Snapguide
STEPS
TOOLS
Rita upp din favoritfigur p\u00e5 papper. T\u00e4nk p\u00e5 att inte ha f\u00f6r smala detaljer, tex armar.

Rita upp din favoritfigur på papper. Tänk på att inte ha för smala detaljer, tex armar.

Klipp ut med PAPPERSSAX.

Klipp ut med PAPPERSSAX.

Vik filttyg dubbelt och n\u00e5la fast din figur. Rita runt.

Vik filttyg dubbelt och nåla fast din figur. Rita runt.

Ta bort pappret, s\u00e4tt tillbaka n\u00e5larna och klipp ut med TYGSAX.

Ta bort pappret, sätt tillbaka nålarna och klipp ut med TYGSAX.

V\u00e4lj f\u00e4rg p\u00e5 tr\u00e5d och sy runt. Din l\u00e4rare visar ett l\u00e4mpligt stygn. \u00c4r det sv\u00e5rt att f\u00e5 lagom avst\u00e5nd p\u00e5 stygnen g\u00e5r det att g\u00f6ra sm\u00e5 markeringar p\u00e5 tummen. Titta p\u00e5 bilden och be din l\u00e4rare om hj\u00e4lp.

Välj färg på tråd och sy runt. Din lärare visar ett lämpligt stygn. Är det svårt att få lagom avstånd på stygnen går det att göra små markeringar på tummen. Titta på bilden och be din lärare om hjälp.

Forts\u00e4tt sy l\u00e4ngs med kanten.

Fortsätt sy längs med kanten.

Gl\u00f6m inte stoppa kroppen med vadd innan du kommit hela v\u00e4gen runt.

Glöm inte stoppa kroppen med vadd innan du kommit hela vägen runt.

F\u00e4st tr\u00e5den eller be din l\u00e4rare hj\u00e4lpa dig.

Fäst tråden eller be din lärare hjälpa dig.

Klipp ut armen och anv\u00e4nd den som mall p\u00e5 tyget. Klipp ut tv\u00e5 likadana.

Klipp ut armen och använd den som mall på tyget. Klipp ut två likadana.

G\u00f6r detsamma med andra detaljer som tex. \u00f6gon.

Gör detsamma med andra detaljer som tex. ögon.

Limma fast detaljerna och rita tex mun med textilpenna.

Limma fast detaljerna och rita tex mun med textilpenna.

Färdig! Dax för Pokémonjakt!

  • Filttyg
  • Nål och tråd
  • Textilpenna
  • Vadd