Brit + Co Guides Logo

How to paperpiecing

Paperpiecing

14
STEPS
TOOLS

Välj vilken bild du vill göra.

V\u00e4lj vilken bild du vill g\u00f6ra.

Färglägg bilden. Ta kort på teckningen och lägg in i din arbetsbok solstol i classroom

F\u00e4rgl\u00e4gg bilden. Ta kort p\u00e5 teckningen och l\u00e4gg in i din arbetsbok solstol i classroom

Ta en bit mönsterpapper,ungefär lika stor som din teckning

Ta en bit m\u00f6nsterpapper,ungef\u00e4r lika stor som din teckning

Lägg pappret på din teckning

L\u00e4gg pappret p\u00e5 din teckning

Nåla fast i hörnen

N\u00e5la fast i h\u00f6rnen

Ta fram blyerts och linjal. Nu ska du vara mycket nogrann!!

Ta fram blyerts och linjal. Nu ska du vara mycket nogrann!!

Rita varje av linje på teckningen och skriv dit rätt siffra.

Rita varje av linje p\u00e5 teckningen och skriv dit r\u00e4tt siffra.

Ta fram din sax och klipp ut alla bitar.

Ta fram din sax och klipp ut alla bitar.

Lägg bitarna i en plastficka så de inte försvinner.

L\u00e4gg bitarna i en plastficka s\u00e5 de inte f\u00f6rsvinner.

Kolla vilka tyger du vill ha på varje bit.

Kolla vilka tyger du vill ha p\u00e5 varje bit.

Plocka fram tyger i rätt färger och fota så du sparar vilka du valt om du inte hinner klart att klippa ut alla.

Plocka fram tyger i r\u00e4tt f\u00e4rger och fota s\u00e5 du sparar vilka du valt om du inte hinner klart att klippa ut alla.

Lägg pappersbitarna på avigsidan av tyget och nåla fast.

L\u00e4gg pappersbitarna p\u00e5 avigsidan av tyget och n\u00e5la fast.

På enfärgade tyger väljer du vilken sida du vill.

P\u00e5 enf\u00e4rgade tyger v\u00e4ljer du vilken sida du vill.

Ta fram linjalen. Lägg den så att siffrorna vilar mot kanten på pappret, alltså skatt pappret blir en linje till siffrorna.

Ta fram linjalen. L\u00e4gg den s\u00e5 att siffrorna vilar mot kanten p\u00e5 pappret, allts\u00e5 skatt pappret blir en linje till siffrorna.

Rita på utsidan. I de spetsiga hörnen, lägg siffran mot hörnen och rita av.

Rita p\u00e5 utsidan. I de spetsiga h\u00f6rnen, l\u00e4gg siffran mot h\u00f6rnen och rita av.

Klipp ut. Gör likadant mad alla bitar.

Klipp ut. G\u00f6r likadant mad alla bitar.

Plocka fram bit 1 och bit 2 . Ta med mönsterpappret och gå till ljusbordet.

Plocka fram bit 1 och bit 2 . Ta med m\u00f6nsterpappret och g\u00e5 till ljusbordet.

Kolla var ettan ska ligga. Ta bort pappret. Glid av tyget från mönsterpappret och lägg det med avigsidan upp under mönsterpappret.

Kolla var ettan ska ligga. Ta bort pappret. Glid av tyget fr\u00e5n m\u00f6nsterpappret och l\u00e4gg det med avigsidan upp under m\u00f6nsterpappret.

Nåla fast biten under 1 :an på mönsterpappret. Var noggrann så du får den i mitten. Sömsmånen ska vara 1 cm utanför runt om.

N\u00e5la fast biten under 1 :an p\u00e5 m\u00f6nsterpappret. Var noggrann s\u00e5 du f\u00e5r den i mitten. S\u00f6msm\u00e5nen ska vara 1 cm utanf\u00f6r runt om.

Leta upp nummer 2 kolla hur den ska sitta och ta bort pappret. Glid den under mönsterpappret med avigsidan upp.

Leta upp nummer 2 kolla hur den ska sitta och ta bort pappret. Glid den under m\u00f6nsterpappret med avigsidan upp.

Lägg den under pappret under tvåans plats.

L\u00e4gg den under pappret under tv\u00e5ans plats.

Vänd på allihopa.

V\u00e4nd p\u00e5 allihopa.

