How to make svarvämnen

Make Svarvämnen

125
STEPS
TOOLS

Handtag\u2022 Rita din mall och klipp ut.

Handtag• Rita din mall och klipp ut.

Handtag \u2022L\u00e4gg ut mallen p\u00e5 br\u00e4dan och l\u00e4gg till 5cm.

Handtag •Lägg ut mallen på brädan och lägg till 5cm.

Handtag \u2022 rita hur l\u00e5ng br\u00e4dan ska vara, anv\u00e4nd en vinkelhake.

Handtag • rita hur lång brädan ska vara, använd en vinkelhake.

Handtag \u2022 s\u00e5ga av i en s\u00e5gl\u00e5da med fogsvans.

Handtag • såga av i en såglåda med fogsvans.

Handtag \u2022 limma ihop alla 5 bitar med tr\u00e4lim. Stryk p\u00e5 limmet \u00e4nda ut i kanterna och sp\u00e4nn med 2 tvingman eller skruvtvingar. F\u00f6rs\u00f6k f\u00e5 alla bitar s\u00e5 lika i l\u00e4ngd som m\u00f6jligt.

Handtag • limma ihop alla 5 bitar med trälim. Stryk på limmet ända ut i kanterna och spänn med 2 tvingman eller skruvtvingar. Försök få alla bitar så lika i längd som möjligt.

Br\u00e4nnbollstr\u00e4 \u2022 Rita mall och klipp ut

Brännbollsträ • Rita mall och klipp ut

Br\u00e4nnbollstr\u00e4 \u2022 l\u00e4gg p\u00e5 mallen p\u00e5 en lagom stor br\u00e4da i Bj\u00f6rk, l\u00e4gg till 5cm.

Brännbollsträ • lägg på mallen på en lagom stor bräda i Björk, lägg till 5cm.

Br\u00e4nnbollstr\u00e4 \u2022 dra streck d\u00e4r du ska s\u00e5ga med vinkelhake.

Brännbollsträ • dra streck där du ska såga med vinkelhake.

Br\u00e4nnbollstr\u00e4\u2022 s\u00e5 h\u00e4r ska det se ut.

Brännbollsträ• så här ska det se ut.

Br\u00e4nnbollstr\u00e4 \u2022 dra streck ner\u00e5t ocks\u00e5 s\u00e5 du s\u00e5gar rakt.

Brännbollsträ • dra streck neråt också så du sågar rakt.

Br\u00e4nnbollstr\u00e4 \u2022s\u00e4tt fast br\u00e4dan och s\u00e5ga med fogsvans.

Brännbollsträ •sätt fast brädan och såga med fogsvans.

Handtag & Br\u00e4nnbollstr\u00e4 \u2022dra 2 streck diagonalt i b\u00e5da \u00e4ndarna.

Handtag & Brännbollsträ •dra 2 streck diagonalt i båda ändarna.

Handtag & Br\u00e4nnbollstr\u00e4 \u2022S\u00e5ga ner 3mm i krysset i ena \u00e4ndan med en ryggs\u00e5g.

Handtag & Brännbollsträ •Såga ner 3mm i krysset i ena ändan med en ryggsåg.

Handtag & Br\u00e4nnbollstr\u00e4 \u2022 m\u00e4t med ett pennstryckm\u00e5tt fr\u00e5n mitten till ett h\u00f6rn. Anv\u00e4nd det m\u00e5ttet till sidorna - n\u00e4sta bild.

Handtag & Brännbollsträ • mät med ett pennstryckmått från mitten till ett hörn. Använd det måttet till sidorna - nästa bild.

Rita p\u00e5 2 streck p\u00e5 varje l\u00e5ngsida.

Rita på 2 streck på varje långsida.

Hyvla ner h\u00f6rnen p\u00e5 br\u00e4dan till strecken, s\u00e5 den blir \u00e5ttakantig.

Hyvla ner hörnen på brädan till strecken, så den blir åttakantig.

Klar att svarvas!

The creator of this guide has not included tools