Brit + Co Guides Logo

How to sjömanssäck

SJÖMANSSÄCK

348
STEPS
TOOLS

Best\u00e4m vilken storlek du vill ha p\u00e5 botten av din v\u00e4ska. Rita av n\u00e5got runt i r\u00e4tt storlek eller anv\u00e4nd en passare. Rita p\u00e5 m\u00f6nsterpapper och klipp ut.

Bestäm vilken storlek du vill ha på botten av din väska. Rita av något runt i rätt storlek eller använd en passare. Rita på mönsterpapper och klipp ut.

M\u00e4t diametern p\u00e5 din cirkel.

Mät diametern på din cirkel.

Skriv in det m\u00e5tt du f\u00e5r p\u00e5 ditt papper. Avrunda till n\u00e4rmaste hel eller halv centimeter.

Skriv in det mått du får på ditt papper. Avrunda till närmaste hel eller halv centimeter.

R\u00e4kna ut omkretsen p\u00e5 din cirkel genom att ta diametern x 3,14= omkretsen. I detta fallfall22424,524,5x3,14=76,93 avrunda till 77 cm. Avrunda till n\u00e4rmaste hel eller halv centimeter.

Räkna ut omkretsen på din cirkel genom att ta diametern x 3,14= omkretsen. I detta fallfall22424,524,5x3,14=76,93 avrunda till 77 cm. Avrunda till närmaste hel eller halv centimeter.

Nu har du f\u00e5tt fram m\u00e5ttet p\u00e5 bredden av v\u00e4skdelen. Du beh\u00f6ver l\u00e4gga till 2 cm s\u00f6msm\u00e5n.

Nu har du fått fram måttet på bredden av väskdelen. Du behöver lägga till 2 cm sömsmån.

Best\u00e4m hur h\u00f6g din v\u00e4ska ska bli.

Bestäm hur hög din väska ska bli.

H\u00e4r ska v\u00e4skan bli 50 cm h\u00f6g. Du beh\u00f6ver l\u00e4gga till 5 cm som ska bli ovankanten med \u00f6ljetter (h\u00e5l till snodden).

Här ska väskan bli 50 cm hög. Du behöver lägga till 5 cm som ska bli ovankanten med öljetter (hål till snodden).

Rita ut en rektangel (v\u00e4skdelen) p\u00e5 m\u00f6nsterpapper med de m\u00e5tt du r\u00e4knat ut. Anv\u00e4nd en vinkellinjal.

Rita ut en rektangel (väskdelen) på mönsterpapper med de mått du räknat ut. Använd en vinkellinjal.

L\u00e4gg ut dina m\u00f6nsterdelar tr\u00e5drakt p\u00e5 baksidan av tyget och n\u00e5la fast. Klipp ut.

Lägg ut dina mönsterdelar trådrakt på baksidan av tyget och nåla fast. Klipp ut.

Du ska ha tv\u00e5 bottnar s\u00e5 klipp ut en till. De beh\u00f6ver inte ha samma f\u00e4rg.

Du ska ha två bottnar så klipp ut en till. De behöver inte ha samma färg.

Du ska \u00e4ven klippa ut en botten i f\u00f6rst\u00e4rkningstyg (vlieseline). Klipp ut.

Du ska även klippa ut en botten i förstärkningstyg (vlieseline). Klipp ut.

Stryk fast f\u00f6rst\u00e4rkningstyget med den glansiga sidan mot avigsidan av tyget. Med h\u00f6gsta v\u00e4rme och \u00e5nga.

Stryk fast förstärkningstyget med den glansiga sidan mot avigsidan av tyget. Med högsta värme och ånga.

L\u00e4gg ihop de tv\u00e5 botten-delarna med r\u00e4tsidan ut\u00e5t och tv\u00e4rn\u00e5la ihop.

Lägg ihop de två botten-delarna med rätsidan utåt och tvärnåla ihop.

Sy sicksack l\u00e4ngst ut i kanten runt hela botten.

Sy sicksack längst ut i kanten runt hela botten.

Sy \u00e4ven sicksack runt v\u00e4skdelen.

Sy även sicksack runt väskdelen.

Nu kommer det riktigt roliga! Dekorera din v\u00e4ska med applikation, knappar, m\u00e4rken m m. Fundera p\u00e5 om du vill ha fickor. Det finns en guide om hur man syr applikation och en om hur man syr fickor.

Nu kommer det riktigt roliga! Dekorera din väska med applikation, knappar, märken m m. Fundera på om du vill ha fickor. Det finns en guide om hur man syr applikation och en om hur man syr fickor.

Klipp till en bit f\u00f6rst\u00e4rkningstyg som \u00e4r lika l\u00e5ng som din v\u00e4skdel och 5 cm bred. Stryk fast den p\u00e5 ovankantens avigsida. D\u00e4r ska \u00f6ljetterna sitta sen. Till en liten v\u00e4ska r\u00e4cker det 4 cm bred.

Klipp till en bit förstärkningstyg som är lika lång som din väskdel och 5 cm bred. Stryk fast den på ovankantens avigsida. Där ska öljetterna sitta sen. Till en liten väska räcker det 4 cm bred.