Lägg nu 2:an räta mot räta med 1:an, nåla ihop.se nästa bild.

L\u00e4gg nu 2:an r\u00e4ta mot r\u00e4ta med 1:an, n\u00e5la ihop.se n\u00e4sta bild.

Nåla noga!

N\u00e5la noga!

Ta fram symaskinen och trä den med en tråd som du tycker passar till tyget.Du ska sy med raksöm.

Ta fram symaskinen och tr\u00e4 den med en tr\u00e5d som du tycker passar till tyget.Du ska sy med raks\u00f6m.

Vänd din paperpiecing så att du ser linjerna på pappret. Sy i linjen mellan 1:an och 2:an. Endast i den linjen! FÄST i början och slutet.

V\u00e4nd din paperpiecing s\u00e5 att du ser linjerna p\u00e5 pappret. Sy i linjen mellan 1:an och 2:an. Endast i den linjen! F\u00c4ST i b\u00f6rjan och slutet.

Dra loss och klipp av trådarna.

Dra loss och klipp av tr\u00e5darna.

Ta bort nålarna, men inte nålen som håller 1:an på plats!

Ta bort n\u00e5larna, men inte n\u00e5len som h\u00e5ller 1:an p\u00e5 plats!

Vänd upp 2:an och stryk den slät mot pappret.

V\u00e4nd upp 2:an och stryk den sl\u00e4t mot pappret.

Ta fram 3:an.Gör på samma sätt, kolla var den ska sitta, ta bort pappret, glid den under med avigsidan upp mot pappret, vänd........

Ta fram 3:an.G\u00f6r p\u00e5 samma s\u00e4tt, kolla var den ska sitta, ta bort pappret, glid den under med avigsidan upp mot pappret, v\u00e4nd........

Lägg kant i kant......

L\u00e4gg kant i kant......

Vänd räta mot räta och vänd på pappret...

V\u00e4nd r\u00e4ta mot r\u00e4ta och v\u00e4nd p\u00e5 pappret...

Sy på LINJEN på pappret.

Sy p\u00e5 LINJEN p\u00e5 pappret.

Ta bort nålarna..

Ta bort n\u00e5larna..

Stryk. Gör på samma sätt i nummerordning med alla bitar.

Stryk. G\u00f6r p\u00e5 samma s\u00e4tt i nummerordning med alla bitar.

När du är klar ser pappret ut så här.

N\u00e4r du \u00e4r klar ser pappret ut s\u00e5 h\u00e4r.

Och tyget så här! Ska du göra en dyna så gå till guiden sy en dyna... ska du göra en väska eller grytlapp så fortsätt på denna guiden

Och tyget s\u00e5 h\u00e4r! Ska du g\u00f6ra en dyna s\u00e5 g\u00e5 till guiden sy en dyna... ska du g\u00f6ra en v\u00e4ska eller grytlapp s\u00e5 forts\u00e4tt p\u00e5 denna guiden

Välj tyg till baksidan.

V\u00e4lj tyg till baksidan.

Mät din paperpiecing och lägg till 1 cm sömsmån runt om.

M\u00e4t din paperpiecing och l\u00e4gg till 1 cm s\u00f6msm\u00e5n runt om.

Klipp ut och lägg tyget räta mot räta.

Klipp ut och l\u00e4gg tyget r\u00e4ta mot r\u00e4ta.

Nåla fast runt om men lämna en öppning i nederkanten på mönstret.

N\u00e5la fast runt om men l\u00e4mna en \u00f6ppning i nederkanten p\u00e5 m\u00f6nstret.

Börja sy på den ena sidan av öppningen, fäst och sy runt, fäst.

B\u00f6rja sy p\u00e5 den ena sidan av \u00f6ppningen, f\u00e4st och sy runt, f\u00e4st.

Ta bort alla nålar.

Ta bort alla n\u00e5lar.

Riv loss allt papper

Riv loss allt papper

Klipp loss lite tyg i hörnen.

Klipp loss lite tyg i h\u00f6rnen.

Vänd ut och in.

V\u00e4nd ut och in.

Stryk den slät. Vik in kanterna på öppningen och stryk där med.

Stryk den sl\u00e4t. Vik in kanterna p\u00e5 \u00f6ppningen och stryk d\u00e4r med.

Klart!

The creator of this guide has not included tools