How to mobilhållare

Mobilhållare

561
STEPS
TOOLS

B\u00f6rja med att g\u00f6ra en noggrann planering. Temat \u00e4r ett land.

Börja med att göra en noggrann planering. Temat är ett land.

N\u00e4r du planerat och f\u00e5tt godk\u00e4nt av din l\u00e4rare ska du m\u00e4ta ut bitarna till grunden. M\u00e4t en bit p\u00e5 15 cm och en bit p\u00e5 2 cm av det material du f\u00e5tt tilldelat av din l\u00e4rare. S\u00e5ga i s\u00e5gl\u00e5dan.

När du planerat och fått godkänt av din lärare ska du mäta ut bitarna till grunden. Mät en bit på 15 cm och en bit på 2 cm av det material du fått tilldelat av din lärare. Såga i såglådan.

Av det smala materialet s\u00e5gar du en 12 cm l\u00e5ng bit.

Av det smala materialet sågar du en 12 cm lång bit.

Slipa bitarna!

Slipa bitarna!

1 Ta ett strykm\u00e5tt och st\u00e4ll in det p\u00e5 2,3 cm, dra ett streck i mitten. 2 Dra ett streck fr\u00e5n kortsidan och korsa det l\u00e5nga strecket. 3 Ta nu linjalen och g\u00f6r ytterligare 4 streck med 2,5 cm emellan.

1 Ta ett strykmått och ställ in det på 2,3 cm, dra ett streck i mitten. 2 Dra ett streck från kortsidan och korsa det långa strecket. 3 Ta nu linjalen och gör ytterligare 4 streck med 2,5 cm emellan.

Innan du g\u00f6r detta steg ska l\u00e4raren ha en genomg\u00e5ng. Borra 5 h\u00e5l med 10 mm borr. Borra inte rakt igenom tr\u00e4biten. Dra inte f\u00f6r fort i handtaget utan ta det lugnt.

Innan du gör detta steg ska läraren ha en genomgång. Borra 5 hål med 10 mm borr. Borra inte rakt igenom träbiten. Dra inte för fort i handtaget utan ta det lugnt.

S\u00e5ga en rundstav som \u00e4r 10 mm i diameter. Den ska vara 8 cm l\u00e5ng. Anv\u00e4nd Japans\u00e5g och s\u00e5gst\u00f6d.

Såga en rundstav som är 10 mm i diameter. Den ska vara 8 cm lång. Använd Japansåg och sågstöd.

Slipa rundstaven noga i ena \u00e4nden. Slipa \u00e4ven bort all blyerts.

Slipa rundstaven noga i ena änden. Slipa även bort all blyerts.

Nu ska de tv\u00e5 bitarna limmas ihop. T\u00e4nk p\u00e5 att s\u00e4tta den lilla biten p\u00e5 sidan utan h\u00e5l. Var noga med passformen.

Nu ska de två bitarna limmas ihop. Tänk på att sätta den lilla biten på sidan utan hål. Var noga med passformen.

B\u00f6rja med att klippa ut din pappersmall.

Börja med att klippa ut din pappersmall.

L\u00e4gg ut mallen p\u00e5 MDF skivan och tejpa fast den. T\u00e4nk p\u00e5 att du l\u00e4gger den i ett h\u00f6rn och inte sl\u00f6sar p\u00e5 material.

Lägg ut mallen på MDF skivan och tejpa fast den. Tänk på att du lägger den i ett hörn och inte slösar på material.

Nu s\u00e5gar du ut formen med hj\u00e4lp av en konturs\u00e5g som du drar f\u00f6r hand  och en el-figurs\u00e5g.

Nu sågar du ut formen med hjälp av en kontursåg som du drar för hand och en el-figursåg.

Slipa kanterna noggrant med sandpapper. B\u00f6rja med P60 och avsluta med P150.

Slipa kanterna noggrant med sandpapper. Börja med P60 och avsluta med P150.

Nu \u00e4r det dags att b\u00f6rja f\u00e4rgl\u00e4gga. Detta tar tid och kr\u00e4ver t\u00e5lamod och noggrannhet. Lycka till!

Nu är det dags att börja färglägga. Detta tar tid och kräver tålamod och noggrannhet. Lycka till!

  • Såglåda
  • Pelarborrmaskin
  • Figursåg
  • Strykmått