How to rita ett rum i enpunktsperspektiv.

Rita Ett Rum I Enpunktsperspektiv.

547
STEPS
TOOLS

Syftet med uppgiften är att lära dig hur du kan använda dig av linjer för att skapa bilder med en känsla av djup.

Från Lgr11: Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Ta fram penna, suddgummi, linjal och ett vitt ritpapper. Pappret ska ligga med kortsidan mot magen.

Ta fram penna, suddgummi, linjal och ett vitt ritpapper. Pappret ska ligga med kortsidan mot magen.

Börja med att lägga linjalen diagonalt mellan hörnen, och dra en lös linje längs med linjalen, tänk på att det ska gå att sudda senare..

B\u00f6rja med att l\u00e4gga linjalen diagonalt mellan h\u00f6rnen, och dra en l\u00f6s linje l\u00e4ngs med linjalen, t\u00e4nk p\u00e5 att det ska g\u00e5 att sudda senare..

Där linjerna möts finns en mittpunkt och här är också horisontlinjen, den ska vi inte rita ut. Allt som ska ritas in i rummet kommer att utgå från mittpunkten.

För att börja med den bakre väggen så ska du mäta från mitten och 5 cm upp på alla strecken, gör en liten markering.

F\u00f6r att b\u00f6rja med den bakre v\u00e4ggen s\u00e5 ska du m\u00e4ta fr\u00e5n mitten och 5 cm upp p\u00e5 alla strecken, g\u00f6r en liten markering.

Dra streck mellan alla punkter så du får en rektangel mitt på pappret. Rita löst!

Dra streck mellan alla punkter s\u00e5 du f\u00e5r en rektangel mitt p\u00e5 pappret. Rita l\u00f6st!

Nu ska vi göra en dörröppning. Mät från överkanten på pappret 9cm och gör en lös markering.

Nu ska vi g\u00f6ra en d\u00f6rr\u00f6ppning. M\u00e4t fr\u00e5n \u00f6verkanten p\u00e5 pappret 9cm och g\u00f6r en l\u00f6s markering.

Lägg linjalen från långsidan på 9 cm pricken och mät in 2 1/2 cm. Gör en lös markering.

L\u00e4gg linjalen fr\u00e5n l\u00e5ngsidan p\u00e5 9 cm pricken och m\u00e4t in  2 1/2 cm. G\u00f6r en l\u00f6s markering.

Lägg linjalen på mittpunkten och på pricken som du ritade senast.

L\u00e4gg linjalen p\u00e5 mittpunkten och p\u00e5 pricken som du ritade senast.

Dra ett streck som är 3 cm långt från pricken på 2 1/2 och ned mot mitten. Nu har du ritat överdelen på dörröppningen.

För att göra den lodräta linjen ska du nu dra en rak linje. Lägg linjalen nere på pappret och flytta den uppåt tills 2 1/2 strecket är på den diagonala linjen. Gör en liten markering.

F\u00f6r att g\u00f6ra den lodr\u00e4ta linjen ska du nu dra en rak linje. L\u00e4gg linjalen nere p\u00e5 pappret och flytta den upp\u00e5t tills 2  1/2 strecket \u00e4r p\u00e5 den diagonala linjen. G\u00f6r en liten markering.

Lägg linjalen mot pricken och mot strecket till överkanten på dörröppningen.Dra ett rakt lodrätt streck, alla lodräta streck ska vara raka...

L\u00e4gg linjalen mot pricken och mot strecket till \u00f6verkanten p\u00e5 d\u00f6rr\u00f6ppningen.Dra ett rakt lodr\u00e4tt streck, alla lodr\u00e4ta streck ska vara raka...

Mät hur långt det är till slutet på linjen från kanten....( 5 cm)

M\u00e4t hur l\u00e5ngt det \u00e4r till slutet p\u00e5 linjen fr\u00e5n kanten....( 5 cm)

och mät nerifrån och uppåt tills samma siffra hamnar på det diagonal strecket. Gör en liten markering och dra ett streck mellan pricken och överkanten på dörren.

och m\u00e4t nerifr\u00e5n och upp\u00e5t tills samma siffra hamnar p\u00e5 det diagonal strecket. G\u00f6r en liten markering och dra ett streck mellan pricken och \u00f6verkanten p\u00e5 d\u00f6rren.

