m\u00e5tten 90x40 cm.

Välj färg på tyget till slöjdpåsen. Lägg på mallen och nåla fast den med knappnålar. Om du inte har en mall är måtten 90x40 cm.

Klipp ut med tygsax.

Klipp ut med tygsax.

Tr\u00e4 i tr\u00e5d i symaskinen. Du ska ha  samma f\u00e4rg p\u00e5 tr\u00e5den som du har p\u00e5 tyget.

Trä i tråd i symaskinen. Du ska ha samma färg på tråden som du har på tyget.

St\u00e4ll in sicksack.

Ställ in sicksack.

Sy sicksack l\u00e4ngst ut i kanten, p\u00e5 alla fyra sidor.

Sy sicksack längst ut i kanten, på alla fyra sidor.

N\u00e4r du kommer till ett h\u00f6rn, lyft pressarfoten, sv\u00e4ng p\u00e5 tyget, s\u00e4tt ner pressarfoten och forts\u00e4tt att sy n\u00e4sta sida.

När du kommer till ett hörn, lyft pressarfoten, sväng på tyget, sätt ner pressarfoten och fortsätt att sy nästa sida.

Stryk hela tyget, speciellt kanterna.

Stryk hela tyget, speciellt kanterna.

Ska p\u00e5sen dekoreras s\u00e5 ska det g\u00f6ras nu, innan du syr ihop sidorna. Fr\u00e5ga din l\u00e4rare.

Ska påsen dekoreras så ska det göras nu, innan du syr ihop sidorna. Fråga din lärare.

Vik tyget dubbelt p\u00e5 l\u00e4ngden. Se till att det st\u00e4mmer s\u00e5 bra som m\u00f6jligt i h\u00f6rnen.

Vik tyget dubbelt på längden. Se till att det stämmer så bra som möjligt i hörnen.

Tv\u00e4rn\u00e5la de b\u00e5da sidorna med knappn\u00e5lar.

Tvärnåla de båda sidorna med knappnålar.

St\u00e4ll in raks\u00f6m.

Ställ in raksöm.

Sy ihop de b\u00e5da sidorna med raks\u00f6m. F\u00e4st i b\u00f6rjan och slutet av raks\u00f6mmen.

Sy ihop de båda sidorna med raksöm. Fäst i början och slutet av raksömmen.

Det \u00e4r viktigt att du syr \u00e4nda fr\u00e5n b\u00f6rjan och till slutet av tyget annars kan det trilla ut saker.

Det är viktigt att du syr ända från början och till slutet av tyget annars kan det trilla ut saker.

H\u00e4r \u00e4r b\u00e5da sidorna sydda.

Här är båda sidorna sydda.

Tr\u00e4d p\u00e5 tyget p\u00e5 den lilla strykbr\u00e4dan.

Träd på tyget på den lilla strykbrädan.

Stryk is\u00e4r s\u00f6msm\u00e5nen p\u00e5 b\u00e5da sidor.

Stryk isär sömsmånen på båda sidor.

Nu ska du vika ner ovankanten runt om mot avigsidan. Det du har vikt ner ska vara 4 cm.

Nu ska du vika ner ovankanten runt om mot avigsidan. Det du har vikt ner ska vara 4 cm.

Tv\u00e4rn\u00e5la kanten med knappn\u00e5lar. Du m\u00e5ste se till att du inte n\u00e5lar ihop med undersidan.

Tvärnåla kanten med knappnålar. Du måste se till att du inte nålar ihop med undersidan.

S\u00e5 h\u00e4r ska det se ut n\u00e4r du \u00e4r klar.

Så här ska det se ut när du är klar.

Nu m\u00e5ste du ta bort f\u00f6rvaringsl\u00e5dan (eller f\u00f6rl\u00e4ngningsbord) bakom symaskinen. Dra den rakt ut \u00e5t v\u00e4nster.

Nu måste du ta bort förvaringslådan (eller förlängningsbord) bakom symaskinen. Dra den rakt ut åt vänster.

Sy en raks\u00f6m 10 mm fr\u00e5n ovankanten. Sy runt tills du kommer tillbaka d\u00e4r du b\u00f6rjade. F\u00e4st i b\u00f6rjan och slutet.

Sy en raksöm 10 mm från ovankanten. Sy runt tills du kommer tillbaka där du började. Fäst i början och slutet.

Nu ska du sy en s\u00f6m till. F\u00f6lj den gr\u00e5a kanten. Sy p\u00e5 samma s\u00e4tt som den f\u00f6rra s\u00f6mmen. ( Finns det ingen gr\u00e5 kant kan man l\u00e5ta ytterkanten p\u00e5 pressarfoten f\u00f6lja sicksack-kanten).

Nu ska du sy en söm till. Följ den gråa kanten. Sy på samma sätt som den förra sömmen. ( Finns det ingen grå kant kan man låta ytterkanten på pressarfoten följa sicksack-kanten).

S\u00e5 h\u00e4r ska det se ut n\u00e4r det \u00e4r klart. Omr\u00e5det mellan s\u00f6mmarna kallas en kanal.

Så här ska det se ut när det är klart. Området mellan sömmarna kallas en kanal.

Ny \u00e4r din p\u00e5se f\u00e4rdigsydd.

Ny är din påse färdigsydd.

Det beh\u00f6vs en liten \u00f6ppning i b\u00e5da sidorna. Detta f\u00e5r du hj\u00e4lp med.

Det behövs en liten öppning i båda sidorna. Detta får du hjälp med.

V\u00e4lj tv\u00e5 f\u00e4rger till din snodd.

Välj två färger till din snodd.

M\u00e4t och klipp till 3 m av varje f\u00e4rg.

Mät och klipp till 3 m av varje färg.

L\u00e4gg ihop tr\u00e5darna och g\u00f6r en \u00f6verhandsknop i b\u00e5da \u00e4ndarna.

Lägg ihop trådarna och gör en överhandsknop i båda ändarna.

Hitta n\u00e5got st\u00e4lle i sl\u00f6jdsalen d\u00e4r du kan s\u00e4tta fast ena \u00e4nden och g\u00f6r en snodd.

Hitta något ställe i slöjdsalen där du kan sätta fast ena änden och gör en snodd.

Nu ska du g\u00f6ra en snodd till. S\u00e4tt en s\u00e4kerhetsn\u00e5l i den ena snoddens \u00e4nde.

Nu ska du göra en snodd till. Sätt en säkerhetsnål i den ena snoddens ände.

Tr\u00e4 i snodden i kanalen. Den ska runt ett helt varv och komma ut p\u00e5 samma st\u00e4lle d\u00e4r du b\u00f6rjade.

Trä i snodden i kanalen. Den ska runt ett helt varv och komma ut på samma ställe där du började.

Knyt ihop de b\u00e5da \u00e4ndarna med en \u00f6verhandsknop. Klipp av 1 cm utanf\u00f6r knuten. G\u00f6r likadant med den andra snodden men i den andra \u00f6ppningen.

Knyt ihop de båda ändarna med en överhandsknop. Klipp av 1 cm utanför knuten. Gör likadant med den andra snodden men i den andra öppningen.

Klart!

The creator of this guide has not included tools