Snapguide
STEPS
TOOLS
F\u00f6rst m\u00e4ter du ut och markerar delarna till ramen

Först mäter du ut och markerar delarna till ramen

Varje del \u00e4r 15 cm l\u00e5ng. Markera med hj\u00e4lp av anslagsvinkeln

Varje del är 15 cm lång. Markera med hjälp av anslagsvinkeln

Se till att alla delar \u00e4r lika l\u00e5nga.

Se till att alla delar är lika långa.

Om kanterna \u00e4r fransiga fr\u00e5n s\u00e5gen s\u00e5 ta bort det med en slipkloss. Var f\u00f6rsiktig s\u00e5 du inte rundar h\u00f6rnen.

Om kanterna är fransiga från sågen så ta bort det med en slipkloss. Var försiktig så du inte rundar hörnen.

Nu \u00e4r det dags att g\u00f6ra h\u00e5len till mekaniken. Anv\u00e4nd linjal, strykm\u00e5tt och syl f\u00f6r att markera.

Nu är det dags att göra hålen till mekaniken. Använd linjal, strykmått och syl för att markera.

Den delen som ska sitta \u00f6verst ska ha tv\u00e5 h\u00e5l till mekaniken. M\u00e4t ut och markera var de ska sitta. 5 och 10 cm fr\u00e5n kanten.

Den delen som ska sitta överst ska ha två hål till mekaniken. Mät ut och markera var de ska sitta. 5 och 10 cm från kanten.

De delar som ska bli sidorna ska ha ett h\u00e5l i mitten.

De delar som ska bli sidorna ska ha ett hål i mitten.

Borra i pelarborrmaskinen. Anv\u00e4nd ett 6,5mm borr och f\u00f6lj s\u00e4kerhetsf\u00f6reskrifterna

Borra i pelarborrmaskinen. Använd ett 6,5mm borr och följ säkerhetsföreskrifterna

Snygga till h\u00e5len med lite slippapper.

Snygga till hålen med lite slippapper.

Limma ihop delarna med varandra och var noga s\u00e5 det blir r\u00e4ta vinklar

Limma ihop delarna med varandra och var noga så det blir räta vinklar

Om du inte best\u00e4mt hur din Automata ska se ut s\u00e5 \u00e4r det dags att g\u00f6ra det nu

Om du inte bestämt hur din Automata ska se ut så är det dags att göra det nu

Beroende p\u00e5 vilken r\u00f6relse du vill ha kan du anv\u00e4nda olika sorters hjul

Beroende på vilken rörelse du vill ha kan du använda olika sorters hjul

Borra ett 6mm h\u00e5l i hjulen, en 6mm rundstav ska passa i h\u00e5let. S\u00e5ga ut 3 delar av rundstaven. 1st 22 cm. 2 st beroende p\u00e5 din mekanik.

Borra ett 6mm hål i hjulen, en 6mm rundstav ska passa i hålet. Såga ut 3 delar av rundstaven. 1st 22 cm. 2 st beroende på din mekanik.

Den l\u00e5nga rundstaven ska han en vev i ena \u00e4nden. Borra tv\u00e5 6mm h\u00e5l med 4cm mellanrum p\u00e5 en tr\u00e4bit och s\u00e5ga sedan ut formen p\u00e5 din vev.

Den långa rundstaven ska han en vev i ena änden. Borra två 6mm hål med 4cm mellanrum på en träbit och såga sedan ut formen på din vev.

S\u00e4tt hjulen p\u00e5 plats och kolla s\u00e5 att allt st\u00e4mmer.

Sätt hjulen på plats och kolla så att allt stämmer.

Borra 6mm h\u00e5l i tv\u00e5 klossar som ska styras av hjulen. Vill man att r\u00f6relsen ska bli rakt upp utan att rotera beh\u00f6vs n\u00e5gon form av styrning. Jag har s\u00e5gat sp\u00e5r i klossarna d\u00e4r hjulen ska passa.

Borra 6mm hål i två klossar som ska styras av hjulen. Vill man att rörelsen ska bli rakt upp utan att rotera behövs någon form av styrning. Jag har sågat spår i klossarna där hjulen ska passa.

Runda kanterna p\u00e5 hjulen och klossarna med en ansatsfil.

Runda kanterna på hjulen och klossarna med en ansatsfil.

Rita och s\u00e5ga ut dina former. Anv\u00e4nd konturs\u00e5g.

Rita och såga ut dina former. Använd kontursåg.

  • Wood