Snapguide
STEPS
TOOLS
Konservburkar brukar ha en vass kant p\u00e5 insidan. Knacka ned den med hj\u00e4lp av hammaren och st\u00e4det. Tr\u00e4 burken p\u00e5 den \u201drunda\u201d sidan av st\u00e4det och banka fr\u00e5n utsidan samtidigt som du snurrar runt burken.

Konservburkar brukar ha en vass kant på insidan. Knacka ned den med hjälp av hammaren och städet. Trä burken på den ”runda” sidan av städet och banka från utsidan samtidigt som du snurrar runt burken.

M\u00e4t insidan av burken p\u00e5 den bredaste st\u00e4llet det vill s\u00e4ga diametern. Anteckna m\u00e5ttet.

Mät insidan av burken på den bredaste stället det vill säga diametern. Anteckna måttet.

St\u00e4ll in en passare p\u00e5 halva innerm\u00e5ttet dvs radien. Rita ut i kanten p\u00e5 en plywood.

Ställ in en passare på halva innermåttet dvs radien. Rita ut i kanten på en plywood.

\u00d6ka m\u00e5ttet p\u00e5 passaren med ca 5-7 mm. Rita ut ytterligare tv\u00e5 cirklar.

Öka måttet på passaren med ca 5-7 mm. Rita ut ytterligare två cirklar.

S\u00e5ga ut cirklarna med den elektriska figurs\u00e5gen. S\u00e5ga hellre lite utanf\u00f6r cirkeln d\u00e5 vi sen slipar de runda. Anv\u00e4nd Skyddsglas\u00f6gon och var nog med att den \u00e4r r\u00e4tt inst\u00e4lld.

Såga ut cirklarna med den elektriska figursågen. Såga hellre lite utanför cirkeln då vi sen slipar de runda. Använd Skyddsglasögon och var nog med att den är rätt inställd.

Slipa alla bitarna runda med hj\u00e4lp av skivputsen. Slipa p\u00e5 v\u00e4nster sida och rotera dem hela tiden till s du slipat in till ditt blyertsstreck. Kontrollera att den minsta passar precis i din burk.

Slipa alla bitarna runda med hjälp av skivputsen. Slipa på vänster sida och rotera dem hela tiden till s du slipat in till ditt blyertsstreck. Kontrollera att den minsta passar precis i din burk.

Borra ett 2mm h\u00e5l i centrum i den minsta och en av de st\u00f6rre bitarna.

Borra ett 2mm hål i centrum i den minsta och en av de större bitarna.

Limma p\u00e5 den minsta biten och tr\u00e4 en spik genom h\u00e5len s\u00e5 att de centreras. Pressa ihop med tre skruvtvingar. Ta noggrant bort lim som pressats ut. L\u00e5t torka minst 20 min.

Limma på den minsta biten och trä en spik genom hålen så att de centreras. Pressa ihop med tre skruvtvingar. Ta noggrant bort lim som pressats ut. Låt torka minst 20 min.

Borra h\u00e5l f\u00f6r knoppen (oftast 11mm). St\u00e4ll in stoppet p\u00e5 pelarborren s\u00e5 att den inte borrar igenom locket men tillr\u00e4ckligt djupt f\u00f6r knoppen. H\u00e5ll fast med en tving f\u00f6r s\u00e4kerheten.

Borra hål för knoppen (oftast 11mm). Ställ in stoppet på pelarborren så att den inte borrar igenom locket men tillräckligt djupt för knoppen. Håll fast med en tving för säkerheten.

Borra ett 3mm h\u00e5l i mitten av botten av burken.

Borra ett 3mm hål i mitten av botten av burken.

Planera f\u00f6r design och eventuell f\u00e4rg. Om du t\u00e4nkt att m\u00e5la endast knoppen s\u00e5 g\u00f6r man det b\u00e4st innan du monterar den. Limma fast knoppen med tr\u00e4lim och olja eller m\u00e5la. Du kan ocks\u00e5 m\u00e5la burken.

Planera för design och eventuell färg. Om du tänkt att måla endast knoppen så gör man det bäst innan du monterar den. Limma fast knoppen med trälim och olja eller måla. Du kan också måla burken.

Skruva fast burken i bottenplattan med en skruv 2,5x10mm. Anv\u00e4nd en l\u00e5ng skruvmejsel PZ1.

Skruva fast burken i bottenplattan med en skruv 2,5x10mm. Använd en lång skruvmejsel PZ1.

Om man vill kan man kan br\u00e4nna in text p\u00e5 locket.

Om man vill kan man kan bränna in text på locket.

Avsluta med att skriva en utv\u00e4rdering i Sl\u00f6jdportfolio och ta bild p\u00e5 din burk. Anv\u00e4nd tyget som bakgrund s\u00e5 f\u00e5r du en proffsigare bild.

Avsluta med att skriva en utvärdering i Slöjdportfolio och ta bild på din burk. Använd tyget som bakgrund så får du en proffsigare bild.

The creator of this guide has not included tools