How to såga sitsen till pallen

Såga Sitsen Till Pallen

12
STEPS
TOOLS

V\u00e4lj en tills\u00e5gad sp\u00e5nskiva.

Välj en tillsågad spånskiva.

Rita ut diagonalerna f\u00f6r att f\u00e5 ut mitten. Dra allts\u00e5 ett streck som bilden visar, och likadant p\u00e5 andra h\u00e5llet, s\u00e5 att det bildar ett kryss.

Rita ut diagonalerna för att få ut mitten. Dra alltså ett streck som bilden visar, och likadant på andra hållet, så att det bildar ett kryss.

S\u00e5d\u00e4r.

Sådär.

Diametern p\u00e5 sitsen ska vara 28 cm. Radien blir d\u00e4rmed 14 cm. M\u00e4t fr\u00e5n mittpunkten ut p\u00e5 en av linjerna (vilken som helst) och markera med blyertspenna.

Diametern på sitsen ska vara 28 cm. Radien blir därmed 14 cm. Mät från mittpunkten ut på en av linjerna (vilken som helst) och markera med blyertspenna.

St\u00e4ll in passaren efter markeringen du precis gjorde.

Ställ in passaren efter markeringen du precis gjorde.

Anv\u00e4nd passaren f\u00f6r att g\u00f6ra en cirkel.

Använd passaren för att göra en cirkel.

Ta fram en enhandstving.

Ta fram en enhandstving.

Kl\u00e4m fast sp\u00e5nskivan i b\u00e4nken, s\u00e5 att ungef\u00e4r h\u00e4lften sticker ut \u00f6ver kanten. Du kommer beh\u00f6va flytta den efter hand f\u00f6r att kunna s\u00e5ga ut hela.

Kläm fast spånskivan i bänken, så att ungefär hälften sticker ut över kanten. Du kommer behöva flytta den efter hand för att kunna såga ut hela.

Ta fram sticks\u00e5gen.

Ta fram sticksågen.

Koppla in den i kontakten som h\u00e4nger vid din b\u00e4nk.

Koppla in den i kontakten som hänger vid din bänk.

Du startar sticks\u00e5gen genom att trycka p\u00e5 den r\u00f6da knappen p\u00e5 undersidan av handtaget.

Du startar sticksågen genom att trycka på den röda knappen på undersidan av handtaget.

H\u00e5ll s\u00e5gbladet en bit ifr\u00e5n plattan n\u00e4r du startar.

Håll sågbladet en bit ifrån plattan när du startar.

B\u00f6rja s\u00e5ga, och kom ih\u00e5g att metallplattan p\u00e5 s\u00e5gen ska ligga emot sp\u00e5nskivan n\u00e4r du s\u00e5gar.

Börja såga, och kom ihåg att metallplattan på sågen ska ligga emot spånskivan när du sågar.

Klart!

  • 1.0 Bit spånskiva
  • Passare
  • Blyertspenna
  • Stålskala
  • Sticksåg