Brit + Co Guides Logo

How to sätta ihop pallen

Sätta Ihop Pallen

10
STEPS
TOOLS

B\u00f6rja med att markera ut halva tjockleken p\u00e5 kryssens sidor. Om bitarna \u00e4r 2cm tjocka st\u00e4ller du allts\u00e5 in strykm\u00e5ttet p\u00e5 1 cm. Obs! M\u00e4t f\u00f6rst.

Börja med att markera ut halva tjockleken på kryssens sidor. Om bitarna är 2cm tjocka ställer du alltså in strykmåttet på 1 cm. Obs! Mät först.

Skruva igenom skruven i benen s\u00e5 att de sticker ut n\u00e5gra millimeter.

Skruva igenom skruven i benen så att de sticker ut några millimeter.

Anv\u00e4nd skruvens spets f\u00f6r att se till s\u00e5 att skruven hamnar p\u00e5 strecket som du precis ritat p\u00e5 krysset. Tryck till p\u00e5 skruven s\u00e5 att det blir en markering. Skruva i med en skruvmejsel.

Använd skruvens spets för att se till så att skruven hamnar på strecket som du precis ritat på krysset. Tryck till på skruven så att det blir en markering. Skruva i med en skruvmejsel.

S\u00e5d\u00e4r. G\u00f6r likadant p\u00e5 de resterande tre benen.

Sådär. Gör likadant på de resterande tre benen.

Upptill p\u00e5 pallen ska krysset sitta i samma niv\u00e5 som benen.

Upptill på pallen ska krysset sitta i samma nivå som benen.

Anv\u00e4nd en vinkelhake f\u00f6r att kontrollera att krysset inte sticker upp ovanf\u00f6r eller h\u00e4nger ner nedanf\u00f6r benen. Det ska inte bli n\u00e5gon glipa under vinkelhaken, och den ska inte g\u00e5 att vicka p\u00e5.

Använd en vinkelhake för att kontrollera att krysset inte sticker upp ovanför eller hänger ner nedanför benen. Det ska inte bli någon glipa under vinkelhaken, och den ska inte gå att vicka på.

Klart! Nu \u00e5r det bara det andra krysset kvar.

Klart! Nu år det bara det andra krysset kvar.

P\u00e5 det h\u00e4r krysset markerar du \u00e4ven mitten p\u00e5 andra h\u00e5llet, allts\u00e5 bredden. M\u00e4t bredden och dela p\u00e5 tv\u00e5. St\u00e4ll in det halva m\u00e5ttet p\u00e5 strykm\u00e5ttet och dra ett streck, s\u00e5 att du f\u00e5r en mittpunkt.

På det här krysset markerar du även mitten på andra hållet, alltså bredden. Mät bredden och dela på två. Ställ in det halva måttet på strykmåttet och dra ett streck, så att du får en mittpunkt.

Skruva igenom skruven s\u00e5 att den sticker ut n\u00e5gra millimeter. S\u00e4tt krysset intill och se till s\u00e5 att spetsen p\u00e5 skruven hamnar i mittpunkten. Skruva \u00e5t skruven.

Skruva igenom skruven så att den sticker ut några millimeter. Sätt krysset intill och se till så att spetsen på skruven hamnar i mittpunkten. Skruva åt skruven.

Klart!

Nu har du provskruvat ihop pallen. Om den känns stabil är det bara att ta isär den och skruva ihop den igen, fast med lim! Är pallen ostabil så fixar du det innan du tar isär och limmar ihop den.

  • 2.0 Kryss
  • 4.0 Ben, 5x40 cm
  • 1.0 Sits
  • Skruv 5x60