How to sladdhållare

Sladdhållare

17
STEPS
TOOLS

Klipp ut m\u00f6nstret med PAPPERSSAX.

Klipp ut mönstret med PAPPERSSAX.

L\u00e4gg m\u00f6nstret i kanten p\u00e5 tyget, n\u00e5la fast, VISA och klipp ut med TYGSAX. Klipp tv\u00e5 delar av tyget.

Lägg mönstret i kanten på tyget, nåla fast, VISA och klipp ut med TYGSAX. Klipp två delar av tyget.

L\u00e4gg tygbitarna r\u00e4tsida mot r\u00e4tsida och n\u00e5la.

Lägg tygbitarna rätsida mot rätsida och nåla.

B\u00f6rja sy p\u00e5 2/3-delar av ena l\u00e5ngsidan, f\u00e4st i b\u00f6rjan. Sy runt och l\u00e4mna en \u00f6ppning i slutet p\u00e5 1/3-del, f\u00e4st i slutet.

Börja sy på 2/3-delar av ena långsidan, fäst i början. Sy runt och lämna en öppning i slutet på 1/3-del, fäst i slutet.

Klipp av h\u00f6rnen p\u00e5 tyget men akta s\u00e5 du inte klipper i s\u00f6mmen.

Klipp av hörnen på tyget men akta så du inte klipper i sömmen.

V\u00e4nd och pressa.

Vänd och pressa.

M\u00e4t ut 10 cm av bomullsbandet och klipp av.

Mät ut 10 cm av bomullsbandet och klipp av.

Tr\u00e4 bandet genom en ring och f\u00f6r in det mellan tygerna och n\u00e5la.

Trä bandet genom en ring och för in det mellan tygerna och nåla.

Sy en s\u00f6m n\u00e4ra kanten runt hela h\u00e5llaren. F\u00e4st s\u00f6mmen i b\u00f6rjan och slutet.

Sy en söm nära kanten runt hela hållaren. Fäst sömmen i början och slutet.

N\u00e5la fast kardborrebandets tv\u00e5 delar, en i var \u00e4nde och en p\u00e5 utsidan och den andra p\u00e5 insidan.

Nåla fast kardborrebandets två delar, en i var ände och en på utsidan och den andra på insidan.

Testa s\u00e5 att kardborrebanden sitter p\u00e5 r\u00e4tt st\u00e4lle.

Testa så att kardborrebanden sitter på rätt ställe.

Sy en raks\u00f6m runt de b\u00e5da kardborrebanden, f\u00e4st i b\u00f6rjan och slutet.

Sy en raksöm runt de båda kardborrebanden, fäst i början och slutet.

Nu ska din h\u00e5llare se ut s\u00e5 h\u00e4r.

Nu ska din hållare se ut så här.

Nu är du klar! Bra jobbat. 👌🏻

 • Mönster
 • Tyg
 • Sytråd
 • Kardborreband
 • Band
 • Ring
 • Sax
 • Symaskin
 • Måttband
 • Blyertspenna
 • Knappnålar
 • Strykjärn
 • Tygsax
 • Papperssax