How to sits på solstol

Sits På Solstol

29
STEPS
TOOLS

L\u00e4s p\u00e5 ritningen vilket m\u00e5tt du ska anv\u00e4nda. G\u00f6r en markering p\u00e5 r\u00e4tt l\u00e4ngd

Läs på ritningen vilket mått du ska använda. Gör en markering på rätt längd

Rita ett streck snett \u00f6ver med linjal

Rita ett streck snett över med linjal

Sp\u00e4nn fast i b\u00e4nken och s\u00e5ga l\u00e4ngs strecket.

Spänn fast i bänken och såga längs strecket.

Slipa till de avs\u00e5ga \u00e4ndarna

Slipa till de avsåga ändarna

Se till att fem korta bitar \u00e4r exakt lika l\u00e5nga. L\u00e4gg dem p\u00e5 b\u00e4nken, putta ena \u00e4nden med en linjal och sp\u00e4nn fast med en eller tv\u00e5 tvingar.

Se till att fem korta bitar är exakt lika långa. Lägg dem på bänken, putta ena änden med en linjal och spänn fast med en eller två tvingar.

J\u00e4mnt i ena \u00e4nden och ....

Jämnt i ena änden och ....

.... B\u00f6rja med att s\u00e5ga av de som \u00e4r mycket l\u00e4ngre p\u00e5 andra \u00e4nden.

.... Börja med att såga av de som är mycket längre på andra änden.

S\u00e5 h\u00e4r

Så här

Slipa sedan \u00e4ndarna j\u00e4mna

Slipa sedan ändarna jämna

M\u00e4t hur tjock de l\u00e5nga bitarna \u00e4r, kolla in de tv\u00e5 kommande bilderna/stegen

Mät hur tjock de långa bitarna är, kolla in de två kommande bilderna/stegen

St\u00e4ll in strykm\u00e5ttet genom att trycka ner knappen och skjuta klossen till r\u00e4tt m\u00e5tt.

Ställ in strykmåttet genom att trycka ner knappen och skjuta klossen till rätt mått.

Rita p\u00e5 \u00e4ndarna p\u00e5 alla bitarna

Rita på ändarna på alla bitarna

\u00c4ndra till 10mm

Ändra till 10mm

Rita s\u00e5 det blir tv\u00e5 kryss p\u00e5 var \u00e4nde p\u00e5 alla bitar

Rita så det blir två kryss på var ände på alla bitar

Markera med en ritspets / syl

Markera med en ritspets / syl

Borra h\u00e5l rakt igenom med borr Enligt ritningen

Borra hål rakt igenom med borr Enligt ritningen

S\u00e5, nu har du h\u00e5l p\u00e5 alla

Så, nu har du hål på alla

Nu ska du f\u00f6rs\u00e4nka alla h\u00e5l

Nu ska du försänka alla hål

F\u00f6rs\u00e4nk s\u00e5 skruvskallen inte sticker ovanf\u00f6r br\u00e4dan. F\u00f6rs\u00e4nk p\u00e5 sidan utan markeringar

Försänk så skruvskallen inte sticker ovanför brädan. Försänk på sidan utan markeringar

Nu beh\u00f6ver du 1. Vinkelhake 2. Tr\u00e4klubba 3. Skruv 4. B\u00e4nktving 5. Tv\u00e5 rosa avst\u00e5ndsbitar 6. Bitts och bittsh\u00e5llare

Nu behöver du 1. Vinkelhake 2. Träklubba 3. Skruv 4. Bänktving 5. Två rosa avståndsbitar 6. Bitts och bittshållare

Sp\u00e4nn fast f\u00f6rsta br\u00e4dan och kontrollera s\u00e5 det blir 90 grader i h\u00f6rnen

Spänn fast första brädan och kontrollera så det blir 90 grader i hörnen

Skruva fast p\u00e5 ena sidan f\u00f6rst

Skruva fast på ena sidan först

M\u00e4tt in den andra sedan

Mätt in den andra sedan

Skruva fast

Skruva fast

Se till att bittset passar i skruvarna

Se till att bittset passar i skruvarna

L\u00e4gg de rosa bitarna och sp\u00e4nn fast n\u00e4sta br\u00e4da. Se till att de sitter j\u00e4mnt p\u00e5 ena sidan

Lägg de rosa bitarna och spänn fast nästa bräda. Se till att de sitter jämnt på ena sidan

Skruva fast n\u00e4sta

Skruva fast nästa

Skruva fast de fem br\u00e4dorna

Skruva fast de fem brädorna

Slipa av alla vassa kanter. Gå till guide slutförande solstol

  • Vinkelhake
  • Linjal
  • Penna
  • Borrmaskin
  • Borr
  • Träklubba