How to neccesär

Neccesär

58
STEPS
TOOLS

Det du behöver är: 1 yttertyg 1 del i formvlieselin Fickdelar om du vill ha fickor.

Det du beh\u00f6ver \u00e4r:                  1 yttertyg                        1 del i formvlieselin                 Fickdelar om du vill ha fickor.

2. Nåla fast mallen på valfritt tyg och klipp ut.

2. N\u00e5la fast mallen p\u00e5 valfritt tyg och klipp ut.

1. Börja med att klippa ut mallen på mönsterpapper. 3. Stryk fast formvlieselinet på tygets "fula" sida.

1. B\u00f6rja med att klippa ut mallen p\u00e5 m\u00f6nsterpapper.                  3. Stryk fast formvlieselinet p\u00e5 tygets "fula" sida.

FICKOR. Klipp ut en kvadrat av valfritt tyg. Vik sedan in kanterna och nåla. Om du bara vill ha kvadratiska fickor viker man bara in kanterna vanligt.

FICKOR. Klipp ut en kvadrat av valfritt tyg. Vik sedan in kanterna och n\u00e5la. Om du bara vill ha kvadratiska fickor viker man bara in kanterna vanligt.

Sy nu ner kanterna. Tänk på att ha sömsmån så att sömmarna håller. Sy först endast överdelen av fickan.

Sy nu ner kanterna. T\u00e4nk p\u00e5 att ha s\u00f6msm\u00e5n s\u00e5 att s\u00f6mmarna h\u00e5ller. Sy f\u00f6rst endast \u00f6verdelen av fickan.

Stryk ner övriga sidor så att dem ligger ner på plats.

Stryk ner \u00f6vriga sidor s\u00e5 att dem ligger ner p\u00e5 plats.

Ungefär såhär ska det se ut när du sytt första sömmen och strykt.

Ungef\u00e4r s\u00e5h\u00e4r ska det se ut n\u00e4r du sytt f\u00f6rsta s\u00f6mmen och strykt.

Placera ut fickorna där du vill ha dem och nåla fast dem på neccesären. Sy med raksöm runt alla kanter. Tänk på att fästa tråden.

Placera ut fickorna d\u00e4r du vill ha dem och n\u00e5la fast dem p\u00e5 necces\u00e4ren. Sy med raks\u00f6m runt alla kanter. T\u00e4nk p\u00e5 att f\u00e4sta tr\u00e5den.

Vik tygbiten på mitten med de fula sidorna innät och nåla längs kanterna. Sy sedan med raksöm. Glöm inte att fästa vit båda ändarna.

Vik tygbiten p\u00e5 mitten med de fula sidorna inn\u00e4t och n\u00e5la l\u00e4ngs kanterna. Sy sedan med raks\u00f6m. Gl\u00f6m inte att f\u00e4sta vit b\u00e5da \u00e4ndarna.

Vänd neccesären upp och ner och nåla ihop kanterna så som på bilden. Sy åter igen med raksöm.

V\u00e4nd necces\u00e4ren upp och ner och n\u00e5la ihop kanterna s\u00e5 som p\u00e5 bilden. Sy \u00e5ter igen med raks\u00f6m.

Gör samma sak med fodret som du gjort med yttertyget.

Trä i fodret med sidorna räta mot räta. Sy ihop sidorna så som bilden visar.

Tr\u00e4 i fodret med sidorna r\u00e4ta mot r\u00e4ta. Sy ihop sidorna s\u00e5 som bilden visar.

Vänd neccesären rätt så att den fina sidan är utåt. Nåla längs med den översta kanten och sy sedan ihop.

V\u00e4nd necces\u00e4ren r\u00e4tt s\u00e5 att den fina sidan \u00e4r ut\u00e5t. N\u00e5la l\u00e4ngs med den \u00f6versta kanten och sy sedan ihop.

Nåla fast en dragkedja och sy.

N\u00e5la fast en dragkedja och sy.

Klipp ut en rektangel av valritt tyg som ska användas som kant på dragkedjan.

Klipp ut en rektangel av valritt tyg som ska anv\u00e4ndas som kant p\u00e5 dragkedjan.

Nåla fast på ändarna på dragkedjan och sy runt.

N\u00e5la fast p\u00e5 \u00e4ndarna p\u00e5 dragkedjan och sy runt.

Nu är den Klar!

The creator of this guide has not included tools