How to skapa en aluminiumfigur som uttrycker en känsla

Skapa en Aluminiumfigur Som Uttrycker en Känsla

143
STEPS
TOOLS

I det centrala innehållet för bildämnet så står det att men ska jobba med 3 dimensionellt arbete, det är det du ska få prova nu.

Bedömning: Du kan göra en berättande och informativ bild som kommunicerar åsikter, upplevelser och erfarenheter så budskapet framgår.

Du beh\u00f6ver f\u00f6rst aluminiumfolie.

Du behöver först aluminiumfolie.

Riv av fyra remsor, de ska vara ungef\u00e4r lika l\u00e5nga som breda

Riv av fyra remsor, de ska vara ungefär lika långa som breda

Tryck ihop aluminiumbitarna s\u00e5 de blir tv\u00e5 st\u00e4nger. De ska se ut som ungef\u00e4r som avl\u00e5nga grenar

Tryck ihop aluminiumbitarna så de blir två stänger. De ska se ut som ungefär som avlånga grenar

Vik de b\u00e5da delarna till tv\u00e5 V och s\u00e4tt ihop dem.

Vik de båda delarna till två V och sätt ihop dem.

Den ena biten blir figurens b\u00e5da ben och den andra biten pressar du ihop s\u00e5 att det blir figurens kropp. Nu beh\u00f6ver du en ny bit folie till armarna  inte riktigt s\u00e5 stor som de f\u00f6rsta bitarna.

Den ena biten blir figurens båda ben och den andra biten pressar du ihop så att det blir figurens kropp. Nu behöver du en ny bit folie till armarna inte riktigt så stor som de första bitarna.

Tryck ihop den nya biten till en avl\u00e5ng bit och vira den runt kroppen.

Tryck ihop den nya biten till en avlång bit och vira den runt kroppen.

L\u00e4gg till mer aluminium p\u00e5 huvudet. B\u00f6rja fundera p\u00e5 hur figuren ska st\u00e5. Vilken k\u00e4nsla ska figuren uttrycka? Ledsen, glad,blyg, arg?

Lägg till mer aluminium på huvudet. Börja fundera på hur figuren ska stå. Vilken känsla ska figuren uttrycka? Ledsen, glad,blyg, arg?

Du kanske beh\u00f6ver mer aluminiumfolie p\u00e5 benen, kroppen och armarna. Figuren kanske beh\u00f6ver en accessoar ocks\u00e5? Limma fast figuren p\u00e5 en bit kartong med limpistolen.

Du kanske behöver mer aluminiumfolie på benen, kroppen och armarna. Figuren kanske behöver en accessoar också? Limma fast figuren på en bit kartong med limpistolen.

Fundera \u00f6ver figurens skugga.

Fundera över figurens skugga.

St\u00e4ll figuren s\u00e5 du f\u00e5r en bra skugga, detta kan du g\u00f6ra p\u00e5 tv\u00e5 s\u00e4tt.1 st\u00e4ll figuren n\u00e4ra en lampa.....

Ställ figuren så du får en bra skugga, detta kan du göra på två sätt.1 ställ figuren nära en lampa.....

2. st\u00e4ll figuren l\u00e4ngre fr\u00e5n lampan s\u00e5 att skuggan blir l\u00e5\u00e5\u00e5ng...

2. ställ figuren längre från lampan så att skuggan blir lååång...

Om du valt kort skugga s\u00e5 anv\u00e4nd en penna och rita av skuggan.

Om du valt kort skugga så använd en penna och rita av skuggan.

Ser du skuggan? Har flyttat lite p\u00e5 figuren s\u00e5 du ska se skuggan ordentligt.

Ser du skuggan? Har flyttat lite på figuren så du ska se skuggan ordentligt.

Om du valt den l\u00e5nga skuggan, beh\u00f6ver du ett st\u00f6rre papper till skuggan f\u00f6r d\u00e5 r\u00e4cker inte kartongbiten till. Man kan v\u00e4lja olika f\u00e4rger till sin skugga men jag valde svart. Rita av skugga med blyerts

Om du valt den långa skuggan, behöver du ett större papper till skuggan för då räcker inte kartongbiten till. Man kan välja olika färger till sin skugga men jag valde svart. Rita av skugga med blyerts

Om du valt den kort skuggan kan du fylla i skuggan p\u00e5 kartongen med tusch, du kan v\u00e4lja en annan f\u00e4rg \u00e4n svart..

Om du valt den kort skuggan kan du fylla i skuggan på kartongen med tusch, du kan välja en annan färg än svart..

Om du valde den l\u00e5nga skuggan s\u00e5 klipp ut p\u00e5 linjen du ritat , var noggrann.

Om du valde den långa skuggan så klipp ut på linjen du ritat , var noggrann.

S\u00e5 antingen blir skuggan s\u00e5 h\u00e4r....

Så antingen blir skuggan så här....

Eller s\u00e5 h\u00e4r!

Eller så här!

Rita nu en serie i tre rutor där det framgår hur känsla kom till din figur, rita med figuren på minst en av bilderna.

Hur som helst hoppas jag du är nöjd med din figur och att den visar det uttryck som du tänkte. Vilken känsla tycker du min figur visar?

  • Aluminium folie
  • Kartongbitar
  • Limpistol
  • Sax
  • Blyertspenna
  • Suddgummi
  • Tusch
  • Limstift