How to pippelipp

Pippelipp

33
STEPS
TOOLS

Välj ut det du vill sy. Ta ut plastfickan ur pärmen.

V\u00e4lj ut det du vill sy.  Ta ut plastfickan ur p\u00e4rmen.

Leta upp motsvarande mönster i pippelipp- lådan.

Leta upp motsvarande m\u00f6nster i pippelipp- l\u00e5dan.

Rita av mönstret med blyerts på ett tunt mönsterpapper. Klipp ut.

Rita av m\u00f6nstret med blyerts p\u00e5 ett tunt m\u00f6nsterpapper. Klipp ut.

Välj ett tyg från skåpet längst till vänster.

V\u00e4lj ett tyg fr\u00e5n sk\u00e5pet l\u00e4ngst till v\u00e4nster.

Vik tyget dubbelt med rätsidan inåt. Lägg på dina mönsterdelar och rita av. GLÖM inte att markera var öppningen ska vara.

Vik tyget dubbelt med r\u00e4tsidan in\u00e5t. L\u00e4gg p\u00e5 dina m\u00f6nsterdelar och rita av. GL\u00d6M inte att markera var \u00f6ppningen ska vara.

Ta bort pappersmönstret men sätt tillbaka nålarna. Klipp ut en fyrkant där din figur får plats.

Ta bort pappersm\u00f6nstret men s\u00e4tt tillbaka n\u00e5larna. Klipp ut en fyrkant d\u00e4r din figur f\u00e5r plats.

Sy där du ritat ( eller gjort prickar) med söm nr.2 som är en elastisk söm.

Sy d\u00e4r du ritat ( eller gjort prickar) med s\u00f6m nr.2 som \u00e4r en elastisk s\u00f6m.

Sy runt om men lämna en öppning.

Sy runt om men l\u00e4mna en \u00f6ppning.

Klipp 3 mm utanför sömmen.

Klipp 3 mm utanf\u00f6r s\u00f6mmen.

Vänd den ut och in. Fyll den med vadd.

V\u00e4nd den ut och in. Fyll den med vadd.

För att fått vadden till smala ställen kan du använda en penna.

F\u00f6r att f\u00e5tt vadden till smala st\u00e4llen kan du anv\u00e4nda en penna.

Vik in kanterna 5 mm och nåla ihop öppningen.

Vik in kanterna 5 mm och n\u00e5la ihop \u00f6ppningen.

Sy ihop hålet för hand med en tunn, vass nål och sytråd. Sy med små stygn i båda kanterna. Fäst tråden när du är klar. (= sy fyra gånger med små stygn på samma ställe)

Sy fast detaljer som ögon och mun.

The creator of this guide has not included tools