Brit + Co Guides Logo

How to optimere solceller (emilie, sofie, rasmus 1d)

Optimere Solceller (Emilie, Sofie, Rasmus 1d)

29
STEPS
TOOLS

Materiale: Solcellen er hovedmaterialet i fors\u00f8get, den opfanger lyset. Afh\u00e6ngig af sin vinkel til overheadprojektoren, \u00e6ndrer den sit energioptag.

Materiale: Solcellen er hovedmaterialet i forsøget, den opfanger lyset. Afhængig af sin vinkel til overheadprojektoren, ændrer den sit energioptag.

Materiale: De to multimetre er tilsluttet solcellen med fire ledninger og m\u00e5ler hver henholdsvis energioptagelsen i ampere og volt.

Materiale: De to multimetre er tilsluttet solcellen med fire ledninger og måler hver henholdsvis energioptagelsen i ampere og volt.

Materiale: Overheadprojektor-en bruges som en erstatning for det virkelige sollys som lyskilde p\u00e5 solcellen.

Materiale: Overheadprojektor-en bruges som en erstatning for det virkelige sollys som lyskilde på solcellen.

Fremgangsm\u00e5de: P\u00e5 et stykke papir er vinklerne 0, 15, 45, 90, 145, 165, 180 grader afm\u00e5lt, og vi kan derfor dreje solcellen med papiret som udgangspunkt. Afstanden til lyskilden er 127 cm.

Fremgangsmåde: På et stykke papir er vinklerne 0, 15, 45, 90, 145, 165, 180 grader afmålt, og vi kan derfor dreje solcellen med papiret som udgangspunkt. Afstanden til lyskilden er 127 cm.

Fremgangsm\u00e5de: Solcellen skal i de n\u00e6vnte vinkler b\u00e5de drejes vertikalt og horisontialt. Vi bruger en vinkelm\u00e5ler og et papir med vinklerne tegnet p\u00e5 for at v\u00e6re s\u00e5 n\u00f8jagtige som muligt i m\u00e5lingerne.

Fremgangsmåde: Solcellen skal i de nævnte vinkler både drejes vertikalt og horisontialt. Vi bruger en vinkelmåler og et papir med vinklerne tegnet på for at være så nøjagtige som muligt i målingerne.

Fremgangsm\u00e5de: Det venstre mulitmeter er indstillet til at m\u00e5le volt, og det h\u00f8jre ampere. Ved hver af vinklerne skal energim\u00e6nden noteres ned, da oplysningerne skal bruges i vores udregninger.

Fremgangsmåde: Det venstre mulitmeter er indstillet til at måle volt, og det højre ampere. Ved hver af vinklerne skal energimænden noteres ned, da oplysningerne skal bruges i vores udregninger.

Teori: Solceller best\u00e5r af silicium (14), der forurenes med bor (5) og fosfor (15). P\u00e5 baggrund af deres hovedgrupper s\u00e6tter sig s\u00e5dan, at silicium omgives af fosfor og bor for at opfylde oktetreglen.

Teori: Solceller består af silicium (14), der forurenes med bor (5) og fosfor (15). På baggrund af deres hovedgrupper sætter sig sådan, at silicium omgives af fosfor og bor for at opfylde oktetreglen.

Teori: Der dannes N- og P-typer, som henholdsvis er den positive og negative halvdel af solcellen. Den opst\u00e5r, fordi stofferne opfylder oktetreglen og herved bliver til positive eller negative ioner.

Teori: Der dannes N- og P-typer, som henholdsvis er den positive og negative halvdel af solcellen. Den opstår, fordi stofferne opfylder oktetreglen og herved bliver til positive eller negative ioner.

Teori: N-typerne består af silicium og bor-ioner. Bor har afgivet 3 elektroner til fosfor og er blevet positiv. På grund af de elektriske tiltrækningskræfter, bevæger bor sig over til N-typen.

Teori: P-typerne består af silicium og fosfor-ioner. Fosfor har optaget 3 elektroner fra bor og er blevet negativ. Omvendt bor-ionerne bevæger fosfor-ionerne sig mod den positive del af solcellen.

