How to slöjda en smörkniv

Slöjda en Smörkniv

169
STEPS
TOOLS

V\u00e4lj ut en l\u00e4mplig lindbit.

Välj ut en lämplig lindbit.

Rita av den p\u00e5 ett papper.

Rita av den på ett papper.

Rita f\u00f6rslaget i formen av den avritade tr\u00e4biten. G\u00f6r flera f\u00f6rslag.

Rita förslaget i formen av den avritade träbiten. Gör flera förslag.

Klipp ut det f\u00f6rslaget du gillar b\u00e4st och rita av det p\u00e5 tr\u00e4biten.

Klipp ut det förslaget du gillar bäst och rita av det på träbiten.

S\u00e5ga ut formen med konturs\u00e5gen. T\u00e4nk p\u00e5 att s\u00e5ga precis utanf\u00f6r linjen.

Såga ut formen med kontursågen. Tänk på att såga precis utanför linjen.

Raspa till den delen som du ska sm\u00f6ra med. Den ska vara smalare i den ena \u00e4ndan. Det kan vara bra att rita ut en linje i mitten p\u00e5 tr\u00e4biten s\u00e5 att man vet n\u00e4r man ska sluta raspa.

Raspa till den delen som du ska smöra med. Den ska vara smalare i den ena ändan. Det kan vara bra att rita ut en linje i mitten på träbiten så att man vet när man ska sluta raspa.

Raspa lika mycket p\u00e5 b\u00e5da sidorna.

Raspa lika mycket på båda sidorna.

B\u00f6rja slipa fila resten av din sm\u00f6rkniv.

Börja slipa fila resten av din smörkniv.

Sandpappra s\u00e5 att alla sm\u00e5 repor och skador f\u00f6rsvinner. T\u00e4nk p\u00e5 att vara extra noggrann!

Sandpappra så att alla små repor och skador försvinner. Tänk på att vara extra noggrann!

Fukta en svamp med vatten och stryk på din smörkniv så att den blir lite våt. Låt den sedan torka.

  • Lindträ