Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS

V\u00e4lj ett m\u00f6nster som du gillar!

Välj ett mönster som du gillar!

Best\u00e4m vilken storlek du ska rita av. M\u00e4t om du \u00e4r os\u00e4ker.

Bestäm vilken storlek du ska rita av. Mät om du är osäker.

Dra av en bit m\u00f6nsterpapper, ca 1 meter och 20cm.

Dra av en bit mönsterpapper, ca 1 meter och 20cm.

Veckla ut m\u00f6nstret och l\u00e4gg det p\u00e5 ett bord.

Veckla ut mönstret och lägg det på ett bord.

L\u00e4gg m\u00f6nsterpapper ovan p\u00e5.

Lägg mönsterpapper ovan på.

N\u00e5la fast m\u00f6nsterpapper p\u00e5 tre st\u00e4llen s\u00e5 kan det inte flytta sig.

Nåla fast mönsterpapper på tre ställen så kan det inte flytta sig.

Kolla i h\u00e4ftet vilka delar du beh\u00f6ver.

Kolla i häftet vilka delar du behöver.

F\u00f6lj linjerna f\u00f6r din storlek och rita av delarna du beh\u00f6ver.

Följ linjerna för din storlek och rita av delarna du behöver.

Skriv av info p\u00e5 m\u00f6nstret, som MVK, BAK, FRAM OCH \u00c4RM.

Skriv av info på mönstret, som MVK, BAK, FRAM OCH ÄRM.

Ta bort n\u00e5larna, vik ihop m\u00f6nstret och l\u00e4gg tillbaka det i p\u00e5sen.

Ta bort nålarna, vik ihop mönstret och lägg tillbaka det i påsen.

Klipp ut m\u00f6nsterdelarna med en papperssax. Klipp p\u00e5 linjen s\u00e5 noga du kan.

Klipp ut mönsterdelarna med en papperssax. Klipp på linjen så noga du kan.

Nu \u00e4r ditt m\u00f6nster f\u00e4rdigt och det \u00e4r dags att v\u00e4lja trik\u00e5tyg.

Nu är ditt mönster färdigt och det är dags att välja trikåtyg.

The creator of this guide has not included tools