N\u00e5la ihop v\u00e4skdelens kortsidor, r\u00e4tsida mot r\u00e4tsida.

Nåla ihop väskdelens kortsidor, rätsida mot rätsida.

Sy ihop med raks\u00f6m och 1cm fr\u00e5n kanten. Gl\u00f6m inte att f\u00e4sta, viktigt f\u00f6r h\u00e5llfastheten.

Sy ihop med raksöm och 1cm från kanten. Glöm inte att fästa, viktigt för hållfastheten.

Stryk is\u00e4r s\u00f6msm\u00e5nen.

Stryk isär sömsmånen.

Vik ner ovankanten 5 cm och tv\u00e4rn\u00e5la.

Vik ner ovankanten 5 cm och tvärnåla.

Sy fast kanten med raks\u00f6m. L\u00e5t pressarfotens kant f\u00f6lja tygkanten, se bild.

Sy fast kanten med raksöm. Låt pressarfotens kant följa tygkanten, se bild.

Dela in botten i fj\u00e4rdedelar. Markera med n\u00e5lar eller tygpenna.

Dela in botten i fjärdedelar. Markera med nålar eller tygpenna.

G\u00f6r p\u00e5 samma s\u00e4tt med v\u00e4skdelen.

Gör på samma sätt med väskdelen.

L\u00e4gg samman de 4 n\u00e5larna p\u00e5 botten med de som finns p\u00e5 p\u00e5 v\u00e4skdelen och n\u00e5la ihop delarna.

Lägg samman de 4 nålarna på botten med de som finns på på väskdelen och nåla ihop delarna.

Forts\u00e4tt att n\u00e5la ihop botten och v\u00e4skdelen. Om allt blivit r\u00e4tt ska de passa ihop bra. Om v\u00e4skdelen \u00e4r lite f\u00f6rstor kan man l\u00e4gga n\u00e5gra sm\u00e5 veck, om botten \u00e4r f\u00f6rstor f\u00e5r du be om hj\u00e4lp.

Fortsätt att nåla ihop botten och väskdelen. Om allt blivit rätt ska de passa ihop bra. Om väskdelen är lite förstor kan man lägga några små veck, om botten är förstor får du be om hjälp.

Du beh\u00f6ver en \u00f6gla f\u00f6r att f\u00e4sta snodden i l\u00e4ngst ner. Klipp till en rektangel i tyg som \u00e4r 10 cm p\u00e5 ena h\u00e5llet och 12 cm p\u00e5 andra.

Du behöver en ögla för att fästa snodden i längst ner. Klipp till en rektangel i tyg som är 10 cm på ena hållet och 12 cm på andra.

Vik den dubbel p\u00e5 l\u00e4ngden och stryk. \u00d6ppna och vik in b\u00e5da kanterna mot mitten och stryk igen.

Vik den dubbel på längden och stryk. Öppna och vik in båda kanterna mot mitten och stryk igen.

Sy ihop den \u00f6ppna kanten raks\u00f6m. Vik remsan dubbel och n\u00e5la fast den mellan botten och v\u00e4skdelen vid sids\u00f6mmen s\u00e5 att \u00f6glan hamnar p\u00e5 r\u00e4tsidan.

Sy ihop den öppna kanten raksöm. Vik remsan dubbel och nåla fast den mellan botten och väskdelen vid sidsömmen så att öglan hamnar på rätsidan.

Sy ihop med raks\u00f6m. Sy en bit, kontrollera att tyget ligger sl\u00e4tt och sy en bit till. Sy TV\u00c5 varv runt f\u00f6r att f\u00f6rb\u00e4ttra h\u00e5llfasthet. Sy med botten ned\u00e5t.

Sy ihop med raksöm. Sy en bit, kontrollera att tyget ligger slätt och sy en bit till. Sy TVÅ varv runt för att förbättra hållfasthet. Sy med botten nedåt.

Om det blir sm\u00e5 veck p\u00e5 v\u00e4skdelen g\u00f6r det inget.

Om det blir små veck på väskdelen gör det inget.

V\u00e4nd ut och in och njut av att ha kommit s\u00e5 h\u00e4r l\u00e5ngt!

Vänd ut och in och njut av att ha kommit så här långt!

M\u00e4t nu omkretsen runt din v\u00e4ska.

Mät nu omkretsen runt din väska.

Dela m\u00e5ttet du f\u00e5r med 10.

Dela måttet du får med 10.

Den siffra du fick n\u00e4r du delade med 10 \u00e4r s\u00e5 m\u00e5nga centimeter du ska ha mellan varje \u00f6ljett. F\u00f6r att inte f\u00e5 en \u00f6ljett precis p\u00e5 s\u00f6mmen ska den hamna mitt emellan tv\u00e5 \u00f6ljetter.  Se bild. S\u00e4tt n\u00e5lar.

Den siffra du fick när du delade med 10 är så många centimeter du ska ha mellan varje öljett. För att inte få en öljett precis på sömmen ska den hamna mitt emellan två öljetter. Se bild. Sätt nålar.

Du f\u00e5r hj\u00e4lp med att s\u00e4tta i \u00f6ljetter och snodd.

Du får hjälp med att sätta i öljetter och snodd.

Wow, klart!!!

The creator of this guide has not included tools