Brit + Co Guides Logo

How to make sammanfogning med pluggar

Make Sammanfogning Med Pluggar

34
STEPS
TOOLS

S\u00e5ga med s\u00e5gl\u00e5da f\u00f6r att f\u00e5 delarna i raka.

Såga med såglåda för att få delarna i raka.

M\u00e4t noga.

Mät noga.

Delarna.

Delarna.

M\u00e4t ut var du skall borra, anv\u00e4nd strykm\u00e5tt. F\u00f6r att markera mitten om du anv\u00e4nder en br\u00e4da som \u00e4r 15mm tjock, st\u00e4ll in p\u00e5 7,5mm.

Mät ut var du skall borra, använd strykmått. För att markera mitten om du använder en bräda som är 15mm tjock, ställ in på 7,5mm.

M\u00e4t fr\u00e5n tv\u00e5 h\u00e5ll s\u00e5 du f\u00e5r ett kryss. L\u00e4mpligt kan vara att markeringen kommer 15-20mm fr\u00e5n kanten.

Mät från två håll så du får ett kryss. Lämpligt kan vara att markeringen kommer 15-20mm från kanten.

Borra h\u00e5len i pelarborrmaskinen, anv\u00e4nd 6mm borr med centrumspets. Sp\u00e4nn fast ordentligt.

Borra hålen i pelarborrmaskinen, använd 6mm borr med centrumspets. Spänn fast ordentligt.

Sp\u00e4nn fast dina delar med skruvningar n\u00e4r du skall sammanfoga. Anv\u00e4nd skyddsbitar f\u00f6r att inte f\u00e5 m\u00e4rke n\u00e4r du sp\u00e4nner fast.

Spänn fast dina delar med skruvningar när du skall sammanfoga. Använd skyddsbitar för att inte få märke när du spänner fast.

Anv\u00e4nd en borrmaskin med ett 6mm borr. S\u00e4tt fast en tejp p\u00e5 30mm p\u00e5 borret s\u00e5 du inte borrar f\u00f6r djupt.

Använd en borrmaskin med ett 6mm borr. Sätt fast en tejp på 30mm på borret så du inte borrar för djupt.

S\u00e5ga av 6mm rundstav med hj\u00e4lp av ett s\u00e5gtorn, g\u00f6r dom 10mm l\u00e4ngre \u00e4n h\u00e5let \u00e4r djupt. Allts\u00e5 40mm djupt.

Såga av 6mm rundstav med hjälp av ett sågtorn, gör dom 10mm längre än hålet är djupt. Alltså 40mm djupt.

Slipa till \u00e4ndarna.

Slipa till ändarna.

The creator of this guide has not included tools