Snapguide
STEPS
INGREDIENTS
\u0e2b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e46

หั่นๆ

ซาบะสด ควักใส้

\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e23\u0e27\u0e21\u0e15\u0e32\u0e21\u0e0a\u0e2d\u0e1a

ผักรวมตามชอบ

\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e0b\u0e35\u0e2d\u0e34\u0e49\u0e27\u0e02\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e21\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e25\u0e32 ,\u0e2b\u0e21\u0e36\u0e01

ใส่ซีอิ้วขาวหมักปลา ,หมึก

\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e21\u0e49\u0e2d

เตรียมขึ้นหม้อ

\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e19\u0e25\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e36\u0e01 - \u0e2a\u0e38\u0e01\u0e22\u0e32\u0e01\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 / \u0e0a\u0e31\u0e49\u0e19\u0e1a\u0e19\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e1c\u0e31\u0e01 - \u0e2a\u0e38\u0e01\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e01\u0e48\u0e27\u0e32 \u0e40\u0e15\u0e34\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e04\u0e23\u0e36\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e49\u0e2d \u0e19\u0e36\u0e48\u0e07 1 \u0e0a\u0e31\u0e48\u0e27\u0e42\u0e21\u0e07 \u0e44\u0e1f\u0e41\u0e23\u0e07-\u0e1b\u0e32\u0e19\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07 \u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1d\u0e32

ชั้นล่างหมึก - สุกยากกว่า / ชั้นบนปลาผัก - สุกง่ายก่วา เติมน้ำครึ่งหม้อ นึ่ง 1 ชั่วโมง ไฟแรง-ปานกลาง ปิดฝา

\u0e15\u0e33\u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e34\u0e01 \u0e1e\u0e23\u0e34\u0e01 \u0e40\u0e01\u0e25\u0e37\u0e2d \u0e01\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e23\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e23\u0e01

ตำกระเทียมพริก พริก เกลือ กะเอาครึ่งครก

\u0e15\u0e33\u0e08\u0e19\u0e41\u0e09\u0e30\u0e46

ตำจนแฉะๆ

\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23 \u0e0a\u0e34\u0e21\u0e41\u0e25\u0e30\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e2d\u0e32\u0e08\u0e41\u0e1a\u0e48\u0e07\u0e1e\u0e23\u0e34\u0e01\u0e44\u0e27\u0e49\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e1c\u0e47\u0e14\u0e21\u0e32\u0e01 \u0e04\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07

ปรุงเครื่องตามสูตร ชิมและแต่งได้ อาจแบ่งพริกไว้กันเผ็ดมาก ค่อยเติมที่หลัง

\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07\u0e23\u0e2a \u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e49\u0e22\u0e27>\u0e40\u0e1c\u0e47\u0e14>\u0e40\u0e04\u0e47\u0e21>>\u0e2b\u0e27\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e22 \u0e2d\u0e32\u0e08\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e16\u0e31\u0e48\u0e27\u0e1a\u0e14\u0e15\u0e32\u0e21\u0e0a\u0e2d\u0e1a \u0e19\u0e49\u0e33\u0e08\u0e19\u0e02\u0e49\u0e19\u0e46 \u0e40\u0e2b\u0e19\u0e35\u0e22\u0e27\u0e46

ปรุงรส เปรี้ยว>เผ็ด>เค็ม>>หวานปลาย อาจใส่ถั่วบดตามชอบ น้ำจนข้นๆ เหนียวๆ

  • 8.0Tbsp น้ำปลา
  • 1.0tsp ชูรส
  • 4.0Tbsp มะนาว
  • 2.0tsp น้ำตาล
  • 10.0 พริกขี้หนู / พริกชี้ฟ้า
  • 5.0 กระเทียม
  • ------------
  • 4.0 ปลาซาบะ
  • 5.0 หนวดปลาหมึกแดง
  • ผักรวม