Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS
Rita 1cm s\u00f6msm\u00e5n runt m\u00f6nstret. Anv\u00e4nd en m\u00e4tsticka som bilden visar. Klipp ut efter dina streck. Anv\u00e4nd papperssax!

Rita 1cm sömsmån runt mönstret. Använd en mätsticka som bilden visar. Klipp ut efter dina streck. Använd papperssax!

Klipp ut tv\u00e5 bitar vlieseline efter m\u00f6nstret. N\u00e5la fast m\u00f6nstret s\u00e5 g\u00e5r det l\u00e4ttare att klippa.

Klipp ut två bitar vlieseline efter mönstret. Nåla fast mönstret så går det lättare att klippa.

V\u00e4lj tyg. Du kan v\u00e4lja samma tyg till b\u00e5da bitarna, eller olika. Det g\u00e5r bra att v\u00e4lja m\u00f6nstrat eller enf\u00e4rgat tyg. L\u00e4gg dina vliselinebitar med den blanka sidan mot tygets avigsida (baksidan)

Välj tyg. Du kan välja samma tyg till båda bitarna, eller olika. Det går bra att välja mönstrat eller enfärgat tyg. Lägg dina vliselinebitar med den blanka sidan mot tygets avigsida (baksidan)

L\u00e4gg en skyddsduk \u00f6ver och stryk fast.

Lägg en skyddsduk över och stryk fast.

Klipp ut dina bitar efter vlieselinet.

Klipp ut dina bitar efter vlieselinet.

Tr\u00e4 symaskinen med matchande tr\u00e5d och st\u00e4ll in trestegssicksack. Nr 4

Trä symaskinen med matchande tråd och ställ in trestegssicksack. Nr 4

Sy s\u00e5 att s\u00f6mmen hamnar l\u00e4ngst ut i kanten. Titta hur tyget ligger vid pressarfoten f\u00f6r att hamna r\u00e4tt. Sy runt b\u00e5da dina bitar.

Sy så att sömmen hamnar längst ut i kanten. Titta hur tyget ligger vid pressarfoten för att hamna rätt. Sy runt båda dina bitar.

Nu kan du sy dekorationer p\u00e5 ditt pennfack. Be l\u00e4raren om hj\u00e4lp att st\u00e4lla in dekors\u00f6mmar eller alfabet. T\u00e4nk p\u00e5 att dragkedjan ska sitta p\u00e5 mitten av den ena tygbiten.

Nu kan du sy dekorationer på ditt pennfack. Be läraren om hjälp att ställa in dekorsömmar eller alfabet. Tänk på att dragkedjan ska sitta på mitten av den ena tygbiten.

V\u00e4lj en dragkedja. Be l\u00e4raren om hj\u00e4lp att klippa till r\u00e4tt l\u00e4ngd.

Välj en dragkedja. Be läraren om hjälp att klippa till rätt längd.

N\u00e5la fast dragkedjan mitt p\u00e5 din ena tygbit.

Nåla fast dragkedjan mitt på din ena tygbit.

St\u00e4ll in t\u00e4t sicksack p\u00e5 symaskinen.

Ställ in tät sicksack på symaskinen.

S\u00e4tt pressarfoten med kanten mot upph\u00f6jningen p\u00e5 dragkedjan. Sy hela v\u00e4gen ner. V\u00e4nd din bit och sy p\u00e5 andra sidan ocks\u00e5.

Sätt pressarfoten med kanten mot upphöjningen på dragkedjan. Sy hela vägen ner. Vänd din bit och sy på andra sidan också.

Klipp bort tyget p\u00e5 baksidan av dragkedjan. Var f\u00f6rsiktig s\u00e5 du inte klipper i dragkedjan eller s\u00f6mmen. Se p\u00e5 n\u00e4sta sida hur det ska se ut n\u00e4r det \u00e4r klart.

Klipp bort tyget på baksidan av dragkedjan. Var försiktig så du inte klipper i dragkedjan eller sömmen. Se på nästa sida hur det ska se ut när det är klart.

\u00d6ppna dragkedjan en liten bit. Dra f\u00f6rsiktigt s\u00e5 du inte drar ut utanf\u00f6r kanten.

Öppna dragkedjan en liten bit. Dra försiktigt så du inte drar ut utanför kanten.

L\u00e4gg dina tygbitar p\u00e5 varandra, r\u00e4ta mot r\u00e4ta. (Framsidorna in\u00e5t)

Lägg dina tygbitar på varandra, räta mot räta. (Framsidorna inåt)

N\u00e5la sidorna.

Nåla sidorna.

St\u00e4ll in raks\u00f6m. Sy runt hela pennfacket, 1cm fr\u00e5n kanten. Tygkanten ska ligga mot 10 p\u00e5 stygnpl\u00e5ten bredvid pressarfoten. Sy f\u00f6rsiktigt \u00f6ver dragkedjan.

Ställ in raksöm. Sy runt hela pennfacket, 1cm från kanten. Tygkanten ska ligga mot 10 på stygnplåten bredvid pressarfoten. Sy försiktigt över dragkedjan.

V\u00e4nd pennfacket ut och in genom den \u00f6ppna dragkedjan. Peta ut h\u00f6rnen. Klipp av alla l\u00f6sa tr\u00e5dar.

Vänd pennfacket ut och in genom den öppna dragkedjan. Peta ut hörnen. Klipp av alla lösa trådar.

Stryk ditt pennfack. Stryk inte p\u00e5 sj\u00e4lva dragkedjan, d\u00e5 kan den sm\u00e4lta.

Stryk ditt pennfack. Stryk inte på själva dragkedjan, då kan den smälta.

Klart!

The creator of this guide has not included tools