How to skapa vincent van gogh stolen.

Skapa Vincent Van Gogh Stolen.

63
STEPS
TOOLS

Du behöver ett vitt papper, linjal och blyertspenna. Du kommer också behöva vara på skärmattan och använda en liten mattkniv.

Du beh\u00f6ver ett vitt papper, linjal och blyertspenna. Du kommer ocks\u00e5 beh\u00f6va vara p\u00e5 sk\u00e4rmattan och anv\u00e4nda en liten mattkniv.

Mät 6 1/2 cm från kortsidan och gör en markering.

M\u00e4t 6 1/2 cm fr\u00e5n kortsidan och g\u00f6r en markering.

Vik upp andra kortsidan mot markeringen, se till så kanten blir rak.

Vik upp andra kortsidan mot markeringen, se till s\u00e5 kanten blir rak.

Dra ett streck i vikningen.

Dra ett streck i vikningen.

Gör markering vid 8 och 13 cm på linjen.

G\u00f6r markering vid 8 och 13 cm p\u00e5 linjen.

Dra två streck som är 6 cm långa. 3 cm över linjen och 3 cm under linjen.

Dra tv\u00e5 streck som \u00e4r 6 cm l\u00e5nga. 3 cm \u00f6ver linjen och 3 cm under linjen.

Använd skärmattan under pappret och skär med mattkniven i strecken du just har ritat.

Anv\u00e4nd sk\u00e4rmattan under pappret och sk\u00e4r med mattkniven i strecken du just har ritat.

Börja med stolsdynan som ritas över första vikningen. Dra ett streck precis i andra vikningen ovanför det första strecket du ritade.

B\u00f6rja med stolsdynan som ritas \u00f6ver f\u00f6rsta vikningen. Dra ett streck precis i andra vikningen  ovanf\u00f6r det f\u00f6rsta strecket du ritade.

Rita ut benen under sitsen.

Rita ut benen under sitsen.

Rita ut ryggstödet ca 5 cm högt är lagom. Tänk på att stolen ska vara som en stol från 1800 talet.

Rita ut ryggst\u00f6det ca 5 cm h\u00f6gt \u00e4r lagom. T\u00e4nk p\u00e5 att stolen ska vara som en stol fr\u00e5n 1800 talet.

Dekorera stolens rygg och ben som du vill ha det.

Dekorera stolens rygg och ben som du vill ha det.

Dekorera sitsen

Dekorera sitsen

Dags att rita plankgolv. Märk ut på sidan avstånden mellan planken och gör samma på motsatta sidan.

Dags att rita plankgolv. M\u00e4rk ut p\u00e5 sidan avst\u00e5nden mellan planken och g\u00f6r samma p\u00e5 motsatta sidan.

Rita linjer använd markeringarna som hjälp för att få raka linjer.

Rita linjer anv\u00e4nd markeringarna som hj\u00e4lp f\u00f6r att f\u00e5 raka linjer.

Dags för tavlan som hänger över stolen. Man får göra tavlan som man vill men mina mått är 3 cm från kanten

Dags f\u00f6r tavlan som h\u00e4nger \u00f6ver stolen. Man f\u00e5r g\u00f6ra tavlan som man vill men mina m\u00e5tt \u00e4r 3 cm fr\u00e5n kanten

6 cm hög och 10 cm bred.

6 cm h\u00f6g och 10 cm bred.

För att göra sneda hörn , lägg linjalen tvärs över och dra ca 1 cm långa streck.

F\u00f6r att g\u00f6ra sneda h\u00f6rn , l\u00e4gg linjalen tv\u00e4rs \u00f6ver och dra ca 1 cm l\u00e5nga streck.

Rita raka linjer mellan strecken.

Dekorera tavla med ett Vincent van Gogh motiv. Jag har använt sädesfält som motiv.

Dekorera tavla med ett Vincent van Gogh motiv. Jag har anv\u00e4nt s\u00e4desf\u00e4lt som motiv.

Dörren på sidan av teckningen har jag ritat 5 cm in i från kanten och så högt som jag tyckte var lagom.

D\u00f6rren p\u00e5 sidan av teckningen har jag ritat 5 cm in i fr\u00e5n kanten och s\u00e5 h\u00f6gt som jag tyckte var lagom.

Dra ett lodrätt sträck ända ner till första vikningen som är markeringen var golvet börjar.

Dra ett lodr\u00e4tt str\u00e4ck \u00e4nda ner till f\u00f6rsta vikningen som \u00e4r markeringen var golvet b\u00f6rjar.

Dekorera dörren, sätt dit ett handtag.

Dekorera d\u00f6rren, s\u00e4tt dit ett handtag.

Kolla om du vill ha mer detaljer.

Kolla om du vill ha mer detaljer.

Ta ett litet vitt papper och lägg över där du skurit.

Ta ett litet vitt papper och l\u00e4gg \u00f6ver d\u00e4r du skurit.

Rita av linjerna så att det stämmer över hela vägen.

Rita av linjerna s\u00e5 att det st\u00e4mmer \u00f6ver hela v\u00e4gen.

Färglägg lappen och måla ävan över kanterna, använd målarfärg eller färgpennor.

Vik den lilla lappen precis i linjen mellan golv och väg.

Lägg den på plats, kolla så vikningen hamnar rätt.

L\u00e4gg den p\u00e5 plats, kolla s\u00e5 vikningen hamnar r\u00e4tt.

Limma fast.

Limma fast.

Kolla så linjerna stämmer under stolen.

Kolla s\u00e5 linjerna st\u00e4mmer under stolen.

Färglägg klart din teckning.

Vik upp din teckning och du är klar!

The creator of this guide has not included tools