How to mobilfodral

Mobilfodral

3
STEPS
TOOLS

Klipp ut dina mallbitar

Klipp ut dina mallbitar

Rita av mallarna p\u00e5 avigsidan av tyget och klipp ut

Rita av mallarna på avigsidan av tyget och klipp ut

Klipp till ett nylonband, ca 25-30 cm

Klipp till ett nylonband, ca 25-30 cm

G\u00f6r ett h\u00e5l, ca 12 cm upp p\u00e5 de l\u00e4ngsta tygbitarna. G\u00f6r h\u00e5let lika brett som bandet

Gör ett hål, ca 12 cm upp på de längsta tygbitarna. Gör hålet lika brett som bandet

Markera p\u00e5 den andra l\u00e5nga tygbiten s\u00e5 h\u00e5let hamnar p\u00e5 samma plats.

Markera på den andra långa tygbiten så hålet hamnar på samma plats.

Klipp h\u00e5let

Klipp hålet

L\u00e4gg bandet ca 6 cm upp p\u00e5 avigsidan av den mellanl\u00e5nga biten

Lägg bandet ca 6 cm upp på avigsidan av den mellanlånga biten

Sy fast bandet genom att sy en ruta

Sy fast bandet genom att sy en ruta

Raks\u00f6m, stygnl\u00e4ngd 2,5

Raksöm, stygnlängd 2,5

Dags att montera ihop alla bitar. B\u00f6rja med den du vill ha p\u00e5 baksidan med r\u00e4tsidan ned\u00e5t

Dags att montera ihop alla bitar. Börja med den du vill ha på baksidan med rätsidan nedåt

Forts\u00e4tt med att l\u00e4gga p\u00e5 den andra l\u00e5nga biten med r\u00e4tsidan upp\u00e5t

Fortsätt med att lägga på den andra långa biten med rätsidan uppåt

Tr\u00e4 in bandet i h\u00e5let n\u00e4r du l\u00e4gger p\u00e5 den mellanl\u00e5nga biten med r\u00e4tsidan upp\u00e5t

Trä in bandet i hålet när du lägger på den mellanlånga biten med rätsidan uppåt

Till sist l\u00e4gger du p\u00e5 den korta biten med r\u00e4tsidan upp\u00e5t

Till sist lägger du på den korta biten med rätsidan uppåt

Sy med raks\u00f6m och stygnl\u00e4ngd 3,0 och max 5 mm s\u00f6msm\u00e5n

Sy med raksöm och stygnlängd 3,0 och max 5 mm sömsmån

Sy p\u00e5 lilla lappen p\u00e5 bandet

Sy på lilla lappen på bandet

The creator of this guide has not included tools