Teori: N\u00e5r en foton fra solens str\u00e5ler rammer solcellen, sl\u00e5s en elektron mellem N- og P-typerne l\u00f8s. Ved netop bev\u00e6gelserne af elektroner bliver den elektriske sp\u00e6nding - og derved str\u00f8m - dannet

Teori: Når en foton fra solens stråler rammer solcellen, slås en elektron mellem N- og P-typerne løs. Ved netop bevægelserne af elektroner bliver den elektriske spænding - og derved strøm - dannet

Teori: Den elektriske energi, der produceres i processen i solcellen, kan føres ud til forbrugerene gennem ledninger.

Resultat: af m\u00e5lingerne foretaget ved den vertikale vinkel\u00e6ndring. Vinklen 90 grader giver her det bedste energiudbytte.

Resultat: af målingerne foretaget ved den vertikale vinkelændring. Vinklen 90 grader giver her det bedste energiudbytte.

Vertikal vinkel\u00e6ndring: I grafen er x-aksen de m\u00e5lte vinkler, og y-aksen er v\u00e6rdien af henholdsvis volt og ampere. Vi f\u00e5r et overblik over, hvilke vinkler, der giver det st\u00f8rste energiudbytte.

Vertikal vinkelændring: I grafen er x-aksen de målte vinkler, og y-aksen er værdien af henholdsvis volt og ampere. Vi får et overblik over, hvilke vinkler, der giver det største energiudbytte.

Resultat: af m\u00e5lingerne foretaget ved den horisontiale vinkel\u00e6ndring. Ved vinklen 180 grader f\u00e5r man her det st\u00f8rste energiudbytte.

Resultat: af målingerne foretaget ved den horisontiale vinkelændring. Ved vinklen 180 grader får man her det største energiudbytte.

Horisontial vinkel\u00e6ndring: x-aksen er udtryk for de m\u00e5lte vinkler, og y-aksen er m\u00e6ngden af volt og ampere. Grafen giver et bedre indtryk af, hvorn\u00e5r der bliver optaget mest energi i solcellen.

Horisontial vinkelændring: x-aksen er udtryk for de målte vinkler, og y-aksen er mængden af volt og ampere. Grafen giver et bedre indtryk af, hvornår der bliver optaget mest energi i solcellen.

Man finder effekten (m\u00e5lt i Watt) af en solcelle ved at gange sp\u00e6ndingsforskellen (m\u00e5lt i Volt) og str\u00f8mstyrken (m\u00e5lt i ampere) sammen.

Man finder effekten (målt i Watt) af en solcelle ved at gange spændingsforskellen (målt i Volt) og strømstyrken (målt i ampere) sammen.

Arealet for vores solcelle er 9,8 cm*9,8 cm=96,04 cm2                    Derfor skal de udregnede effekter alle divideres med 96,04 cm2 for at finde intensiteten

Arealet for vores solcelle er 9,8 cm*9,8 cm=96,04 cm2 Derfor skal de udregnede effekter alle divideres med 96,04 cm2 for at finde intensiteten

Graf over intensiteten for den vertikale vinkel\u00e6ndring. P\u00e5 x-aksen har vi vinklerne, og p\u00e5 y-aksen har vi intensiteten. Grafen viser, ved hvilke vinkler, der fremkommer den h\u00f8jeste intensitet.

Graf over intensiteten for den vertikale vinkelændring. På x-aksen har vi vinklerne, og på y-aksen har vi intensiteten. Grafen viser, ved hvilke vinkler, der fremkommer den højeste intensitet.

Graf over intensiteten for den horisontiale vinkel\u00e6ndring. X-aksen udg\u00f8r de forskellige vinkler, der er m\u00e5lt ved; og y-aksen udg\u00f8r den m\u00e5lte intensitet

Graf over intensiteten for den horisontiale vinkelændring. X-aksen udgør de forskellige vinkler, der er målt ved; og y-aksen udgør den målte intensitet

Konklusion: Vi har fundet ud af, at solcellens vinkel i forhold til lyskilden er afgørende for, hvor mange fotoner en solcelle kan optage. I det sidste har det altså indflydelse på energiudbyttet.

The creator of this guide has not included tools