Snapguide
STEPS
TOOLS
Du beh\u00f6ver... A4 vitt papper, Blyertspenna, Tuschpennor, Suddgummi, Penslar, Flaskf\u00e4rg, Planka.

Du behöver... A4 vitt papper, Blyertspenna, Tuschpennor, Suddgummi, Penslar, Flaskfärg, Planka.

H\u00e4r har jag b\u00f6rjat skissa p\u00e5 mitt portr\u00e4tt. Jag valde att g\u00f6ra mig sj\u00e4lv till ett Picasso portr\u00e4tt. Jag gjorde fel m\u00e5nga g\u00e5nger men till slut blev jag n\u00f6jd! S\u00e5 ge inte upp f\u00f6r l\u00e4tt.

Här har jag börjat skissa på mitt porträtt. Jag valde att göra mig själv till ett Picasso porträtt. Jag gjorde fel många gånger men till slut blev jag nöjd! Så ge inte upp för lätt.

H\u00e4r f\u00f6rde jag \u00f6ver skissen p\u00e5 plankan. Som ni ser s\u00e5 har jag ocks\u00e5 fylld i konturerna p\u00e5 portr\u00e4ttet. Jag anv\u00e4nde en vanlig svart tusch penna. Det blir super snyggt! Men va f\u00f6rsiktig!

Här förde jag över skissen på plankan. Som ni ser så har jag också fylld i konturerna på porträttet. Jag använde en vanlig svart tusch penna. Det blir super snyggt! Men va försiktig!

Jag har b\u00f6rjat f\u00e4rgl\u00e4gga mitt portr\u00e4tt h\u00e4r. T\u00e4nk p\u00e5 f\u00e4rgerna och vad de ger f\u00f6r k\u00e4nsla!

Jag har börjat färglägga mitt porträtt här. Tänk på färgerna och vad de ger för känsla!

S\u00e5h\u00e4r blev den! Kolla skjortan... D\u00e4r har jag blandat lite olika f\u00e4rger.

Såhär blev den! Kolla skjortan... Där har jag blandat lite olika färger.

The creator of this guide has not included tools