Brit + Co Guides Logo

How to nåletui i filttyg

Nåletui I Filttyg

39
STEPS
TOOLS

Ta fram linjal, sax, rutigt papper och din blyertspenna.

Ta fram linjal, sax, rutigt papper och din blyertspenna.

Rita ut m\u00f6nster p\u00e5 det rutiga pappret enligt beskrivningen. Du beh\u00f6ver rita en p\u00e4rm och ett blad.

Rita ut mönster på det rutiga pappret enligt beskrivningen. Du behöver rita en pärm och ett blad.

Klipp ut p\u00e5 linjen du ritat.

Klipp ut på linjen du ritat.

Ta nu fram p\u00e4rmpappret och

Ta nu fram pärmpappret och

Vik det p\u00e5 mitten.

Vik det på mitten.

Rita av fyrkanten p\u00e5 ett skiss papper

Rita av fyrkanten på ett skiss papper

S\u00e5 h\u00e4r.

Så här.

Ta nu fram f\u00e4rgpennor och dekorera ditt n\u00e5letui. Du ska ha en dekoration p\u00e5 en av kortsidorna och du ska brodera dina initialer.

Ta nu fram färgpennor och dekorera ditt nåletui. Du ska ha en dekoration på en av kortsidorna och du ska brodera dina initialer.

Skriv ut vilka sorters stygn du ska anv\u00e4nda. F\u00f6rstygn runt dekorationen, langettstygn runt knapph\u00e5let och efterstygn till dina initialer.

Skriv ut vilka sorters stygn du ska använda. Förstygn runt dekorationen, langettstygn runt knapphålet och efterstygn till dina initialer.

N\u00e5la fast m\u00f6nstret p\u00e5 filttyget i den f\u00e4rg du valt enligt skissen.

Nåla fast mönstret på filttyget i den färg du valt enligt skissen.

Klipp ut. Du ska ha en p\u00e4rm och tv\u00e5 blad.

Klipp ut. Du ska ha en pärm och två blad.

N\u00e4r du \u00e4r klar ska du ha en p\u00e4rm och tv\u00e5 blad.

När du är klar ska du ha en pärm och två blad.

Ta fram en liten bit vliesofix

Ta fram en liten bit vliesofix

Rita av din dekoration p\u00e5 den sl\u00e4ta sida av vliesofixet.

Rita av din dekoration på den släta sida av vliesofixet.

Ta fram tyg i den f\u00e4rg du ska ha till dekorationen och

Ta fram tyg i den färg du ska ha till dekorationen och

Stryk fast vliesofixet.

Stryk fast vliesofixet.

Klipp nu p\u00e5 linjen du ritat.

Klipp nu på linjen du ritat.

Ta bort pappret p\u00e5 baksidan av filten.

Ta bort pappret på baksidan av filten.

Stryk fast dekorationen d\u00e4r den ska vara.

Stryk fast dekorationen där den ska vara.

V\u00e4lj vilket broderigarn  du vill anv\u00e4nda n\u00e4r du broderar fast dekorationen.

Välj vilket broderigarn du vill använda när du broderar fast dekorationen.

Ta fram en spetsig broderin\u00e5l.

Ta fram en spetsig broderinål.

Tr\u00e4 garnet genom \u00f6gat p\u00e5 n\u00e5len och g\u00f6r en knut i andra \u00e4nden.

Trä garnet genom ögat på nålen och gör en knut i andra änden.

B\u00f6rja sy f\u00f6rstygn. Kolla p\u00e5 videon p\u00e5 n\u00e4sta steg.

Börja sy förstygn. Kolla på videon på nästa steg.

http://youtu.be/RzYtZOkJ2TU

N\u00e4r du sytt klart s\u00e5 f\u00e4ster du garnet genom att sy p\u00e5 baksidan under stygnen. Sju stygn ska du sy under.

När du sytt klart så fäster du garnet genom att sy på baksidan under stygnen. Sju stygn ska du sy under.

Klipp av tr\u00e5den.

Klipp av tråden.

V\u00e4lj knapp och m\u00e4t hur stor den \u00e4r. Rita ett lika l\u00e5ngt streck p\u00e5 detaljen d\u00e4r knapph\u00e5let ska sitta.

Välj knapp och mät hur stor den är. Rita ett lika långt streck på detaljen där knapphålet ska sitta.

Be fr\u00f6ken om hj\u00e4lp att klippa h\u00e5let.

Be fröken om hjälp att klippa hålet.

Sy langettstygn eller f\u00f6rstygn runt h\u00e5let. Langettstygn visas p\u00e5 videon som f\u00f6ljer p\u00e5 n\u00e4sta sida.

Sy langettstygn eller förstygn runt hålet. Langettstygn visas på videon som följer på nästa sida.

http://youtu.be/JrNWjt6GBUY

Skriv dina initialer p\u00e5 framsidan med en blyertspenna.

Skriv dina initialer på framsidan med en blyertspenna.

Sy med efterstygn, kolla p\u00e5 videon som f\u00f6ljer med n\u00e4sta steg.

Sy med efterstygn, kolla på videon som följer med nästa steg.

http://youtu.be/vB9HPOxCJjI

F\u00e4st p\u00e5 baksidan, minst sju stygn.

Fäst på baksidan, minst sju stygn.

M\u00e4t nu ut mitten p\u00e5 alla dina filtbitar. Du m\u00e4ter fr\u00e5n kortsida till kortsida.

Mät nu ut mitten på alla dina filtbitar. Du mäter från kortsida till kortsida.

Dra ett streck \u00f6ver mitten med linjalen.

Dra ett streck över mitten med linjalen.

L\u00e4gg ihop sidorna s\u00e5 strecken st\u00e4mmer.

Lägg ihop sidorna så strecken stämmer.

Och l\u00e4gg dem p\u00e5 strecket p\u00e5 p\u00e4rmen.

Och lägg dem på strecket på pärmen.

N\u00e5la ihop

Nåla ihop

Tr\u00e4 en spetsig broderin\u00e5l och sy med f\u00f6rstygn.  Knuten kan man f\u00e4sta mellan sidorna och p\u00e4rmen.

Trä en spetsig broderinål och sy med förstygn. Knuten kan man fästa mellan sidorna och pärmen.

N\u00e4r du sytt klart p\u00e5 ett h\u00e5ll s\u00e5 sy tillbaka i mellanrummen.

När du sytt klart på ett håll så sy tillbaka i mellanrummen.

S\u00e5 blir det en hel rak linjen p\u00e5 b\u00e5da sidorna.

Så blir det en hel rak linjen på båda sidorna.

F\u00e4st tr\u00e5den inne i sidorna n\u00e4r du \u00e4r klar.

Fäst tråden inne i sidorna när du är klar.

Stryk ditt n\u00e5letui dubbelt.

Stryk ditt nåletui dubbelt.

Rita med en penna i knapph\u00e5let och f\u00e5 en markering d\u00e4r din knapp ska sitta.

Rita med en penna i knapphålet och få en markering där din knapp ska sitta.

Klipp till en liten bit filt som passar under knappen.

Klipp till en liten bit filt som passar under knappen.

Ta fram en syn\u00e5l.

Ta fram en synål.

V\u00e4lj en sytr\u00e5d som passar till din knapp.

Välj en sytråd som passar till din knapp.

L\u00e4gg filtbiten och knappen p\u00e5 m\u00e4rket du gjorde med pennan.

Lägg filtbiten och knappen på märket du gjorde med pennan.

Kolla instruktionen

Kolla instruktionen

Klart!

The creator of this guide has not included tools