Brit + Co Guides Logo

How to sinkning 2.0

Sinkning 2.0

285
STEPS
TOOLS

S\u00e5ga de bitar du beh\u00f6ver i s\u00e5gl\u00e5dan. Kontrollera att de blir exakt 90 grader.

Såga de bitar du behöver i såglådan. Kontrollera att de blir exakt 90 grader.

Ska du ha bitar som \u00e4r lika l\u00e5nga s\u00e5 anv\u00e4nder du den f\u00f6rsta som mall.

Ska du ha bitar som är lika långa så använder du den första som mall.

Putsa dina br\u00e4dor.

Putsa dina brädor.

St\u00e4ll in ett strykm\u00e5tt p\u00e5 detta vis s\u00e5 att pennspetsen precis trillar ner bredvid br\u00e4dans kant.

Ställ in ett strykmått på detta vis så att pennspetsen precis trillar ner bredvid brädans kant.

Dra ut ett streck runt br\u00e4dan i b\u00e5da \u00e4ndarna.

Dra ut ett streck runt brädan i båda ändarna.

S\u00e5 h\u00e4r ska det se ut nu.

Så här ska det se ut nu.

M\u00e4rk upp br\u00e4dorna s\u00e5 h\u00e4r.

Märk upp brädorna så här.

Sp\u00e4nn fast dem s\u00e5 h\u00e4r och var noggrann med att br\u00e4dorna \u00e4r j\u00e4mna innan du ritar.

Spänn fast dem så här och var noggrann med att brädorna är jämna innan du ritar.

Dela br\u00e4dans bredd i fem delar, st\u00e4ll in strykm\u00e5ttet p\u00e5 resultatet och rita p\u00e5.

Dela brädans bredd i fem delar, ställ in strykmåttet på resultatet och rita på.

Ta resultatet du fick tidigare och g\u00e5ngra med tv\u00e5, st\u00e4ll in strykm\u00e5ttet och rita p\u00e5 igen.

Ta resultatet du fick tidigare och gångra med två, ställ in strykmåttet och rita på igen.

Dra ner strecken p\u00e5 sidorna med hj\u00e4lp av en vinkelhake eller med strykm\u00e5ttet.

Dra ner strecken på sidorna med hjälp av en vinkelhake eller med strykmåttet.

St\u00e4ll upp dina br\u00e4dor och m\u00e4rk ut det som \u00e4r kvar.

Ställ upp dina brädor och märk ut det som är kvar.

Markera det som ska bort p\u00e5 dina br\u00e4dor.

Markera det som ska bort på dina brädor.

S\u00e5ga ner med japans\u00e5g.

Såga ner med japansåg.

N\u00e4r du s\u00e5gat alla s\u00e5 sk\u00e4r du ett sp\u00e5r med kniv, ta hj\u00e4lp av en vinkelhake. OBS sk\u00e4r bara d\u00e4r du har satt ett kryss.

När du sågat alla så skär du ett spår med kniv, ta hjälp av en vinkelhake. OBS skär bara där du har satt ett kryss.

Hugg med ett st\u00e4mj\u00e4rn. S\u00e4tt st\u00e4mj\u00e4rnet i sp\u00e5ret du just skar med kniven.

Hugg med ett stämjärn. Sätt stämjärnet i spåret du just skar med kniven.

Sl\u00e5 v\u00e4xelvis uppe p\u00e5 br\u00e4dan och fr\u00e5n sidan. OBS b\u00f6rja alltid uppifr\u00e5n.

Slå växelvis uppe på brädan och från sidan. OBS börja alltid uppifrån.

N\u00e4r du tagit bort ungef\u00e4r halva s\u00e5 v\u00e4nder du p\u00e5 br\u00e4dan och g\u00f6r andra halvan d\u00e4rifr\u00e5n.

När du tagit bort ungefär halva så vänder du på brädan och gör andra halvan därifrån.

S\u00e5 h\u00e4r ska det se ut n\u00e4r du \u00e4r klar.

Så här ska det se ut när du är klar.

Finsk\u00e4r med st\u00e4mj\u00e4rn s\u00e5 att din sinkning passar ihop. Detta kan ta ett tag, ha t\u00e5lamod.

Finskär med stämjärn så att din sinkning passar ihop. Detta kan ta ett tag, ha tålamod.

När du fått ihop sinkningen på ett bra sätt kan du gå vidare till nästa två brädor. Fortsätt så här tills du är klar. Lycka till!

  • Sinkning