Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS

vand: 18 grader 10 ml Hældes i reagensglas

peanut: 0,60 gram Der er 15.9 kJ, for der står på posen, at der er 2650 kJ pr 100 gram, og 0.006*2650 er 15.19KJ: Den puttes i en skål, og der tændes ild til den.

Reagensglasset holdes hen over den brændende peanut, og temperaaturen måles løbende. Sluttemperaturen af vandet da vores peanut var brændt op: 68,6 grader

Så udregnes nyttevirkning af peanutten: varmekapacitet for vand: 4,2 J/g

Vi udregner antallet af J, der skal til for at opvarme vores vand 1 grad ved at gange vands specifikkee varmekapacitet med den mængde af vand, vi har brugt i vores forsøg: 4,2J/g*10g=42J pr. grad

Vi udregner deltaT eller temperaturændringen ved at trække starttemperaturen fra sluttemperaturen: (69grader-18grader)=51 grader celsius

Dernæst ganger vi deltaT med det antal Joule, der kræves for at opvarme vores vand én grad for at udregne den totale mængde af energi, der er brugt på opvarmning af vores vand i J 51 grader*42J= 2142J

Så omregner vi det til kiloJoule: 2142J/1000=2.142kJ

Til sidst dividerer vi den varme, vi tilførte vandet med den energi, der er i en peanut for at finde nyttevirkningen af energien fra en peanut: 2,142KJ/15900KJ= 0,1347

Altså er nyttevirkningen af brændende peanuts 13.47% :-)

Vores peanut afgiver en tilfredsstillende og smuk flamme, der opvarmer vandet i reagensglasset

  • 10.0ml vand
  • 0.6g peanut
  • 1.0 reagensglas
  • 1.0 skål
  • 1.0 elektrisk termometer
  • 1.0 tændstik