Nu har du ritat en dörröppning.

För att göra dörren öppen eller så att det ser ut som en hall så rita ett rakt vågrät streck in i öppningen.

F\u00f6r att g\u00f6ra d\u00f6rren \u00f6ppen eller s\u00e5 att det ser ut som en hall s\u00e5 rita ett rakt v\u00e5gr\u00e4t streck  in i \u00f6ppningen.

Nu ska du rita ett fönster på motsatta sidan. Lagom mått igen är 9 cm från kanten. Mät och gör en markering.

Nu ska du rita ett f\u00f6nster p\u00e5 motsatta sidan. Lagom m\u00e5tt igen \u00e4r 9 cm fr\u00e5n kanten. M\u00e4t och g\u00f6r en markering.

Mät också 9 cm från nederkanten och gör en markering.

Lägg linjalen på mittpunkten och mot 9 cm markeringen och dra ett löst streck. Gör samma på båda punkterna.

Lägg linjalen så att siffrorna på linjalen står mot rektangeln som du gjorde först. Dra ett streck mellan de sneda linjerna.

L\u00e4gg linjalen s\u00e5 att siffrorna p\u00e5 linjalen st\u00e5r mot rektangeln som du gjorde f\u00f6rst. Dra ett streck mellan de sneda linjerna.

Lägg linjalen med kanten mot den nyss dragna linjen och dra ett nytt streck.

L\u00e4gg linjalen med kanten mot den nyss dragna linjen och dra ett nytt streck.

Nu har du skapat ett fönster.

Sudda försiktigt bort linjerna vid fönstret.

Dags att skapa mönster på golvet. För att få en känsla av att golvet fortsätter inåt i rummet så gör man mönstret större närmast utkanten. Lägg linjalen mot hörnet och rita avstånd mellan linjerna.

Gör samma avstånd på sidan mittemot.Lägg linjalen mellan markeringarna och dra linjer.

Nu ska vi skapa rutigt golv.Gör jämna markeringar på linjen som är nederdelen av rektangeln. Jag valde 1 cm mellan.

Nu ska vi skapa rutigt golv.G\u00f6r j\u00e4mna markeringar p\u00e5 linjen som \u00e4r nederdelen av rektangeln. Jag valde 1 cm mellan.

Lägg linjalen från mittpunkten och genom markeringen och ner till kanten. Dra linjer med penna, stanna helst med linjen vid markeringen på rektangeln.

Nu är golvet färdigt, som du ser har jag förstärkt alla linjer med tusch , det ska du göra sedan men först...din teckning ser nog mer ut som den på nästa bild...

Nu \u00e4r golvet f\u00e4rdigt, som du ser har jag f\u00f6rst\u00e4rkt alla linjer med tusch , det ska du g\u00f6ra sedan men f\u00f6rst...din teckning ser nog mer ut som den p\u00e5 n\u00e4sta bild...

Planera ditt rum, vad vill du ha med?

Nu är det dags att börja lägga in saker i rummet. Utgå från mitten och skapa din inredning, när du gjort allt du vill ha ha med....

Nu \u00e4r det dags att b\u00f6rja l\u00e4gga in saker i rummet. Utg\u00e5 fr\u00e5n mitten och skapa din inredning, n\u00e4r du gjort allt du vill ha ha med....

Om du vill så fyll i alla linjer mad svart tusch som du ska ha kvar, tänk på att nu går det inte lägga till möbler... Sudda alla linjer du inte behöver. Tänk på att möbler står framför linjerna.

Färglägg och kolla över om du saknar nåt, jag lade till en lampa, men har man fyllt i tusch i linjerna är det svårt att komplettera med saker... klart!

  • Linjal gärna en som är 40 cm
  • Blyertspenna
  • Suddgummi
  • Vitt ritpapper
  • Färgpennor