How to make supersnöretpåse

Make Supersnöretpåse

26
STEPS
TOOLS

Rita upp en rektangel som \u00e4r 26cm l\u00e5ng och 18cm bred

Rita upp en rektangel som är 26cm lång och 18cm bred

Klipp ut din mall och l\u00e4gg ut den p\u00e5 tyget. L\u00e4gg g\u00e4rna p\u00e5 dubbelt tyg s\u00e5 du kan klippa ut tv\u00e5 bitar samtidigt.

Klipp ut din mall och lägg ut den på tyget. Lägg gärna på dubbelt tyg så du kan klippa ut två bitar samtidigt.

L\u00e4gg ut mallen p\u00e5 fodertyget och klipp ut.

Lägg ut mallen på fodertyget och klipp ut.

Ta en bit yttertyg och en bit fodertyg och l\u00e4gg den med r\u00e4tsidan upp\u00e5t. L\u00e4gg en bit fodertyg uppep\u00e5 med r\u00e4tsidan ned\u00e5t.

Ta en bit yttertyg och en bit fodertyg och lägg den med rätsidan uppåt. Lägg en bit fodertyg uppepå med rätsidan nedåt.

N\u00e5la \u00f6verkanten.

Nåla överkanten.

Sy \u00f6verkanten 1cm fr\u00e5n kanten. G\u00f6r likadant med de andra tv\u00e5 bitarna.

Sy överkanten 1cm från kanten. Gör likadant med de andra två bitarna.

Stryk is\u00e4r s\u00f6msm\u00e5nerna.

Stryk isär sömsmånerna.

Vik ut tyget och l\u00e4gg som bilden visar.

Vik ut tyget och lägg som bilden visar.

Vik ut och l\u00e4gg den andra delen p\u00e5 den f\u00f6rsta med r\u00e4tsidan ned\u00e5t. Se till att s\u00f6mmarna p\u00e5 mitten ligger precis mot varandra. N\u00e5la runtom och sy ihop, men l\u00e4mna en \u00f6ppning i fodertyget, ca 7cm.

Vik ut och lägg den andra delen på den första med rätsidan nedåt. Se till att sömmarna på mitten ligger precis mot varandra. Nåla runtom och sy ihop, men lämna en öppning i fodertyget, ca 7cm.

V\u00e4nd till r\u00e4tsidan.

Vänd till rätsidan.

Stryk

Stryk

N\u00e5la ihop v\u00e4nd\u00f6ppningen och sy en s\u00f6m n\u00e4ra kanten.

Nåla ihop vändöppningen och sy en söm nära kanten.

Vik in fodertyget i p\u00e5sen. Fixa till s\u00e5 att s\u00f6mmen \u00e4r uppe vid kanten. S\u00e4tt n\u00e5gra n\u00e5lar s\u00e5 det h\u00e5ller sig p\u00e5 plats.

Vik in fodertyget i påsen. Fixa till så att sömmen är uppe vid kanten. Sätt några nålar så det håller sig på plats.

Ta loss l\u00e5dan p\u00e5 baksidan av symaskinen och tr\u00e4 p\u00e5 p\u00e5sen p\u00e5 symaskinen. L\u00e4gg kanten mot 20 p\u00e5 stygnpl\u00e5ten och sy runtom.

Ta loss lådan på baksidan av symaskinen och trä på påsen på symaskinen. Lägg kanten mot 20 på stygnplåten och sy runtom.

Flytta in p\u00e5sens kant till kanten mellan pl\u00e5ten och plasten och sy runt.

Flytta in påsens kant till kanten mellan plåten och plasten och sy runt.

Spr\u00e4tta f\u00f6rsiktigt upp s\u00f6mmen mellan de tv\u00e5 s\u00f6mmarna.

Sprätta försiktigt upp sömmen mellan de två sömmarna.

Klipp tv\u00e5 50cm l\u00e5nga bomullsband och tr\u00e4 in i kanalen.

Klipp två 50cm långa bomullsband och trä in i kanalen.

Knyt ihop \u00e4ndarna.

Knyt ihop ändarna.

Trä in det andra bandet från andra hållet och knyt ihop. Klart!

The creator of this guide has not included tools