Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS
Du beh\u00f6ver f\u00f6ljande: dina tr\u00e4bitar, skruvar, ett skjutm\u00e5tt, borr i 2 storlekar, borrmaskin, skruvf\u00f6rs\u00e4nkare, lim, v\u00e5t trasa och skruvmejsel.

Du behöver följande: dina träbitar, skruvar, ett skjutmått, borr i 2 storlekar, borrmaskin, skruvförsänkare, lim, våt trasa och skruvmejsel.

B\u00f6rja med att m\u00e5tta ut halva str\u00e4ckan av den ena biten.

Börja med att måtta ut halva sträckan av den ena biten.

Med samma m\u00e5tt drar du en linje med strykm\u00e5ttet p\u00e5 den andra bitens ovansida.

Med samma mått drar du en linje med strykmåttet på den andra bitens ovansida.

Med ett borr som \u00e4r lika tjockt eller n\u00e5got tjockare \u00e4n skruven, f\u00f6rborrar du i den \u00f6vre tr\u00e4biten.

Med ett borr som är lika tjockt eller något tjockare än skruven, förborrar du i den övre träbiten.

Byt till det mindre borret och h\u00e5ll den \u00f6vre biten p\u00e5 plats, samtidigt som du f\u00f6rborrar ner i den undre biten, genom h\u00e5len.

Byt till det mindre borret och håll den övre biten på plats, samtidigt som du förborrar ner i den undre biten, genom hålen.

F\u00f6rs\u00e4nk h\u00e5len i den \u00f6vre biten med en skruvf\u00f6rs\u00e4nkare.

Försänk hålen i den övre biten med en skruvförsänkare.

Stryk lim p\u00e5 b\u00e5da ytorna.

Stryk lim på båda ytorna.

Lägg på plats och dra i skruvarna. Använd den våta trasan till att torka bort överflödigt lim från träbitarna - och inte minst från hyvelbänken! :)

The creator of this guide has not included tools