Brit + Co Guides Logo

How to make smörkniv

Make Smörkniv

149
STEPS
TOOLS

B\u00f6rja med att g\u00f6ra en mall i papper och klipp ut den.

Börja med att göra en mall i papper och klipp ut den.

Rita ut din form p\u00e5 en bit ene.

Rita ut din form på en bit ene.

G\u00e5 bort till den elektriska figurs\u00e5gen och st\u00e4ll in  passarfoten i r\u00e4tt h\u00f6jd s\u00e5 att din enebr\u00e4da precis glider under den. Detta  g\u00f6r du f\u00f6r att undvika att din br\u00e4da hoppar n\u00e4r du s\u00e5gar den.

Gå bort till den elektriska figursågen och ställ in passarfoten i rätt höjd så att din enebräda precis glider under den. Detta gör du för att undvika att din bräda hoppar när du sågar den.

S\u00e5ga d\u00e4refter ut formen p\u00e5 din Sm\u00f6rkniv.

Såga därefter ut formen på din Smörkniv.

N\u00e4r du \u00e4r klar beh\u00f6ver du en halvrund fil och en filkl\u00e4mma.

När du är klar behöver du en halvrund fil och en filklämma.

Sp\u00e4nn fast din Sm\u00f6rkniv i filkl\u00e4mman  och fila till formerna s\u00e5 den blir s\u00e5 som du vill ha den.

Spänn fast din Smörkniv i filklämman och fila till formerna så den blir så som du vill ha den.

N\u00e4r du har filat till formerna s\u00e5 du \u00e4r n\u00f6jd ta fram sandpapper och forts\u00e4tt bearbeta din kniv f\u00f6r att g\u00f6ra den len. B\u00f6rja med 100-papper, n\u00e4r du f\u00e5tt bort alla repor forts\u00e4tt med 150 och 180-papper.

När du har filat till formerna så du är nöjd ta fram sandpapper och fortsätt bearbeta din kniv för att göra den len. Börja med 100-papper, när du fått bort alla repor fortsätt med 150 och 180-papper.

Sk\u00f6lj kniven i vatten n\u00e4r du \u00e4r klar s\u00e5 att fiberns reser sig.

Skölj kniven i vatten när du är klar så att fiberns reser sig.

Torka av den direkt och slipa igen med 180-papper. Om du inte g\u00f6r detta moment reser sig fibern f\u00f6rsta g\u00e5ngen du diskar din kniv och    den kommer k\u00e4nnas str\u00e4v . OBS SLIPA MED 180-papper igen.

Torka av den direkt och slipa igen med 180-papper. Om du inte gör detta moment reser sig fibern första gången du diskar din kniv och den kommer kännas sträv . OBS SLIPA MED 180-papper igen.

Olja din kniv med paraffinolja. Denna olja \u00e4r lukt, smak och giftfri och passar d\u00e4rf\u00f6r till redskap f\u00f6r k\u00f6ket.

Olja din kniv med paraffinolja. Denna olja är lukt, smak och giftfri och passar därför till redskap för köket.

Bra jobbat! Du är nu klar, glöm inte att utvärdera ditt arbete.

The creator of this guide has not included tools